Komety roku 2003

Jana Pittichová - 21. 9. 2004

V roku 2003 sa podarilo nájsť opäť rekordný počet nových komét - 192, čím sa počet objavených komét z predchádzajúceho roka zvýšil o 36 komét. Určite k nim pribudne ešte niekoľko dodatočne identifikovaných komét SOHO v nasledujúcich rokoch.

K rekordnému počtu objavov opäť prispela družica SOHO (Astronomická ročenka 1999, str. 208), ako aj virtuálne observatórium na webových stránkach družice SOHO, ktoré umožňuje objavovať kométy astronómom pracujúcim na ľubovoľnom mieste zemegule. Z komét zaregistrovaných koronografmi LASCO družice SOHO sa podarilo identifikovať 146, teda o 37 komét viac ako v roku 2002.

Program Lincolnovho laboratória na hľadanie asteroidov približujúcich sa k Zemi LINEAR (Astronomická ročenka 2000, str. 190, a Astronomická ročenka 2001, str. 135) priniesol objavenie 30 nových komét, teda o 5 viac ako v predchádzajúcom roku. V ďalšom programe na vyhľadávanie komét a asteroidov NEAT (Astronomická ročenka 2003, str. 199) astronómovia objavili 11 nových komét, dve spoločne s programom LINEAR a jednu spoločne s programom LONEOS. Tento program objavil roku 2002 o tri kométy viac ako v predchádzajúcom roku. Japonské stredisko na pozorovanie blízkozemských objektov BATTERS (Astronomická ročenka 2003, str. 209) nezaznamenalo v roku 2003 žiadnu novú kométu.

Okrem novoobjavených komét a periodických komét pozorovaných po druhý raz astronómovia pozorovali v roku 2000 viacero známych periodických komét.

Pozorovanie mnohých i vzdialenejších komét od Slnka umožňuje výkonná záznamová technika na báze CCD-čipov. Preto dnes astronómovia pozorujú viaceré krátkoperiodické kométy prakticky nepretržite, po celej ich dráhe okolo Slnka.

P/2003 A1 (LINEAR). 5. januára 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS inštalovaným v Lincolnovom laboratóriu v Novom Mexiku. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,4m. K. Lawrence na snímkach zhotovených 7. januára v rámci programu NEAT zaznamenal kométu ako difúzny objekt a M. Tichý na Kleti rozoznal kómu s priemerom 8" na snímkach z 1,06-m reflektora KLENOT.

C/2003 A2 (Gleason). Kométu objavila Arianna E. Gleasonová z Lunárneho a planetárneho laboratória na snímkach získaných 10. januára 2003 Spacewatch II ďalekohľadom na Kitt Peaku. Kométa mala v čase objavu viac-menej symetrickú kómu s priemerom asi 20" a jasnosť +20,0m. J. Tichá a M. Tichý na snímkach z ďalekohľadu KLENOT v observatóriu na Kleti detekovali kómu s priemerom 8-10". Jasnosť kométy odhadli na 20,2m.

C/2003 A3 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 6. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 A4 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 14. januára koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 A5 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 15. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 B1 (SOHO). Kométu objavil X.-M. Zhou na snímkach získaných 16. januára koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2003 B2 (SOHO). Kométu objavil M. Oates na snímkach získaných 18. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 C1 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 3. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 C2 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 8. februára koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 C3 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 10. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 C4 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 13. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 C4 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 15. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2003 CP7 (LINEAR-NEAT). K. Lawrence so spolupracovníkmi objavili v rámci programu NEAT na Mt. Palomare 10. februára 2003 novú kométu. Mala jadrovú kondenzáciu s priemerom 7" a chvost dlhý 8" smerujúci na západ. Jasnosť kométy odhadli na +17,7m. Kometárny vzhľad objektu potvrdil aj J. Young z hvezdárne na Tabuľovej hore z 12. marca 2003. Spracovaním všetkých pozorovaní v Centrále pre malé planétky a kométy sa ukázalo, že objekt objavil tím programu LINEAR 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku 1. februára 2003 ako asteroidný objekt +19,0m.

C/2003 D1 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 28. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 E1 NEAT. S. Pravdo oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 9. marca 2003 na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu jasnosť +19,7m a chvost dlhý 8".

