^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Kométy roka 2005 - 1.část

Eduard M. Pittich - 14. 10. 2006 | přístupy: | vytisknout článek

V roku 2005 sa podarilo nájsť opäť rekordný počet nových komét - 217, teda rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Určite k nim pribudne ešte niekoľko dodatočne identifikovaných komét SOHO v nasledujúcich rokoch. Ďalších päť periodických komét, pozorovaných už pri ich predchádzajúcom návrate - 168P/Hergenrother, 169P/NEAT, 170P/Christensen, 171P/Spahr a 173P/Mueller - astronómovia našli podľa efemeridy. Bol to ich druhý pozorovaný návrat, a preto dostali definitívne označenie. Podarilo sa im identifikovať asteroidný objekt 2000 QJ46, objavený ešte v roku 2000, a asteroidný objekt 2004 FS140, objavený v roku 2004, ako kométy. K rekordnému počtu objavov opäť prispela družica SOHO (Astronomická ročenka 1999, str. 208), ako aj virtuálne observatórium na webových stránkach družice SOHO, ktoré umožňuje objavovať kométy astronómom pracujúcim na ľubovoľnom mieste zemegule. Z komét zaregistrovaných koronografmi LASCO družice SOHO sa podarilo identifikovať 166, teda o dve kométy menej ako v roku 2004.

LINEAR, program Lincolnovho laboratória na hľadanie asteroidov približujúcich sa k Zemi (Astronomická ročenka 2000, str. 190, a Astronomická ročenka 2001, str. 135) priniesol objavenie 11 nových komét, z ktorých 5 bolo nezávislých objavov s inými vyhľadávacími programami, teda o 8 menej ako v predchádzajúcom roku.

V ďalšom programe na vyhľadávanie komét a asteroidov NEAT (Astronomická ročenka 2003, str. 199) astronómovia objavili 2 nové kométy, jednu spoločne s programom Catalina. Tento program objavil v roku 2005 o dve kométy menej ako v predchádzajúcom roku. Japonské stredisko na pozorovanie blízkozemských objektov BATTERS (Astronomická ročenka 2003, str. 209) nezaznamenalo v roku 2004 žiadnu novú kométu.

Prístroj SWAN na družici SOHO (Astronomická ročenka 2004, str. 205) zaregistroval v tomto roku dve nové kométy.

Okrem novoobjavených komét a periodických komét pozorovaných po druhý raz astronómovia pozorovali v roku 2004 viacero známych periodických komét.

C/2005 A1 (LINEAR). R. Kracke nahlásil objav novej kométy 13. januára 2005 v rámci programu LINEAR. Kométu objavil so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Socorro, Nové Mexiko. Jasnosť kométy v čase objavu bola +15,4m. Že ide o kométu potvrdili 14. januára C. Jacques a E. Pimentel 0,30-m ďalekohľadom v observatóriu Belo Horizonte, Brazília. Pozorovali kómu s priemerom asi 15" a chvost dlhý 75" v pozičnom uhle 313o.
M. Kidger zistil na snímkach získaných S. Pastorom a A. Reyesom 25. júna 2005 v observatóriu na Kanárskych ostrovoch, že jadro kométy je dvojité. Menšia zložka jadra (B) bola o 0,7m slabšia ako väčšia zložka (A). Zložka B bola vzdialená od zložky A 4" smerom na západ a 7" smerom na východ. Z. Sekanina z Jet Propulsion Laboratory vypočítal z 24 astrometrických pozorovaní získaných od 25. júna do 9. júla, že jadro kométy sa pravdepodobne rozpadlo 23,4 apríla 2005. Separačná rýchlosť medzi zložkami neprevýšila 0,1 m/s.

C/2005 A2 (SOHO). Kométu objavil Y.-s Tsai na snímkach získaných 3. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Krachtovej skupiny komét.

C/2005 A3 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 6. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 A4 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 13. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Krachtovej skupiny komét.

C/2005 A5 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 15. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 B1 (Christensen). Kométu objavil E. J. Christensen v rámci programu Cataliskej prehliadky oblohy na CCD-snímkach získaných 16. januára 2005 0,68-m Schmidtovým ďalekohľadom na stanici Catalina. Kométa mala difúzny vzhľad, chvost dlhý 10" a jasnosť +17,4m. Že ide o kométu, potvrdili aj pozorovania J. Younga z tej istej noci 0,6-m ďalekohľadom v observatóriu Table Mountain v Kalifornii a pozorovania Miloša a Jany Tichých 1,06-m ďalekohľadom KLENOT na Kleti.
Výpočet dráhy kométy ukázal, že kométa je totožná s asteroidným objektom 2004 FS101 nájdeným v rámci programu LINEAR 23. marca 2004 a kamerou Spacewatch 18. a 26. marca 2004.

