^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

HVĚZDA BETLÉMSKÁ !!!

Jana Tichá - 17. 12. 2012 | přístupy: | vytisknout článek

Komety, všude kam se podíváš. Komety se staly jedním z vizuálních symbolů vánoc. Spolu se sněhovými vločkami, kapry, smrčky a "obyčejnými" neocasatými hvězdami obsazují naše ulice, náměstí i domovy, regály super a hypermarketů i cukrárny.

 

Majestátní vlasatice, starověký symbol hrozby a zkázy, se stala laskavou kometkou, ochočeným mazlíčkem připlácnutým nad jesličkami. A právě těmi jesličkami se ocitáme přímo uprostřed dění. Do nazdobené jesličkové pohádky se převtělila dva tisíce let žijící slova Matoušova evangelia.

 

Co mají kometární astronomové společného s hvězdou betlémskou zvěstující narození Krista, ptala jsem se už před pěti lety (viz. článek Hvězda betlémská ?) ? Přečetla jsem od té doby řadu zajímavých úvah a nasbírala spoustu obrázků betlémských hvězd z uměleckých a církevních děl mnoha století i vánočních hvězdiček a kometek. Na fenomén hvězdy betlémské můžeme nahlížet z různých pohledů - teologického, literárního, astronomického i astrologického.

 


Gotický deskový obraz Klanění tří králů ze Želnavska se zlatou hvězdou betlémskou
najdete v Alšově jihočeské galerii na Hluboké n. Vlt.

Jako systematicky pracující profesionální astronomka jsem se pokusila shrnout všemožné pohledy a náhledy :

 

 • takzvaná hvězda betlémská je jedním z mála astronomických jevů explicitně zmíněných v Novém zákoně

   

 • pouze dvě ze čtyř kanonických evangelií Nového zákona hovoří o narození Ježíše Krista, z toho pouze Matouš velmi stručně zmiňuje hvězdu, vedoucí krále (mágy, mudrce) k nově narozenému Spasiteli, zatímco Lukáš popisuje scénu poněkud jinak, bez mudrců, pouze s hlídkujícími pastýři, kteří spatřili anděla a "zář Pánovy slávy"

   

 • o betlémské hvězdě nehovoří ani apokryfní evangelia, nezahrnutá do Nového zákona

   

 • středomořská literární tradice doby vzniku evangelií zdobí různými nebeskými úkazy narozeni nejrůznějších významných postav, božských i královských

   

 • evangelia nejsou věrným historickým dokumentem, což lze snadno doložit na vzájemně si odporujících odkazech k dějinám starověké římské říše, dostatečně známých z mnoha jiných podkladů

   

 • o betlémské hvězdě se vedly astronomické diskuze po staletí. Jakou hvězdu mudrci vlastně viděli?

   

 • biblické texty nelze dogmaticky, fundamentalisticky interpretovat a několik málo vět z evangelia používat jako podklad pro přesné astronomické výpočty

   

 • neznáme žádný nápadný a významný astronomický úkaz (kometu, novu, supernovu aj.) pozorovatelný okem ze severní polokoule v době kolem přelomu letopočtu, který by mohl být reálným podkladem hvězdy betlémské. Takový jev by musel být zaznamenán v jiných starověkých záznamech (Čína, Japonsko, Korea, Persie, Indie, Řím,...)

   

 • konjunkce jasných, okem viditelných planet, ať už Jupiteru a Saturnu, nebo Jupiteru a Venuše, naši předkové nepovažovali za jednu hvězdu

   

 • často opakovaný astrologický výklad trojité, tj. opakované konjunkce "královské" planety Jupiteru a "židovské" planety Saturnu v Rybách vztahujících se k oblasti Palestiny (nebo zároveň k symbolu prvních křesťanů) z roku 7 B.C. není nikterak jistě doložena ze starověku, ale pochází zřejmě ze středověku či je ještě novější. Mnohdy je tento výklad připisován německému astronomu a astrologu Johannu Keplerovi, jehož rozbor betlémské hvězdy a možné datace narození Ježíše Krista je daleko podrobnější a složitější ( viz. článek "Hvězda betlémská a Kepler"). Podle Keplera velká konjunkce Jupiteru a Saturnu v roce 7 B.C. byla zvěstovatelem zázračné betlémské hvězdy.

   

 • od počátků křesťanského umění obrazy narození Ježíše Krista a klanění tří králů (mágů, mudrců) pokud vůbec ukazují "hvězdu", tak tato vypadá opravdu jako hvězda, mívá šest nebo osm paprsků, případně jeden "žehnající" paprsek směřující k novorozenému Ježíškovi, nikoliv kometární ohon

   

 • jako kometu zobrazil hvězdu betlémskou na fresce Klanění tří králů v Padově poprvé italský malíř Giotto di Bondone, inspirován zřejmě návratem Halleyovy komety pozorovaným roku 1301

   

 • hvězda se zlatým ohonem se postupně objevila na betlémech, zobrazujících svatou Rodinu v chýši s novorozeným Ježíškem, v jeslích, obklopených volkem a oslíkem, kterému přinášejí dary tři králové. Nejprve v Itálii, později i jinde v Evropě. Nejprve v kostelích, později i ve světském prostředí, viz mnoho českých lidových betlémů. Původní Hvězdu z Matoušova evangelia tu v podobě komety mnohdy nesou andělé, patřící vlastně do příběhu evangelia podle Lukáše.

   

 • zdaleka ne všichni umělci přejali Giottovu hvězdu transformovanou v kometu, a klasické hvězdy najdeme v příslušných obrazových scénách i století po Giottovi, vlastně až dodnes

   


  Tři králové navigovaní hvězdou betlémskou k novorozenému Ježíškovi v Betlémě
  na vánočních geocoinech kanadské provenience

  Na závěr si proto dovolím parafrázovat slova jedné z vánočních promluv Josefa Ratzingera, nynějšího papeže Benedikta XVI. v katedrále v Mnichově. Takže - Tuto Hvězdu nehledejte dalekohledem obráceným k obloze, tuto Hvězdu hledejte dalekohledem srdce.

   

   

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv