Kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko pod měřidly

Miloš Tichý - 7. 10. 2014

Sonda Rosetta již splnila část své práce - přesně nám změřila kometu 67P/Churyumov-Gerasimenko. Trošku se na změřené hodnoty podíváme.

Pokusím se zde shrnout doposud získaná data o jádru této vlasatice získaná postupně od 6. srpna 2014. Níže zobrazený 3D model není ale úplně kompletní, protože doposud se nepodařilo nasnímat či solidně zanalyzovat data k přibližně jedné třetině povrchu jádra této komety. Tato data sice mohou ovlivnit některé níže uvedené hodnoty, ale předpokládá se, že nijak zásadně.

A nyní k vlastním hodnotám.
Menší z laloků má dle OSIRIS rozměry 2,5 x 2,5 x 2,0 kilometrů, větší 4,1 x 3,2 x 1,3 kilometrů.
Momentální hodnota rotace (mění se vlivem výtrysků) je jedna otočka za 12,4043 hodin.
Hmotnost byla spočtena na 1013 kilogramů a objem na 25 km3, což dohromady dává hustotu 0,4 g/cm3.

Zajímavá je produkce vody, resp. vodní páry. V červnu 2014 dosahovala hodnoty 300 ml za sekundu, jak se blíží ke Slunci, začíná být aktivnější. Během července a srpna 2014 byla hodnota již 1 - 5 litrů za sekundu.
V červenci a srpnu se teplota na povrchu jádra komety pohybovala v rozmezí 205 - 230 Kelvinů, čili -43 až -68 stupňů Celsia, přičemž teplota pod povrchem byla v daném období 30 - 160 Kelvinů čili -243 až - 113 stupňů Celsia.

A nyní k plynům - pozorována byla voda, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, čpavek, metan a metanol.
Pokud jde o prachová zrna, byla pozorována v rozměrech od několika desítek mikronů po několik stovek mikronů.

Zdroj: ESA

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/kometa-67pchuryumov-gerasimenko-pod-meridly