WISE na návštěvě u Hartley 2

Miloš Tichý - 6. 10. 2010

O sondě WISE jsme již psali. Tentokrát se zaměřila na momentálně asi nejsledovanější objekt sluneční soustavy, kometu 103P/Hartley.

Pozorování sondou WISE pomůže získat komplexnější pohled na chování komety v průběhu času, během oběhu kolem Slunce.

Snímek byl pořízen 10. května 2010 a nabízí velkoškálový pohled na prachovou stopu komety, která se jako cestička táhne za jádrem této vlasatice. Na snímku představuje délka prachového ohonu komety 1,1 milionu kilometrů.

Jelikož WISE pozoruje vesmír v infračervené části spektra, dávají nám pozorování této komety ideální možnost na analýzu nejen velikosti prachových částic, ale i na určení průměru jádra komety a i jeho rotační periody.

Snímek vznikl složením tří obrázků na různých vlnových délkách - modrá představuje 4.6 mikronu, zelená 12 a červená 22 mikronů.

Zdroj: NASA/JPL-Caltech/UCLA

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/wise-na-navsteve-u-hartley-2