Editorial notice aneb www.komety.cz

Jana Tichá - 1. 3. 2003

Komety neboli vlasatice. Podivuhodná nebeská tělesa plující oblohou, s zářící hlavou a třpytícím se ohonem, vzbuzující celou škálu pocitů. Komety nás provázejí celou historií lidstva, zprávy o nich se nacházejí ve starých kronikách. Dvě komety tohoto kalibru proletěly oblohou před několika lety - Hyakutake 1996 a Hale-Bopp 1997 - a mohli jsme tak okusit zážitek pouhým okem spatřené vlasatice s třpytícím se ohonem (tedy pokud jsme našli dostatečně tmavou oblohu). Možná se nám nic takového nepoštěstí další desítky let. Jasné vlasatice jsou vzácné.

Pro profesionální astronomy je ovšem kometou i mlhavá "tečka", pokrývající jemňoučkou komou jen několik pixelů citlivého CCD čipu výkoných moderních dalekohledů. I takové komety, ač mají daleko do legendárních vlasatic a uvidíte je pouze na monitoru počítače, nám přinášejí hodně poznatků o vývoji komet a následně celé sluneční soustavy, našeho vesmírného domova. Podrobné informace o tvarech a složení "špinavých sněhových koulí", jak se kometárním jádrům složených z ledů i hornin přezdívá, přineslo z kosmického prostoru už několik sond.

Komety mají své příběhy. Jejich objevitelé mají dodnes velevzácné (a Mezinárodní astronomickou unií garantované) privilegium - jimi objevené těleso nese jejich jméno. A ač dnes mnohdy komety nesou jméno automatických dalekohledů či kosmických sond a kolem nich soustředěných týmů odborníků (LINEAR, SOHO aj.), stále ještě mezi námi žijí ti, jejichž jména nese vlastnoručně či spíše vlastnoočně objevená kometa i ti, kteří po takovém objevu stále touží. K příběhům komet patří ovšem i lidé, kteří přes všechny potíže kometami působené (komety jsou prý jako kočky - mají ohon a dělají si co chtějí), umí spočítat jejich dráhy a zajistit, aby se nám už nalezená tělesa v dálavách vesmíru neztratila.

Komety jsou zároveň krásné. Archívní fotografické desky s krajkovým negativním obrazem jasných komet jsou zhmotnělou poezií, barevně škálované počítačové snímky komet mohou směle konkurovat kterékoliv galerii moderního umění.

Všem zmíněným i dosud nezmíněným aspektům komet bude věnován nový, právě dnes do světové sítě vstupující internetový server www.komety.cz

Jeho odbornými astronomickými garanty (nikoliv jedinými autory) jsou členové výzkumného týmu Observatoře Kleť, kteří komety sledují, zkoumají, dokonce i objevují a spravují archív s mnoha snímky komet.

Doufáme, že www.komety.cz se budou postupně rozvíjet, jak dovolí naše hlavní pracovní úkoly i počasí.

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/editorial-notice-aneb-www.komety.cz