C/2003 E2 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 4. marca koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 E3 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 11. marca koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 E4 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 15. marca koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 F1 (LINEAR). 23. marca 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,2m.
Že ide o kométu potvrdili pozorovania A. R. Apitzscha z Wildbergu, Nemecko, S. Sancheza, R. Stossa a J. Nomena z Malorky, Španielsko, M. Fröhlicha z Essenu, Nemecko, G. Huga z Eskridge, J. E. Arlota z Haute Provence, Francúzsko, H. Mikuža z Crneho vrhu, Slovenia a L. Buzziho z Varese, Taliansko z 24. a 25. marca 2003. Kométa bola difúzna s priemerom kómy 10" a chvostom dlhým 7-40". Jej jasnosť odhadli na +17,7m.

P/2003 F2 (NEAT). S. Pravdo oznámil nájdenie asteroidného objektu v rámci programu NEAT 27. marca 2003 v Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu jasnosť +20,4m. O deň neskôr G. Masi pomocou dánskeho 1,54-m ďalekohľadu v Európskom južnom observatóriu potvrdil, že ide o objekt kometárneho vzhľadu s priemerom kómy 5,5". M. Tichý a M. Kočer získali snímky objektu 1,06-m ďalekohľadom KLENOT z hvezdárne na Kleti 31. marca. Kométa na nich bola mierne difúzna s kómou s priemerom 6".

C/2003 F3 (SOHO). Kométu objavil M. Oates na snímkach získaných 20. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 F4 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 25. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 F5 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 29. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 G1 (LINEAR). 8. apríla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +17,0m.

Že ide o kométu potvrdili L. Šarounová a P. Kušnirák v Ondrejove, A. Galád v Modre, P. Birtwhistle v Great Shefforde, G. Hug v Eskridge a P. R. Holvorcem a M. Tichý na Kleti. Deň po objave kométa mala kómu s priemerom 8-15" a chvost dlhý 40-90".

C/2003 G2 (LINEAR). 8. apríla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,2m. Mala kómu s priemerom 13". V nasledujúci deň objav potvrdili G. Hug v Eskridge 0,3-m reflektorom a A. C. Gilmore s P. M. Kilmatinovou v Mt. John v univerzitnom observatóriu 0,6-m ďalekohľadom.

C/2003 G3 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 4. apríla koronografom LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). D. Hammer odhadol z dát koronografu C3 zdanlivú jasnosť kométy na +7,7m pri prvom pozorovaní a na +4,8m pri poslednom pozorovaní o 0,4 dňa neskôr. V koronografe C2 s oranžovým filtrom sa javila ako objekt s jasnosťou +5,3m a pri poslednom pozorovaní +4,6m.

C/2003 G4 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 2. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét. Parabolické dráhové elementy uvedené v tabuľke vypočítal B. G. Marsden zo 6 pozícií, získaných 2. apríla 2003.

C/2003 H1 (LINEAR). 24. apríla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +16,9m.
Že ide o kométu potvrdili o deň neskôr H. Mikuž z Crneho vrhu v Slovenii, P. Kušnirák z Ondrejova a T. Spahr z observatória na Mount Hopkins. Kométa sa javila silne kondenzovaná s priemerom kómy 20" a s nevýrazným vejárovitým chvostom dlhým 5".

C/2003 H2 (LINEAR). 24. apríla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,8m.
Že ide o kométu potvrdili o deň neskôr H. Mikuž z Crneho vrhu, Slovenia, M. Tichý z Klete a P. Kušnirák z Ondrejova. Kométa bola difúzna s priemerom kómy 20" s náznakom chvosta v pozičnom uhle 279o.

C/2003 H3 (NEAT). S. Pravdo oznámil nájdenie kométy v rámci programu NEAT 30. apríla 2003 na stanici Haleakala 1,2-m ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu jasnosť +17,2m, kómu s priemerom 14". O deň neskôr J. E. McGaha 0,30-m reflektorom v Tucsone, Arizona, J. Young 0,60-m reflektorom v Table Mountain a P. R. Holvorcem s M. Schvartzom v Tenagre 0,36-m reflektorom pozorovali kométu už so 16" dlhým chvostom.

P/2003 H4 (LINEAR). 29. apríla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt +19,0m.
Že ide o kométu potvrdil o deň neskôr G. J. Garradd z Tamworthu 0,45-m reflektorom a 2. mája J. E. McGara z Tucsonu 0,30-m reflektorom a J. G. Ries z McDonaldovho observatória 0,76-m reflektorom. Jasnosť kométy nebola menšia ako +18.0m, bola bez zreteľnej centrálnej kondenzácie s chvostom 20" dlhým.

C/2003 H5 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 27. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2003 H6 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 30. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 H7 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 30. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 H8 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 22. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 H9 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 24. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 H10 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 28. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 H11 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 29. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 H12 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 30. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Kométa bola na snímkach veľmi slabo viditeľná.

P/2003 HT15 (LINEAR). 26. apríla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,02m. Predobjavové snímky objektu astronómovia dodatočne našli na snímkach z 27. januára 2003.
Že ide o kométu potvrdili pozorovania C. Hergenrothera 1,2-m ďalekohľadom Observatória na Mount Hopkins z 24. júna 2003. Kométa bola difúzna s priemerom kómy 15" a chvostom dlhým 60". Jej jasnosť odhadli na +17,7m.

C/2003 J1 (NEAT). S. Pravdo oznámil nájdenie kométy v rámci programu NEAT 13. mája 2003 na stanici Haleakala 1,2-m ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu jasnosť +19,4m. O deň neskôr P. R. Holvorcem v Tenagre 0,81-m reflektorom pozoroval u kométy kómu s priemerom 10". Jasnosť kométy odhadol na 16,4-10,0m.

C/2003 J2 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 1. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 J3 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 5. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 J4 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 5. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 J5 (SOHO). Kométu objavil P. Shkreby na snímkach získaných 8. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 J6 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 9. mája koronografom LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 J7 (SOHO). Kométu objavil H. Otterstedt na snímkach získaných 14. mája koronografom LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 J8 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 15. mája koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 J9 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 15. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 K1 (Spacewatch). J. A. Larsen z Lunárneho a planetárneho laboratória nahlásil do Centrály pre malé planéty a kométy objav asteroidného objektu na snímkach získaných 23. mája 2003 0,9-m Spacewatch I ďalekohľadom na Kitt Peaku. Jeho jasnosť bola +20,2m.
Ešte v ten istý deň A. Lopez a R. Pacheco 0,41-m ďalekohľadom z Malorky zistili, že ide o kometárny objekt, ktorého jasnosť odhadli na +18,2m až +18,6m. O deň neskôr A. E. Gleason s 1,8-m ďalekohľadom Spacewatch II a J. A. Larsen ďalekohľadom Spacewatch I uvideli kómu s priemerom 10".

P/2003 K2 (Christensen). Eric Christensen z Lunárneho a planetárneho laboratória v Tucsone objavil kométu na snímkach z 0,7-m Schmidtového ďalekohľadu na stanici Catalina v rámci programu Prehliadka oblohy Catalina, 26. mája. Kométa mala celkovú jasnosť +14,6m. O deň neskôr pozorovali kométu R. Elliot z Fall Creek, P. R. Holvorcem a M. Schwartz pri Nogales, J. Young na Table Mountain a J. McGara v Tucsone. Kométa bola mierne kondenzovaná. Mala kómu s priemerom 12" a chvost dlhý 6".

C/2003 K3 (SOHO). Kométu objavil H. Otterstedt na snímkach získaných 25. mája koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +8-10m.

C/2003 K4 (LINEAR). 28. mája 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +17,6m.
Že ide o kométu potvrdil o deň neskôr J. Young z Table Mountain 0,6-m reflektorom a J. McGara z Tucsonu 0,30-m reflektorom. Kométa mala jadrovú kondenzáciu s priemerom 3" a kómu s priemerom 6".

C/2003 K5 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 21. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2003 K6 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 30. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2003 K7 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 22. mája koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 K8 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 22. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 K9 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 23. mája koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 K10 (SOHO). Kométu objavil P. Shkreby na snímkach získaných 26. mája koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 K11 (SOHO). Kométu objavil D.-h Chen na snímkach získaných 27. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 K12 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 29. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 K13 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 23. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2003 KV2 (LINEAR). 23. mája 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,4m.
Že ide o kométu potvrdil 28. mája C. Brinkworth a M. Burleigh 1-m Jacobusovým-Kapteynovým ďalekohľadom v observatóriu v La Palma. Kométa mala malú kómu a chvost dlhý 4-5".

