Deep Impact - snímky z impaktoru

Miloš Tichý - 6. 7. 2005

Před svým sebezničením při nárazu na jádro komety Tempel 1 pořídil impaktor snímky tohoto tělesa. Přinášíme jejich krátký přehled.

První snímek komety Tempel 1 z impaktoru, 1 hod. 37 min. po jeho oddělení od mateřské sondy, ze vzdálenosti 808 478 kilometrů od komety.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UMD


Postupné auto-navádění k jádru komety. Bez korekce dráhy by impaktor jádro minul (bod vlevo nahoře - Pre-release), po prvním korekčním manévru též (dole - Post ITM-1), po druhém by se již impaktor trefil. Výsledné místo dopadu je bod Post ITM-3.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UMD


Snímek jádra komety Tempel 1 třicet minut před vlastní srážkou. Byl záměrně přeexponován aby vynikly prachové výtrysky z jádra komety.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UMD


Snímek jádra komety Tempel 1 šest minut před vlastní srážkou. Snímek byl pořízen naváděcím senzorem impaktoru.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UMD


Snímek jádra komety Tempel 1 pět minut před vlastní srážkou. Rozměry jádra komety jsou přibližně 5 kilometrů na šířku a 7 kilometrů na délku. Snímek byl pořízen naváděcím senzorem impaktoru.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UMD


Povrch komety Tempel 1 devadesát sekund před srážkou. Snímek byl pořízen naváděcím senzorem impaktoru.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UMD


Povrch komety Tempel 1 šedesát sekund před srážkou. Snímek byl pořízen naváděcím senzorem impaktoru.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UMD


Povrch komety Tempel 1 třicet sekund před srážkou. Snímek byl pořízen naváděcím senzorem impaktoru.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UMD


Jeden z posledních snímků komety Tempel 1 pořízených impaktorem před srážkou.
Image credit: NASA/JPL-Caltech/UMD


Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/deep-impact-snimky-z-impaktoru