Kometa 67P - extrémně tmavá a bohatá na organické sloučeniny

Miloš Tichý - 4. 2. 2015

A máme další výstup z měření sody Rosetta u komety 67P/Churyumov-Gerasimenko, tentokrát je v hlavní roli přístroj VIRTIS.

Přístroj VIRTIS, neboli the Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer on Rosetta, jak je z názvu zřejmé, je zaměřen na viditelná a tepelná infračervená spektra.

Jedním z prvních výsledků bylo měření albeda neboli odrazivosti povrchu, které činí 6 procent (pro představu je to poloviční odrazivost než má náš Měsíc), a hned řadí kometu 67P k nejtmavším tělesům sluneční soustavy. Nízká odrazivost indikuje fakt, že povrch jádra je tvořen prachovými přímo minerálními látkami jako jsou například sulfidy železa, ale též sloučeniny na bázi uhlíku. Též to poskytlo informaci, že na povrchu je málo či dokonce žádná voda (to ale neznamená, že voda na kometě není, jen je schovaná hezky pod povrchem, což je důsledkem evoluce kometárního jádra, kdy voda na povrchu vlastně odsublimovala do okolního prostoru).


na snímku vlevo jádro komety 67P, vpravo spektrální mapa, ukazující i aktivitu jádra

Dalším zajímavým výsledkem zkoumání je objev makromolekulárních organických molekul, které jsou přítomny na celém povrchu komety. Některé z těchto sloučenin jsou podobné karboxylovým kyselinám. případně to mohou být jejich polymery, které známe například přímo z aminokyselin (které tvoří i "náš základ", pozn. autora).

Zatímco aminokyseliny byly již pozorovány v kometárních materiálech i v primitivních (prvotních) meteoritech, toto je poprvé, kdy byly takovéto chemické látky pozorovány přímo na povrchu kometárního jádra. To mimo jiné naznačuje, že celé kometární jádro je bohaté na teto typ sloučenin. Vznik takovýchto sloučenin vyžaduje přítomnost ledu, tvořeného těkavými látkami jako je například metanol, metan či oxid uhelnatý, které jsou ale "možné" jen za nízkých teplot. Z toho vyplývá, že tyto látky mohou vznikat pouze ve větších vzdálenostech od Slunce, a navíc ještě v ranných stádiích vzniku sluneční soustavy. Což navíc potvrzuje domněnku, že v kometách je prvotní nepřetvořený materiál přímo ze vzniku našeho planetárního systému.

Zdroj: ESA/Rosetta/NAVCAM; ESA/Rosetta/VIRTIS/INAF-IAPS/OBS DE PARIS-LESIA/DLR

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/kometa-67p-extremne-tmava-a-bohata-na-organicke-slouceniny