P/2003 L1 (Scotti). James V. Scotti z Lunárneho a planetárneho laboratória Univerzity v Arizone našiel kométu 4. júna 0,9-m f/3 ďalekohľadom Spacewatch na Kitt Peaku. Mala zdanlivú jasnosť +19,7m, kómu s priemerom 6" a nevýrazný chvost dlhý 0,62'
M. Meyer identifikoval po objave kométy jej zreteľne difúzne predobjavové snímky z troch nocí získaných od 5. apríla 2002 v programe NEAT 1,2-m Schmidtovým ďalekohľadom na Mount Palomare.

C/2003 L2 (LINEAR). 12. júna 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,2m.
Že ide o kométu potvrdili ešte v ten istý deň S. Sanchez, R. Stoss a J. Nomen 0,30-m f/9 reflektorom z observatória na Malorke. Kométa mala difúznu kómu s priemerom 10". O deň neskôr kométu pozoroval Štefan Gajdoš 0,6-m f/5,5 ďalekohľadom z observatória v Modre. Jej jasnosť odhadol na +18,0m a priemer kómy na 5".

C/2003 L3 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 2. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 L4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 5. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 L5 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 8. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 L6 (SOHO). Kométu objavil P. Shkreby na snímkach získaných 9. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 L7(SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 13. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 L8 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 15. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2002 LZ11 (LINEAR). 27. júla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt s neobvyklým pohybom. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,3m. V Centrále pre malé planéty a kométy vypočítali, že ide o objekt, ktorý bol nájdený v rámci programu LINEAR už 5. júna 2002 ako objekt +18,1m a dostal predbežné označenie malej planétky 2002 LZ11, i keď jeho dráha sa podobala dráham komét.
Že ide o kométu rozpoznal E. Christensen z Arizonskej univerzity 17. novembra 2003 na snímkach získaných 29. októbra 2003 v rámci programu Prehliadky oblohy Catalina 0,68-m f/1.8 Schmidtovým ďalekohľadom. J. Young zo snímok získaných 0,61-m reflektorom Table Mountain observatória zistil, že kométa má okrúhlu kómu s priemerom 7"a vejárovitý chvost dlhý 15-20".

C/2003 M1 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 16. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M2 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 17. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M3 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 17. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 18. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M5 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 19. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M6 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 19. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M7 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 20. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M8 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 22. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M9 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 23. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M10 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 23. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M11 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 23. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 M12 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 23. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 N1 (SOHO). Kométu objavil X. Lepette na snímkach získaných 5. júla koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 N2 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 13. júla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 O1 (LINEAR). 19. júla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,4m.
Že ide o kométu potvrdil ešte v ten istý deň P. Kušnirák z Ondrejova 0,65-m ďalekohľadom a P. Birtwhistle v Great Shefforde. Kométa mala dobre vyvinutú jadrovú kondenzáciu s priemerom 6" a široký chvost dlhý 15-20". Jej jasnosť odhadli na +17,3m až +18,2m.

P/2003 O2 (LINEAR). 29. júla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Bezpalko so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS inštalovanom v Lincolnovom laboratóriu v Novom Mexiku. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,6m. Dĺžku chvosta kométy odhadli na 42".

P/2003 O3 (LINEAR). 30. júla 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,9m.
Že ide o kométu potvrdil o deň neskôr P. Birtwhistle 0,30-m reflektorom z Great Sheffordu a 3. augusta Jana Tichá a Miloš Tichý 1,06-m ďalekohľadom KLENOT z Kleti. Kométa bola difúzna s vejárovitým chvostom dlhým asi 5".

C/2003 O4 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 18. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 O5 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 20. júla koronografom LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 O6 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 24. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 O7 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 25. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 O8 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 30. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 P1 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 2. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 P2 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 3. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 P3 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 5. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 Q1 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 20. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 Q2 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 23. augusta koronografom LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 Q3 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 23. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 Q4 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 25. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 Q5 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 26. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 Q6 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 26. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 Q7 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 28. augusta koronografom LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Q8 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 29. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Q9 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 30. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Q10 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 25. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2003 QX29 (NEAT). S. Pravdo oznámil nájdenie objektu asteroidného vzhľadu v rámci programu NEAT 23. augusta 2003 z observatória Mount Palomar 1,2-m Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu jasnosť +19,8m. Kométu dodatočne našli už na expozícii zhotovenej tým istým ďalekohľadom 11. júna 2002.
Že ide o kométu potvrdili ešte v ten istý deň Jana Tichá a Miloš Tichý 1,06-m ďalekohľadom na Kleti. Kométa bola mierne difúzna a 24. augusta už mala kómu s priemerom 8". 31. augusta I. Griffin a S. G. Huerta 0,9-m zrkadlovým ďalekohľadom z Cerro Tololo observatória zaznamenali u kométy viditeľnú kómu a vejárovitý chvost dlhý najmenej 17".

