Tempel 1 a SWIFT

Miloš Tichý - 6. 4. 2006

Pozorování srážky komety Tempel 1 s impaktorem sondy Deep Impact bylo bezesporu hitem loňského léta. Naneštěstí kometa poměrně brzy zmizela v záři Slunce. Naštěstí pozorování pomocí kosmických sond pokračovalo, a postupně přináší zajímavé výsledky.


kometa Tempel 1 ze sondy Deep Impact

Jednou z družic, pozorujících srážku, byla i sonda SWIFT, pracující v krátkovlných oblastech spektra - v gamma a záření rentgenovém (to je na Zemi, díky atmosféře, nepozorovatelné). "Oficiálně" je družice SWIFT určena na výzkum vzdáleného vesmíru, ale srážka v přímém přenosu byla tak zajímavým úkazem, že se i ono na něj "koukla". A udělala móc dobře.


družice SWIFT

Zajímavé výsledky získané právě družicí SWIFT byly zveřejněny počátkem dubna 2006. Kometa Tempel 1 po srážce s impaktorem v rentgenovém záření zjasňovala a zjasňovala, a výbuch trval celých dvanáct dní. Pozorování z družice odhalila, že nárazem bylo uvolněno daleko více vody a po delší čas, než se původně předpokládalo.

Analýzou záření můžeme zjistit, kolik materiálu bylo srážkou vyhozeno z jádra. Je to z toho důvodu, že voda, uvolněná srážkou do atmosféry komety, reaguje se slunečním větrem, a poté září právě v rentgenovém oboru. A je zde samozřejmě závislost, že čím více uvolněného materiálu, tím více záření.

ALE intenzita záření závisí i na intenzitě slunečního větru. A bez provedené kalibrace by nám naměřená data moc neřekla. Naštěstí - družice ACE (Advance Composition Explorer) naměřila věškerá potřebná data ke kalibraci, a proto lze přinést seriózní výsledky z pozorování SWIFTu.


kometa Tempel 1 před srážkou (nahoře) a po ní - snímky SWIFT

Kometa Tempel 1 je poměrně slabou kometou, s produkcí kolem 16 tisíc tun vody za den. Během zásahu a krátce po něm tomu bylo úplně jinak. Přímo při a těsně po srážce nám produkce vody vzrostla na 250 tisíc tun (!). V období pět až deset dnů po srážce mírně klesla, ale i tak byla 40 tisíc tun vody za den, tj. cca. dva a půl krát více než před srážkou.

Záměrem mise Deep Impact bylo se i pokusit o objasnění příčin občasného zjasnění komet. Jednoduchá teorie říkala, že každá srážka jádra s meteoroidem způsobí zjasnění. Leč pozorování mise Deep Impact tomu moc neodpovídají. Ihned po srážce sice došlo ke krátkodobému zjasnění jádra ve viditelné části spektra, leč již pět dnů po srážce byla kometa stejná jako před ní (teď mluvíme o viditelné části spektra). To se ale neprokázalo, takže musíme najít jiné vysvětlení.

Je pozoruhodné, jak rozdílně se kometa po zásahu chovala ve viditelné části spektra (tj. jak jsme ji mohli pozorovat ze Země) a jak v oboru rentgenovém.

Zdroj: ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY NEWS, NASA/Deep Impact

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/tempel-1-a-swift