Palomarský pětimetr a kometa Tempel 1

Miloš Tichý - 22. 7. 2005

Na pozemských pozorováních srážky impaktoru sondy Deep Impact s kometou Tempel 1 se podílely prakticky všechny velké pozemské dalekohledy. Nejinak tomu bylo i u palomarského 5-m Hale teleskopu.


Kometa Tempel 1 dne 2. července 2005, tj. před srážkou
5-m Hale teleskop, Mt. Palomar, pozorovatelé J. Bauer a B. Bhattacharya

Kometa byla na Mt. Palomaru sledována samozřejmě již před srážkou. Výše zobrazený snímek z 2. července 2005 byl pořízen ve třech blízkých infračervených filtrech - ve filtru J na 1250 mikronech, filtru H na 1635 mikronech, a ve filtru K na 2150 mikronech. Na složeném snímku představuje filtr J modrou barvu, filtr H barvu zelenou a K barvu červenou (bílá je dána pochopitelně součtem všech tří barev). Čtenář si může tak udělat představu, v jakých near-IR vlnových délkách září jádro komety, a jak vyzařuje v daných vlnových délkách i okolí jádra. Pro představu - jeden pixel, tj. bod, na snímku představuje 0.04 úhlové vteřiny.


Kometa Tempel 1 dne 4. července 2005, tj. při srážce
5-m Hale teleskop, Mt. Palomar, pozorovatelé J. Bauer a B. Bhattacharya

Tato série snímků byla pořízena na Mt. Palomaru přesně v okolí času srážky impaktoru s jádrem komety. Pro kvalitní zobrazení byl použit 5-m Hale teleskop s adaptivní optikou. Vidíme vzhled komety před srážkou (první snímek), v čase srážky (obrázek s červeným rámečkem), a po srážce. Snímky jsou zpracovány na izofoty, tj. bílá oblast představuje nejvyšší jas komety, černé linie spojují místa se stejnou intenzitou záření. Je zřetelně vidět zjasnění komety po zásahu impaktorem.


Kometa Tempel 1 dne 4. července 2005, tj. při srážce na vlnové délce 1,7-mikronů
5-m Hale teleskop, Mt. Palomar, pozorovatelé J. Bauer a B. Bhattacharya

Další snímek představuje vzhled komety na vlnové délce 1,7-mikronů, tj. v infračervené oblasti (jako filtr H u první). První ze série snímků byl pořízen před srážkou, zbylé čtyři po srážce. Opět je zřetelně patrné zjasnění komety způsobené dopadem impaktoru. Zjasnění je nejlépe patrné na zvětšení bílé plochy centrální oblasti komety.


Kometa Tempel 1 po srážce
5-m Hale teleskop, Mt. Palomar, pozorovatelé J. Bauer a B. Bhattacharya

Poslední ze série snímů komety Tempel 1 z Mt. Palomaru, který přinášíme, ukazuje vzhled komety v den srážky a dva dny poté. Snímky byly pořízeny opět na vlnové délce 1,7-mikronů a jsou upraveny a spodní řada "azimutálně" znormována. Obě sady snímků ukazují prodloužení komety jižně od jádra. Snímky vlevo byly pořízeny přibližně 40 minut po impaktu, a ukazují, že koma dosáhla cca. 0,8-úhlových vteřin, tj. 320 kilometrů od středu. Druhá série snímků ukazuje stejný fenomén, ale již menší, 0,5-úhlové vteřiny, což činí 200 kilometrů od fotografického středu komety. Ze snímků vyplývá, že aktivita výtrysků je soustředěna poblíž místa dopadu impaktoru.

Zdroj: Caltech/Mt. Palomar Observatory

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/palomarsky-petimetr-a-kometa-tempel-1