C/2003 R1 (LINEAR). 2. septembra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,3m.
Že ide o kométu potvrdili 6. septembra Jana Tichá a Miloš Tichý 1,06-m ďalekohľadom KLENOT na Kleti. Kométa bola mierne difúzna s 6" kómou. V ten istý deň kométu pozoroval aj J. E. McGaha 0,30-m f/10 Schmidtovým-Cassegrainovým ďalekohľadom v Tucsone. Rozoznal kómu s priemerom 3" a vejárovitý chvost dlhý 8".

C/2003 R2 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 5. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 R3 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 8. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 R4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získa- ných 7. septembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do neznámej skupiny komét.

C/2003 R5 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 8. septembra koronografom LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do novej skupiny komét, ktorá obsahuje kométu C/1999 R1 a pravdepodobne aj kométu C/2002 R5.

P/2001 RG100 (Kowal-LINEAR). 12. septembra 2001 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,1m. Pozorovania A. E. Gleasona 26. novembra 2003 s 0,9-m f/3 Spacewatch ďalekohľadom na Kitt Peaku ukázali, že objekt, predbežne označený Centrálou pre malé planéty a kométy ako 2001 RG100 je kométa. V tom čase mala jadrovú kondenzáciu s priemerom 6" a chvost dlhý 18".
S. Nakano vypočítal, že kométa je identická s kométou C/1979 O1 = 1979 h, ktorú objavil Charles Kowal, a ktorá sa stratila krátko po objave.

P/2003 S1 (NEAT). M. Hicks oznámil nájdenie kométy v rámci programu NEAT 23. septembra 2003 na stanici Haleakala 1,2-m ďalekohľadom. Kométa bola mierne difúzna, jemne pretiahnutého tvaru k západu. Mala jasnosť +18,8m. Kométu astronómovia dodatočne našli na predobjavových snímkach zhotovených 4. a 20. septembra v rámci programu (LINEAR).
O deň neskôr objav kométy potvrdili viaceré observatória. P. Birtwhistle 0,30-cm reflektorom zaznamenal u kométy kómu s priemerom 10" a chvost dlhý 30". Podobné snímky kométy získali aj J. Mahony v Lafayette 0,30-cm Schmidtovým ďalekohľadom, S. D. Gillam 0,6-m reflektorom z Table Mountain a Miloš Tichý na Kleti.

P/2003 S2 (NEAT). M. Hicks oznámil nájdenie kométy v rámci programu NEAT 24. septembra 2003 na stanici Haleakala 1,2-m ďalekohľadom. Kométa mala kómu s priemerom 5", chvost dlhý 15" v pozičnom uhle 255o a jasnosť +18,0m. Kométu astronómovia dodatočne našli na predobjavových snímkach zhotovených 1. a 19. septembra v rámci programu LINEAR a 1. augusta v Lincolnovom laboratóriu v Novom Mexiku.
V deň objavu, ako aj v nasledujúci deň kométu pozorovali astronómovia z viacerých hvezdární. P. Birtwhistle 0,30-cm reflektorom zaznamenal u kométy kómu so širokým chvostom dlhým prinajmenej 20" v pozičnom uhle 250o a úzky, rovnako dlhý chvost, v pozičnom uhle 330". F. Hormuth z Heppenheimu odhadol dĺžku chvosta na 40" a Štefan Gajdoš a Adrian Galád v Modre kómu s priemerom 15".

C/2003 S3 (LINEAR). 27. septembra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Bezpalko so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku. Jasnosť kométy v čase objavu bola +20,1m a mala krátky chvost. Kométu astronómovia dodatočne našli na snímkach zhotovených 23. decembra 2001 v rámci programu NEAT na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom ako asteroidný objekt +20,7m.
Na snímkach J. Younga zhotovených 0,6-m ďalekohľadom hvezdárne na Table Mountain 28. a 29. septembra bola vidieť kóma s priemerom 5" a priamy úzky chvost dlhý 20".

