Novinky od komety Wild 2

Miloš Tichý - 19. 6. 2004

Půl roku po průletu kolem jádra komety Wild 2 představil tým sondy STARDUST nové snímky a mapu jádra komety.


Foto: STARDUST

Složený snímek představuje dvanáct nejlepších obrázků jádra komety Wild 2 pořízených během nejtěsnějšího přiblížení k tělesu. Poslední čtyři snímky představují složené zobrazení komety včetně zřetelných výtrysků z jejího jádra.


Foto: STARDUST

Členové týmu STARDUST se též tozhodli některé z útvarů na povrchu jádra komety Wild 2 pojmenovat - vlevo na snímku je jádro komety, vpravo mapa se jmény.

Zdroj: STARDUST

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/novinky-od-komety-wild-2