Ze Stardustu

Miloš Tichý - 22. 2. 2006

Materiál od komety Wild 2 pořízený sondou Stardust se postupně analyzuje. Světlo světa již spatřily i první obrázky nasbíraného materiálu.

Don Brownlee na Stardust briefingu během výročního setkání the American Association for the Advancement of Science (AAAS) v St. Louis koncem února presentoval tři obrázky materiálu, nasbíraného Stardustem.


První obrázek demonstruje jednu s možností, jak lze z kolektoru extrahovat nasbírané částice komety. V prvním kroku se extrahuje část aerogelu, ve kterém je zachycena částice a to včetně její dráhy v něm. Tím vznikne něco jako dílek dortu. Z něj se pak speciální vidličkou vyjme zachycený materiál z aerogelu.


Druhý obrázek ukazuje dráhy dvou částic v aerogelu, jak je zachytil kolektor sondy Stardust. Takovéto částice je potřeba s největší opatrností extrahovat z aerogelu a poté analyzovat.


Poslední, třetí obrázek, ukazuje přímo částici získanou v rámci projektu Stardust. V tomto případě jde o silikátovou částici z forsteritu (známou též jako peridot - variantu olivínu). Je obalena tenkou vrstvou roztaveného aerogelu, ve kterém byla zachycena. Rozměr částice jsou přibližně 2 mikrony.


Snímky: NASA/JPL-Caltech/University of Washington

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/ze-stardustu