C/2003 S4 (LINEAR). 27. septembra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,3m. Dodatočne pracovníci programu LINEAR kométu našli aj na snímkach zhotovených o deň skôr.
Že ide o kométu potvrdili 30. septembra J. Young a A. Grigsby 0,6-m ďalekohľadom hvezdárne na Table Mountain a H. Mikuž rovnako veľkým ďalekohľadom hvezdárne Crni Vrh. O deň neskôr kométu pozoroval J. E. McGaha 0,62-m f/5,1 reflektorom v Tucsone. Kométa mala difúznu kómu s priemerom 10" a jasnosť +18,2m.

C/2003 S5 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 18. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 S6 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 18. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 S7 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 21. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 S8 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 25. septembra koronografom LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 S9 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 25. septembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do neznámej skupiny komét.

P/2003 SQ215 (NEAT-LONEOS). Kométu nezávisle objavili astronómovia v rámci projektu NEAT, ako aj projektu LONEOS 24. septembra 2003 ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu tím projektu NEAT odhadol na +18,9m a tím projektu LONEOS na +18,7m. Predobjavové snímky zhotovené 1,2-m Schmidtovým ďalekohľadom na Mount Palomare 18. septembra našli dodatočne pracovníci programu NEAT. V tom čase kométa mala jasnosť +19,4m.
Že ide o kométu potvrdili 19. januára 2004 A. Fitzsimmons a C. Snodgrass z Queen univerzity v Belfaste a O. Hainaut 3,6-m ďalekohľadom Južného európskeho observatória v Čile. Kométa mala asymetrickú kómu s celkovou jasnosťou +20,3m.

157P/Tritton. C. Juels z Fountain Hills v Arizone objavil kométu na snímkach zhotovených 0,12-m f/5 refraktorom a 0,5-m f/4,8 reflektorom 6. októbra 2003. Kométa mala kómu s priemerom 2" s náznakom chvosta s dĺžkou 1,5' Kométa mala v čase objavu jasnosť +12,4m.
Výpočty M. Meyera v Kelkheime, Nemecko a B. G. Marsdena ukázali, že objavená kométa je identická so stratenou kométou 1978d=1977 XIII=D/1978 C2 Tritton, ktorú astronómovia pozorovali iba mesiac v roku 1978. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 157P.

C/2003 T2 (LINEAR). 13. októbra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,3m.
Že ide o kométu potvrdili o deň neskôr R. Apizsch z Wildbergu, Nemecko, 0,24-cm reflektorom, J. E. McGaha v Tucsone 0,62-m reflektorom, G. R. Jones v Tucsone 0,32-m reflektorom, P. R. Holvorcem a M. Schwartz v Tenagre 0,81-m reflektorom a A. Knöfel a T. Payer v Essene, Nemecko, 0,32-m reflektorom. Kométa mala difúznu kómu s priemerom 10" a široký chvost dlhý 20".

C/2003 T3 (Tabur). Vello Tabur vo Wanniasse (Australian Capital Territory) objavil kométu na CCD snímkach zhotovených 0,14-m f/2,8 kamerovým objektívom 14. októbra 2003. Kométa mala kómu s priemerom 30". Kométa mala v čase objavu jasnosť +11,7m.

C/2003 T4 (LINEAR). 13. októbra 2003 bola nájdená druhá nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,7m.
Že ide o kométu potvrdili o deň neskôr J. E. McGaha v Tucsone 0,62-m reflektorom, G. R. Jones v Tucsone 0,32-m reflektorom, P. R. Holvorcem a M. Schwartz v Tenagre 0,81-m reflektorom a 15. októbra G. R. Jones v Tucsone 0,32-m reflektorom a J. Young v Table Mountain 0,6-m reflektorom. Kométa mala difúznu kómu s priemerom 6" a vejárovitý chvost dlhý 12".

C/2003 T5 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 8. októbra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 T6 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 9. októbra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 T7 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 9. októbra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 T8 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 8. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 T9 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 9. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 T10 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 13. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 T11 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 15. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 T12 (SOHO). Kométu objavil J. Danaher na snímkach získaných 9. októbra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Zdá sa, že kométa sa môže pohybovať po krátkoperiodickej dráhe s menšou perihéliovou vzdialenosťou. Na jej výpočet však nemáme dostatočne presné pozície.