C/2005 B2 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 25. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 B3 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 29. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 B4 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 30. januára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 C1 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 2. februára koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 C2 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 2. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 C3 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 7. februára koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 C4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 12. februára koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2005 D1 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 23. februára koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2005 D2 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 22. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét. Mala stelárny vzhľad.

C/2005 D3 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 22. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 D4 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 26. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 D5 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 26. februára koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +5m až +6m. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2005 E1 (Tubbiolo). A. F. Tubbiolo nahlásil do Centrály pre malé planéty a kométy objav kométy na snímkach získaných 3. marca 2005 0,9-m Spacewatch ďalekohľadom na Kitt Peaku. Mala chvost dlhý asi 13" a jasnosť kométy bola +20,9m.
O deň neskôr A. Fitzsimmons, S. Lowry a C. Snodgrass s 2,0-m ďalekohľadom v observatóriu Haleakala na Havajských ostrovoch uvideli kométu s chvostom dlhým 15" v pozičnom uhle 300o. Rovnako M. Tichý a J. Tichá potvrdili, že ide o kométu. Pozorovania 1,06-m ďalekohľadom KLENOT na Kleti ukázali difúzny objekt.

C/2005 E2 (McNaught). R. H. McNaught objavil kométu na snímkach získaných 12. marca 2005 0,5-m Uppsala Schmidtovým ďalekohľadom na Sising Spring. Mala chvost dlhý asi 12" v pozičnom uhle 250o a jasnosť +16,5m.

C/2005 E3 (SOHO). Kométu objavil M. Oates na snímkach získaných 6. marca koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 E4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 10. marca koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Marsdenovej skupiny komét.
B. G. Marsden predpokladá, že kométa C/2005 E4 je identická s kométou C/1999 N5 a má periódu obehu okolo Slnka 5,66 roka. Podobnú úvahu vyslovil aj o kométe C/2004 U9, ktorá by mohla byť návratom kométy C/1999 J6. To by svedčilo o tom, že tieto kométy Marsdenovej skupiny sa v tom čase separovali jedna od druhej.

C/2005 E5 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 11. marca koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 E6 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 13. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 E7 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 14. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 E8 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 14. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 E9 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 14. marca koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do neznámej skupiny komét.

C/2005 EL173 (LONEOS). Kométu objavili pracovníci z Lowellovho observatória v rámci programu LONEOS na CCD-snímkach získaných 8. marca 2005 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom ako asteroidný objekt s jasnosťou +19,3m. Dostal predbežné označenie asteroidu.
A. Fitzsimmons zo snímok získaných 10. mája 2005 3,6-m ďalekohľadom novej technológie z Južného európskeho observatória v Čile zistil, že ide o kométu s asymetrickou kómou.

169P/NEAT = 2002 EX12. Tím programu NEAT objavil 15. marca 2002 asteroidný objekt s jasnosťou +19,8m v Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Dostal predbežné označenie 2002 EX12.
B. D. Warner na snímkach zhotovených 0,35-m ďalekohľadom typu Schmidt-Cassegrain 28. júla 2005 v Colorado Springs rozoznal u tohto objektu chvost dlhý 77" v pozičnom uhle 144o. Rovnako A. Fitzsimmons uvidel na CCD-snímkach zhotovených 29. júla 2,0-m ďalekohľadom Faulkes North v observatóriu Haleakala kométu, síce bez kómy, ale s chvostom dlhým 30" v pozičnom uhle 145o. Preto sa pôvodne asteroidný objekt zaradil medzi kométy. Dodatočne astronómovia našli predobjavové polohy tohto objektu až do roku 1988. Preto kométa dostala definitívne označenie 169P.

C/2005 F1 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 17. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 F2 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 18. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 F3 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 28. marca koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét. Jasnosť kométy odhadol na +8m.

C/2005 F4 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 28. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +6,5m vo vzdialenosti 7,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 F5 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 28. marca koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét. Jasnosť kométy odhadol na +7m vo vzdialenosti 7,3 slnečného polomeru od Slnka.

