Teplotní mapa komety Tempel 1

Miloš Tichý - 23. 10. 2005

Výzkum komety Tempel 1 přinesl další výsledky. Tentokráte teplotní mapu povrchu.

Teplotní mapu ukazuje přiložený obrázek. Kromě tří "teplotních" obrázků je zde pro porovnání stejný ale černobílý snímek jádra, pořízený před srážkou s impaktorem sondy Deep Impact. Směr ke Slunci je na všech čtyřech snímcích vpravo.


Foto: NASA/JPL/UMD/ScienceExpress

Naměřená data pořídil infračervený spektrometr pracující na vlnových délkách 1,8-2,2 mikrometrů. Výsledek je součtem odražené i emitované části záření. Výsledné hodnoty, tj. naměřená teplota jednotlivých částí povrchu komety, byly převedeny do nepravých barev, jak ukazují tři obrázky nahoře (včetně teplotní škály). Červěně zobrazená místa jsou nejteplejší, zatímco fialová barva znázorňuje místa nejchladnější.

Teplota na povrchu komety se měnila od 260 Kelvinů až po 329 Kelvinů (tj. od -13 stupňů Celsia po +56 stupňů Celsia). Nejchladnější místa byla v místech slunečního stínu, nejteplejší naopak tam, kde bylo Slunce v nadhlavníku. Jinými slovy řečeno - na kometě Tempel 1 je nejtepleji na Slunci a nejchladněji na straně půlnoční.

Z měření byla určena i hodnota tepelné servačnosti, která je menší než 100 W/K/m2/s1/2.

Zdroj: NASA/JPL/UMD

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/teplotni-mapa-komety-tempel-1