C/2003 U1 (LINEAR). 19. októbra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavili L. Manguso a H. Stange so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,2m. Mala ohraničené halo a bola bez chvosta.
Objav kométy potvrdili o deň neskôr J. E. McGaha v Tucsone 0,30-m reflektorom a J. Young v Table Mountain 0,6-m reflektorom. Kométa mala kómu s priemerom 10" a chvost dlhý 16".

P/2003 U2 (LINEAR). 19. októbra 2003 bola nájdená druhá nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavili F. Shelly so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,3m. Mala difúznu kómu a veľmi široký vejárovitý chvost. Kométu pracovníci programu LINEAR našli aj na snímkach zhotovených 19. septembra a 2. októbra, keď mala kométa rovnakú jasnosť ako pri objave.
Objav kométy potvrdili 21. a 22. októbra J. Young v Table Mountain 0,6-m reflektorom a R. Fredrick a T. Medlock v Louisburgu 0,75-m reflektorom. Kométa mala kómu s priemerom 5" a chvost dlhý 30".

P/2003 U3 (NEAT). R. Bambery oznámil nájdenie kométy v rámci programu NEAT 22. októbra 2003 1,2-m Schmidtovým ďalekohľadom z Palomarského observatória. Kométa mala v čase objavu jasnosť +18,9m. O deň neskôr J. Young v Table Mountain rozoznal u kométy kómu s priemerom 3" a krátky, široký vejárovitý chvost dlhý 8". Predobjavové snímky kométy urobil B. A. Skiff so spolupracovníkmi v rámci programu LONEOS 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom Lowellovej hvezdárne 17. októbra 2003.

C/2003 U4 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 21. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2003 U5 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 16. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 U6 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 20. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 U7 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 23. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 U8 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 25. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 U9 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat, J. Sachs a J. Danaher na snímkach získaných 26. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

159P/LONEOS = P/2003 UD16. B. A. Skiff so spolupracovníkmi z programu LONEOS z Lowellovho observatória objavili asteroidný objekt na snímkach zo 16. októbra 2003 získaných 0,95-m Schmidtovým ďalekohľadom. Jasnosť objektu pri objave bola +18,8m.
C. W. Hergenrother zistil na snímkach objektu získaných 1,2-m reflektorom hvezdárne na Mt. Hopkinse 30. novembra kómu s priemerom 11". Jasnosť kométy odhadol na +19,3m. M. Meyer identifikoval kométu na snímkach získaných 17. decembra 1989 a 19. februára 1991 a v rámci programu Palomarská prehliadka oblohy. Keďže išlo už o tretí pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 159P.

P/2003 UY275 (LINEAR). 29. októbra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +20,2m.
Že ide o kométu potvrdil o deň neskôr C. W. Hergenrother 1,2-m reflektorom hvezdárne na Mt. Hopkinse a R. S. McMillan ďalekohľadom Spacewatch na Kitt Peaku. Predobjavové snímky kométy našli pracovníci programu LINEAR ešte na expozíciách urobených 5. októbra, keď mala jasnosť +20,2m, a 27. septembra, keď jasnosť kométy bola +19,7m.

C/2003 V1 (LINEAR). 4. novembra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavili A. Milner so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,1m. Mala viditeľný chvost v pozičnom uhle 330o.
Objav kométy potvrdili o deň neskôr A. Knöfel z Essenu 0,32-m reflektorom, J. Young v Table Mountain 0,6-m reflektorom, P. R. Holvorcem a M. Schwartz v Nogales 0,81-m reflektorom a 6. novembra J. E. McHaha v Tucsone 0,30-m reflektorom. Kométa mala kómu s priemerom 7" a široký chvost dlhý o niečo viac ako 70 ".

C/2003 V2 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 1. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 V3 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 3. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 V4 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 4. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 V5 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 5. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO).

C/2003 V6 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 9. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 V7 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 11. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 V8 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 13. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 W1 (LINEAR). 16. novembra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,5m.
Že ide o kométu potvrdil o deň neskôr J. Young 0,6-m reflektorom hvezdárne na Table Mountain, R. Fredrick a R. Trentman 0,75-m reflektorom v Louisburgu, J. E. Rogers 0,3-m reflektorom v Camarillo a J. Lacruz rovnako veľkým ďalekohľadom v Madride. Kométa mala pravidelnú okrúhlu kómu s priemerom 8" a málo výrazný chvost dlhý 50" v pozičnom uhle 42o.

C/2003 W2 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 29. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2003 W3 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 16. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 W4 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 21. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 W5 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 22. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 W6 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 25. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 W7 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 27. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 W8 (SOHO). Kométu objavil G. Gallina na snímkach získaných 29. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2003 WC7 (LINEAR-Catalina). 18. novembra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt a pozorovali ho iba dva dni. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,6m. Nezávisle od nich objekt našiel S. Larson so spolupracovníkmi na snímkach z 31. januára 2004, zhotovených v rámci programu Prehliadky oblohy Catalina 0,68-m f/1,8 Schmidtovým ďalekohľadom. V tom čase sa už objekt javil ako kométa s jasnosťou +17,6m. Neskôr kométu našli aj na snímkach zhotovených ešte 16. decembra 2003, keď mala jasnosť +18,0m.
Že ide o kométu potvrdil 1. februára 2004 J. Young 0,6-m reflektorom z Table Mountain a G. J. Garradd a R. H. McNaught 1,0-m f/8 reflektorom v Siding Spring. V tom čase už kométa mala kómu s priemerom 3,5" a úzky priamy chvost dlhý 10".

C/2003 WT42 (LINEAR). 19. novembra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +17,5m.
Že ide o kométu potvrdili 29. decembra R. P. Binzel 4-m reflektorom na Kitt Peaku a J. Licandro, M. Serra-Ricard, J. de Leon Cruz a N. Pinilla-Alonso 3,56-m a 2,5-m ďalekohľadmi a andalúzskym spektrografom pre slabé objekty. Kométa sa javila difúznejšia ako hviezdy podobnej jasnosti a mala kómu s priemerom asi 2". Predobjavové snímky kométy našli pracovníci programu LINEAR ešte na expozíciách urobených 30. októbra, keď mala jasnosť +18,3m.

C/2003 X1 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 1. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X2 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 1. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X3 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 2. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 4. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X5 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 4. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X6 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 6. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X7 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 7. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X8 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 8. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X9 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 8. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X10 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 11. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 X11 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 13. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2003 XD10 (LINEAR). 4. decembra 2003 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,2m. Nezávisle od nich objekt našiel K. J. Lawrence so spolupracovníkmi v rámci programu NEAT 14. decembra 1,2-m Schmidtovým ďalekohľadom na Mt. Palomare, keď sa javil už ako kométa s nevýrazným krátkym chvostom a s jasnosťou +20,1m. Predobjavové snímky kométy našli pracovníci programu LINEAR ešte na expozíciách urobených 20. novembra 2003, keď mala kométa jasnosť +19,5m.
Že ide o kométu potvrdili viacerí pozorovatelia. 14. a 15. decembra P. Birtwhistle 0,30-m reflektorom v Great Shefforde, 16. decembra J. E. McGaha 0,36-m reflektorom v Tucsone, 17. decembra J. Young 0,6-m reflektorom z Table Mountain a R. Fredrick a R. Trentman 0,75-m reflektorom v Louisburgu. V tom čase už kométa mala asymetrickú kómu s priemerom 3" a široký vejárovitý chvost dlhý 20".

C/2003 Y1 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 20. decembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2003 Y2 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 19. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y3 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 19. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 20. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y5 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 22. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y6 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 23. decembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y7 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 24. decembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y8 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 25. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y9 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 25. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y10 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 26. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y11 (SOHO). Kométu objavil M. Oates na snímkach získaných 26. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y12 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 27. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y13 (SOHO). Kométu objavil X.-m Zhou na snímkach získaných 27. decembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y14 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 27. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2003 Y15 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 31. decembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke (SOHO). Patrí do Kreutzovej skupiny komét.


Údaje o kométach boli prevzaté z Cirkulárov Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a z Cirkulárov malých planét a komét (MPC). Posledné použité cirkuláre boli Cirkulár IAU 8360 z 23.júna 2004, Cirkulár MPC 51368 z 15.apríla 2004 a Cirkulár MPEC 2004-L68 z 15.júna 2004.

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/komety-roku-2003