P/2004 FY140 (LINEAR). 27. marca 2004 objavili pracovníci programu LINEAR 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku asteroidný objekt. Jeho jasnosť v čase objavu bola +18,7m.
Že ide o kométu potvrdili pozorovania C. Hergenrothera o viac ako rok neskôr. Na snímkach, ktoré zhotovil 5. a 6. júla 2005 na stanici Catalina 1,54-m ďalekohľadom, našiel na mieste asteroidu kometárny objekt.

C/2005 G1 (LINEAR). 4. apríla 2005 bola objavená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu pracovníci projektu LINEAR objavili 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,1m.

Že ide o kométu potvrdili pozorovania C. Hergenrothera z hvezdárne Catalina, získané 1,54-m Kuiperovým ďalekohľadom ešte v tú istú noc. Kométa bola difúzna s priemerom kómy 9" a chvostom dlhým 11" v pozičnom uhle 188o.

C/2005 G2 (SOHO). Kométu objavil K. Battams na snímkach získaných 13. apríla koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Marsdenovej skupiny komét. B. G. Marsden poznamenal, že kométa môže byť separovaná časť kométy C/1999 N5, ktorá sa mohla rozdeliť na viacero častí, z nich C/2005 E4 a C/2005 G2 sme pozorovali.

C/2004 G3 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 3. apríla koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét. Jasnosť kométy odhadol na +6,2m vo vzdialenosti 9,4 slnečného polomeru od Slnka.

C/2005 G4 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 8. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét. Jasnosť kométy odhadol na +7,5m.

C/2005 G5 (SOHO). Kométu objavil C. Liang na snímkach získaných 9. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét. Jasnosť kométy odhadol na +7m.

C/2005 G6 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 11. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét. Jasnosť kométy odhadol na +7m.

C/2005 G7 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 14. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,5m vo vzdialenosti 7,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2005 GF8 (LONEOS). Kométu objavili pracovníci z Lowellovho observatória v rámci programu LONEOS na CCD-snímkach získaných 2. apríla 2005 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom ako asteroidný objekt s jasnosťou +17,8m. G. V. Williams z Cetraly pre malé planétky vypočítal, že ide o objekt, ktorý objavili astronómovia na observatóriu v Siding Spring 3. apríla 2005, a ktorý dostal označenie 2005 GF8, a objekt, ktorý objavili pracovníci projektu LINEAR 7. apríla 2005 a astronómovia Spacewatch kamerou 11. apríla 2005.
J. Scotti a M. Block zo snímok získaných 12. apríla 2005 0,9-m Spacewatch ďalekohľadom na Kitt Peaku zistili, že ide o kométu. G. R. Jones 0,40-m ďalekohľadom v Tucsone 13. apríla zaznamenal chvost dlhý asi 12" v pozičnom uhle 305".

C/2005 H1 (LINEAR). Pracovníci programu LINEAR objavili 30. apríla 2005 novú kométu 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Socorro, Nové Mexiko, ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +20,3m.
Že ide o kométu potvrdil J. Young z CCD-snímok, ktoré urobil 0,6-m ďalekohľadom 2. mája. Kométa mala kómu s priemerom 4" a zreteľný vejárovitý chvost dlhý 16".

C/2005 H2 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 17. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,8m vo vzdialenosti 7,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 H3 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 21. apríla koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +5,2m vo vzdialenosti 6,6 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 H4 (SOHO). Kométu objavil C. Liang na snímkach získaných 21. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +8,1m vo vzdialenosti 6,4 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 H5 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 24. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,2m vo vzdialenosti 6,8 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 H6 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 25. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +8,1m vo vzdialenosti 5,5 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 H7 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 25. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,4m vo vzdialenosti 6,2 slnečného polomeru od Slnka. Nepatrí do žiadnej skupiny SOHO komét.

C/2005 H8 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 26. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,9m vo vzdialenosti 6,2 slnečného polomeru od Slnka. Nepatrí do žiadnej skupiny SOHO komét.

C/2005 H9 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 28. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,4m vo vzdialenosti 4,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

P/2005 J1 (McNaught). R. H. McNaught v observatóriu Siding Spring, Tucson, Arizona, objavil kométu na CCD snímkach zhotovených 0,5-m uppsalským ďalekohľadom typu Schmidt 3. mája 2005. Jasnosť kométy v čase objavu bola +17,6m a mala difúzny vzhľad.

C/2005 J2 (Catalina). Pracovníci programu Catalina prehliadky oblohy 0,68-m ďalekohľadom na stanici Catalina objavili asteroidný objekt 12. mája 2005. Jasnosť kométy v čase objavu bola 18,9m.

