EPOXI ZAMÍŘILA KE KOMETĚ HARTLEY 2

Jana Tichá - 1. 1. 2008

Po vědecky úspěšném setkání s kometou Tempel 1 směřuje kosmická sonda Deep Impact už pod pod novým názvem EPOXI k novým cílům. Úspěšný korekční manévr v blízkosti Země ji 31.prosince 2007 ji nasměroval k novému cíli - kometě Hartley.

Součást mise EPOXI nazvaná DIXI (čili Deep Impact eXtended Investigation) totiž bude zkoumat kometu 103P/Hartley 2. Původně navrhovaný cíl, čili kometa Boethin by měla o něco lepší pozorovací a potkávací podmínky, ale ani s vynaložením všeho úsilí známé expertky přes slabé komety Karen Meech se nepodařilo tuto kometu znovuobjevit. Kometa Boethin byla naposled pozorována v roce 1986 a nyní bychom tedy neměli dostatečně přesná data pro navigaci kosmické sondy a tak byl nakonec zvolen náhradní cíl - kometa Hartley 2.

Kometa 103P/Hartley 2 je krátkoperiodická kometa Jupiterovy rodiny Její oběžná doba kolem Slunce je 6,4 roku a příští průchod přísluním je spočten na 28.října 2010. Sklon dráhy k rovině ekliptiky má kometa 13,6 stupňů. Kometu objevil 15.března 1986 Malcolm Hartley na fotografických snímcích pořízených v rámci Southern Sky Survey 1,2-m U. K. Schmidt teleskopem na australské observatoří Siding Spring v Coonabarabran, New South Wales. Při objevu měla kometa cc. 17 - 18.magnitudu a slabý ohon. Jméno Malcolma Hartleyho nese více než desítka komet, které objevil nebo znovuobjevil.

Další návraty krátkoperiodické komety 103P/Hartley 2 byly pozorovány v letech 1991 a 1997.


kometa Hartley 2 z Kleti - 10. listopadu 1997, expozice 60 sekund, 0,57-m teleskop + CCD (M. Tichý, Z, Moravec)

Snímky z Lowell Observatory v Arizoně, 1,07-m Hall teleskop. Oba snímky jsou 300 sec. expozice přes R filtr, první z 18.listopadu a druhý z 30.prosince 1997.

Hlavním cílem mise EPOXI je pokusit se prostřednictvím srovnání komety Hartley 2 s kometami pozorovanými z jiných kosmických sond, určit, které rysy komet jsou původní a které jsou výsledkem následných evolučních procesů probíhajících v kometárních jádrech. Ke kometě Hartley 2 by mise EPOXi měla dorazit v říjnu 2010.

Druhým podprogramem znovuzrozené sondy Deep Impact - nyní EPOXI je EPOCh (Extrasolar Planet Observation and Characterization) čili výzkum extrasolárních planet u vybraných hvězd, ale do toho jako kometární astronomové mluvit nebudeme :-)

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/epoxi-zamirila-ke-komete-hartley-2