Fred L. Whipple (1906-2004)

Miloš Tichý - 31. 8. 2004

Ve věku nedožitých 98 let zemřel v pondělí 30. srpna 2004 nestor světové kometární astronomie profesor Fred Lawrence Whipple.

Od roku 1931 pracoval na Harvard College Observatory, v letech 1955-1973 byl ředitelem Smithsonian Astropsysical Observatory. Ve světě se asi nejvíce proslavil svou teorií o kometárních jádrech jako "špinavých sněhových koulích". Fred založil Mt.Hopkins Observatory v Arizoně a byl nápomocen při vývoji a kontstrukci segmentového dalekohledu (multiple-mirror telescope).


Photo Smithsonian Astrophysical Observatory, courtesy Dr. Whipple

Narozen na farmě ve státě Iowa, Fred Whipple graduoval na kalifornské universitě v Los Angeles a jako doktorandský student pod vedením Armina O. Leuschnera na kalifornské universitě v Berkeley počítal první dráhy nově objeveného Pluta. V letech 1931-1977 Whipple pracoval na Harvard University, a v letech 1955-1973 byl ředitelem Smithsonian Astrophysical Observatory. Patřil mezi iniciátory sloučení Smithsonian Astrophysical Observatory a Harvard College Observatory v roce 1973 a založení společného Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Ve třicátých letech 20. století, používajíc nové dvoustaniční fotografické metody, vypočítal dráhy meteorů a nalezl, že mnoho visuálních meteorů je z křehkého kometárního materiálu a že nic nenasvědčuje tomu, že meteory pocházejí z oblastí mimo slunenčí soustavu. Projekt též poskytl informace o vrchních vrstvách atmosféry a posléze byly výsledky používány pro sledování umělých družic.

V roce 1950 Whipple předpověděl model "špinavé sněhové koule" pro jádra komet. Předpokládal, že kometární jádra mají na povrchu "špinavou" ledovou slupku, a výtrysky a uniknuvší materiál z kometárního jádra způsobený tepelnými efekty od Slunce má vliv na změnu dráhy (dnes se tomu říká negravitační vlivy, pozn. autora). Tento model kometárního jádra byl potvrzen v roce 1986, kdy bylo sondami zkoumáno jádro Halleyovy komety.

I Whipplova práce ohledně sledování a pohybu umělých družic vedla k prohloubení našeho poznání tvaru Země.

Fred L. Whipple též studoval rotace komet a publikoval několik knih o sluneční soustavě. I v pokročilém věku pokračoval nadále ve výzkumu, a byl členem vědeckého týmu sondy Contour.

Fred Whipple objevil nebo spoluobjevil celkem šest komet: 36P/Whipple (v roce 1925), C/1932 P1 (Peltier-Whipple), C/1937 C1 (Whipple), C/1940 O1 (Whipple-Paraskevopoulos), C/1942 C1 (Whipple-Bernasconi-Kulin), a C/1942 X1 (Whipple-Fedtke-Tevzadze)

Fred Lawrence Whipple získal též mnoho světových ocenění. Výčet nebude úplný, ale byla to např. Brude madel v roce 1986, J. Lawrence Smith Medal v roce 1949, Frederick C. Leonard Memorial Medal v roce 1970, či Royal Astronomical Society - Gold medal v roce 1983

Planetka číslo 1940, objevená 2. února 1975 na Harvard College Observatory, nese jeho jméno - (1940) Whipple


Fred Whipple (vlevo) na konferenci ACM'1999
Autor se naposledy s prof. Fredem Whipplem potkal v roce 1999 v Ithace v USA na konferenci ACM '1999. Fred Whipple zde přednesl jednu z "velkých" přednášek, a ačkoliv mu bylo necelých 93, celou přednášku přednesl zpaměti.


věnování z knihy z kometového workshopu (soukromý archiv autora)

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/fred-l.-whipple-(1906-2004)