^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Dvojlaločná kometa

Miloš Tichý - 17. 8. 2008 | přístupy: | vytisknout článek

Na dvojité planetky či planetky kontaktní (tj. dvě složky obíhající kolem sebe a dotýkající se) jsme si již zvykli jako na jev normální. K dvojitým planetkám, blízkozemním planetkám, Kenturům či objektům Kuiperova pásu možná přibudou v budoucnosti další dvojitá tělesa - komety. První náznak zde již je. Kometa 8P/Tuttle.

Kometu 8P/Tuttle objevil 9. ledna 1790 na pařížské observatoři během svého vizuálního hledání komet P. F. A. Méchain. Poté byla ztracena a tudíž nepozorována během svých dalších čtyř návratů. Znovuobjevena byla H. P. Tuttlem 5. ledna 1858 pomocí 10-cm dalekohledu na Harvard Observatory v americké Cambridge. Nezávisle jí též objevil další vizuální hledač komet C. Bruhns na Observatoři Babelsberg v Berlíně dne 12. ledna 1858. Identifikaci komet z let 1790 a 1858 (čili že 1858 I = 1790 II) provedli C. W. Tuttle a K. F. Pape. První zdařilý předpovězený návrat pozoroval A. L. N. Borrelly v Marseille dne 12. října 1871 a H. P. Tuttle z Washingtonu 22. října 1871.

Kometa 8P/Tuttle patří do rodiny komety Halley a oběhne jednou kolem Slunce za 13,6 roku po výstředné elipse s hlavní poloosou dráhy a = 5,70 AU a excentricitou e = 0,82. Sklon dráhy komety k ekliptice činí necelých 55 stupňů. Ke Slunci se kometa nejvíce přibližuje na 1,027 AU tj. necelých 154 milionů kilometrů.

Orbit Viewer

Poslední průchod přísluním pro tuto kometu nastal 27. ledna 2008 a byl z hlediska pozemských pozorování velice výhodný, protože se tato kometa příblížila k Zemi na pouhých 0,25 AU tj. 37 milionů kilometrů.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o uskutečnění radarových pozorování této komety.

Pozorování byla uskutečněna prostředníctvím radioteleskopu Arecibo na vlnové délce 13 centimetrů během čtyř dnů od 2. do 5. ledna 2008. Pozorování přinesla informace o velikosti, tvaru jádra, rotační periodě, a radarové odrazivosti vlasního jádra komety.

Překvapení skrývaly obrázky vlastního jádra. Ukázalo se, že jádro zkoumané komety je "rozvětvené", a pravděpodobně se jedná o kontaktní binární objekt!


foto Miloš Tichý

Rotaci dvojitého jádra ukazují obrázky. Jejich analýzou byla určena perioda rotace jádra komety na 11,4 hodiny. Větší ze dvou "laloků" jádra je mírně protáhlý s délkou hlavní osy 5,6 km. Velikost menšího byla změřena na 4,4 km. Radarová odrazivost jádra byla spočtena na 0,15, což je dvakrát více než bylo naměřeno u jader jiných komet, což svědčí o tom, že kometa Tuttle má neobvykle dobře kompaktní povrch svého jádra. Zkoumáním radarových odrazů se přišlo k poznatku, že drť z povrchu jádra komety se nalézá právě v mezeře/trhlině mezi oběma komponenty, oběma laloky.

Pokud se výsledky tohoto pozorování potvrdí, bude 8P/Tuttle první kometou, u které bylo pozorováno dvojité jádro bez vlastního rozpadu (minimálně kontaktní typ, pokud by nešlo přímo o binární kometu), čili případ nového typu tělesa ve sluneční soustavě. Nadto, rotace tělesa je moc pomalá na to, aby došlo ke gravitačnímu vázání, a konfigurace os svědčí o spojení obou částí s minimální energií.

Tyto výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci ACM2008 v Baltimore.

Zajímavostí určitě je, že na stejné konferenci se objevila i studie rotace této komety z optivckých pozorování, kde výsledná otočka trvala přesně dvakrát tak dlouhu než bylo zjištěno prostřednictvím radarových pozorování, čili 22,9 hodiny. Uvídíme snad časem co je správně ;-)


foto Miloš Tichý

Podvojná krátkoperiodická kometa 8P/Tuttle se stala atraktivním tělesem pro vyslání kosmické sondy na její výzkum in-situ. Ale, stejně jako v případě komety Halley, představuje prachový obal komety velké riziko poškození sondy při přiblížení k jejímu jádru. Nechme se překvapit.....

Zdroj: ACM 2008, Baltimore

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv