^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Kometární vodní led aneb opět Tempel 1

Miloš Tichý - 6. 8. 2006 | přístupy: | vytisknout článek

Jádro komety Tempel 1, které bylo úplně zblízka zkoumáno v červenci 2005, je opravdu pokryto nejméně malým množstvím vodního ledu.

Toto tvrzení dokazují snímky komety, pořízené v červenci 2005 během jejího opravdu detailního zkoumání.

To, že na kometě je voda, jako tvrzení nikoho nepřekvapí, vždyť o tom každý ví a mluví. Ale kde jsou důkazy. Přímé důkazy jsme totiž doposud neměli. První svědectví existence vodního ledu na kometárních jádrech nám přinesl až výzkum zmíněné komety Tempel 1.


Tři malé oblasti s vodním ledem ja povrchu jádra komety Tempel 1
(foto: NASA/Deep Impact)

Výsledky ukazují, že vodní led na povrchu opravdu je, ale v množství poměrně malém.

Předchozí spektrální analýzy komet ukazovaly, že na jádrech komet vodní led opravdu existuje, protože v okolí jádra byl detekován. Nyní, poprvné v historii výzkumu komet, máme jistotu, že tomu opravdu tak je. Na snímku jsou "ledová pole" vidět jako namodralé oblasti. Celkový povrch komety je přibližně 45 čtverečných mil, tj. 1,2 miliardy čtverečních stop. Plocha, která je pokryta slabou vrstvou vodního ledu, je přibližně 300 tisíc čtverečních stop. Ale pouze šest procent této oblasti obsahuje čistý vodní led. Zbývající část obsahuje prach. Z celkového pozorovaného povrchu komety Tempel 1 je vodní led jen asi na půl procentu plochy.

Vysvětlení "vodních pochodů" má rozhodující vliv na porozumění role komet ve sluneční soustavě, a i porozumění skutečnosti, zda komety mohly hrát kardinální roli v dopravě vody na Zemi.

Zjištěním existence vodního ledu na povrchu komety Tempel 1 došlo k naplnění jednoho z hlavních cílů mise Deep Impact - zjištění, co je na povrchu i uvnitř kometárního jádra. Zjištění jsou podpořena i získanými spektrálními daty. Z poměrně malého množství vodního ledu na povrchu vyplývá, že minimálně část vodní páry v okolí jádra kometu musí pocházet z jejich podpovrchových vrstev, kde je též obsažen vodní led, který je postupem doby výbuchy prachu a páry vyvrhován do okolí jádra komety (či může vodní led v okolí komety pocházet z jiných, nám doposud neznámých zdrojů, ale to je méně pravděpodobné).

Jen pro přípomenutí - dalším výsledkem zkoumání této komety je i zjištění, kde vlastně ve sluneční soustavě kometa Tempel 1 vznikla. Analýzou jejího vnitřku máme jistotu, že oblast jejího zrodu dnes "okupují" planety Uran a Neptun.

Zdroj: NASA

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv