HMP RADAREM

Jana Tichá - 20. 11. 2011

Doposud pouze 15 komet bylo pozorováno radarem, z toho čtyři z Goldstone. Zatím poslední z nich je krátkoperiodická kometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková, zvaná stručně HMP.

Radarová pozorování z kalifornského Goldstone získaná 19. a 20. srpna 2011 detekovala odrazy od jádra a komy krátkoperiodické komety Jupiterovy rodiny 45P/Honda-Mrkos-Pajdušákova. Tato kometa obíhá kolem Slunce s periodou 5,25 roku. Patří mezi tělesa křižující zemskou dráhu.

Spektrum CW na grafu ukazuje odrazy od komety získané 19. srpna. Úzká špice je echo od jádra a široký, nízký, asymetrický hrb je echo od částic v komě. Zkosení echa komy k pozitivním frekvencím ukazuje, že většina částic v komě se v době pozorování blížila Zemi.

Měření z Goldstone poskytla 49 km korekci pro polohu jádra, čímž výrazně zlepšila výpočet oběžné dráhy komety a ukázala (a výsledně opravila) systematické chyby u mnoha optických pozorování.

Kometou nyní označovanou jako 45P/Honda – Mrkos – Pajdušáková objevil japonský amatérský astronom Minoru Honda vizuálně 15 cm reflektorem z japonského Kurashiki, Okayama dne 3. prosince 1948 při systematickém hledání komet. Honda 5. prosince 1948 svá pozorování potvrdil a kometu popsal jako difúzní objekt 9. magnitudy bez známek ohonu. Jako dva spoluobjevitelé bývají obvykle uvádění slovenská astronomka Ludmila Pajdušáková a český astronom Antonín Mrkos. Oba dané těleso zaznamenali údajně nezávisle na sobě vizuálně binarem Somet ze slovenského Skalnatého Plesa teprve 6. 12. (Pajdušáková) respektive až 7. 12. 1948 (Mrkos). Podle současných pravidel IAU by kometa 45P nesla zřejmě jen Hondovo jméno. BTW, Mrkos této kometě rádobyvtipně říkával Honda-Tonda-Lída.

Kromě roku 1959 byla HMP pozorována při všech návratech, Při návratu na přelomu let 1995 a 1996, kdy 4.února 1996 prošla ve vzdálenosti pouhých 0,17 AU od Země, byla během ledna 1996 opakovaně zachycena na snímcích pořízených v blízkosti Slunce kosmickou sondou SOHO.


kometa HMP na snímku družice SOHO z 16. ledna 1996

Při zatím posledním návratu byla znovunalezena z Catalina Station v Arizoně 5. června 2011. Nejvíce se letos přiblížila k Zemi 15. srpna 2011 (0.06 AU). Proto také byla polovina srpna výhodná pro radarová pozorování.

A aby vás od zájmu o komety neodradil výše uvedený radarový záznam :-) přidáváme pro potěchu oka kometu 45P/HMP na barevném smímku rakouského pozorovatele Michaela Jaegera z 29. září 2011.

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/hmp-radarem