Že ide o kométu potvrdil 13. mája J. Young 0,6-m reflektorom v Observatóriu Table Mountain a o deň neskôr E. Beshore 1,5-m ďalekohľadom Observatória Mount Lemon. Kométa mala málo výraznú kómu s priemerom 5-7" a veľmi slabý chvost dlhý 10" v pozičnom uhle 100o.

C/2005 J3 (SOHO). Kométu objavil C. Liang na snímkach získaných 2. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +9,0m. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 J4 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 5. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +9,0m. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 J5 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 8. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,8m vo vzdialenosti 6,2 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 J6 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 10. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,8m vo vzdialenosti 6,2 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 J7 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 10. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,1m vo vzdialenosti 9,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 J8 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 12. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +9m. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 J9 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 14. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 J10 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 14. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +9m. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 J11 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 15. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,2m vo vzdialenosti 5,8 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 J12 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 15. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2005 JD108 (Catalina-NEAT). Pracovníci programu Catalinskej prehliadky oblohy 0,68-m ďalekohľadom na stanici Catalina objavili asteroidný objekt 12. mája 2005. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,9m. O deň neskôr objekt pozorovali pracovníci programu LONEOS. Asteroid dostal predbežné označenie 2005 JD108. K. J. Lawrence z Jet propulsion laboratory z Pasadeny nahlásil objav novej kométy v rámci programu NEAT 28. júna 2005 v Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu vejárovitý chvost dlhý 10" v pozičnom uhle 270o a celkovú jasnosť +18,4m.
Že ide o kométu potvrdil 13. mája J. Young 0,6-m reflektorom v observatóriu Table Mountain a o deň neskôr E. Beshore 1,5-m ďalekohľadom observatória Mount Lemon. Kométa mala málo výraznú kómu s priemerom 5-7" a veľmi slabý chvost dlhý 10" v pozičnom uhle 100o. Centrála pre malé planétky výpočtom zistila, že objekt kométy je identický s objektom 2005 JD108.

P/2005 JN (Spacewatch). Pracovníci programu Spacewatch objavili asteroidný objekt na snímkach získaných 3. mája 2005 0,9-m Spacewatch ďalekohľadom na Kitt Peaku. Jeho jasnosť bola +20,4m.
Že ide o kométu zistil 12. mája C. W. Hergenrother z Lunárneho a planetárneho laboratória Arizonskej univerzity 1,54-m Kuiperovým ďalekohľadom na stanici Catalina. Kométa mala kómu s priemerom 6" a chvost dlhý 20" v pozičnom uhle 145o.

P/2005 JQ5 (Catalina). Pracovníci programu Catalinskej prehliadky oblohy 0,68-m ďalekohľadom na stanici Catalina objavili asteroidný objekt 6. mája 2005. Jeho jasnosť bola +16,7m. Astronómovia 17. mája zistili, že objekt je kométa.

P/2005 JY126 (Catalina). Rik Hill v rámci programu Catalinskej prehliadky oblohy 0,68-m Schmidtovým ďalekohľadom na stanici Catalina objavil kométu 7. júna 2005. C. W. Hergenrother z Lunárneho a planetárneho laboratória Arizonskej univerzity pozoroval kométu 1,54-m Kuiperovým ďalekohľadom ešte v ten istý deň. Objekt mal kondenzovanú kruhovú kómu s priemerom 15" a tenký, málo výrazný chvost dlhý 35" v pozičnom uhle 245o. Výpočet dráhy v centrále pre malé planétky ukázal, že objavená kométa je totožná s asteroidným objektom 2005 JY126 objaveným v rámci programu Catalinskej prehliadky oblohy 12. mája 2005. Jasnosť kométy v tom čase bola +17,4m.

C/2005 K1 (Skiff). Brian Skiff z Lowellovej hvezdárne objavil kométu na snímkach získaných 16. mája 2005 LONEOS 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom.
Kométa mala difúznu kómu s priemerom 16" a úzky vejárovitý chvost dlhý 90" v pozičnom uhle 325". Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +16,9m.

C/2005 K2 (LINEAR). Astronómovia v rámci programu LINEAR objavili 19. mája 2005 novú kométu 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Socorro, Nové Mexiko. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,7m. Kométa 6. júna 2005 náhle zvýšila jasnosť. S. Yoshida v Gunma, Japonsko, pozoroval 0,40-m ďalekohľadom kométu a jej jasnosť odhadol na +11,7m. N. Biver v Ablis, Francúzsko, o deň neskôr odhadol jasnosť kométy 0,41-m ďalekohľadom na +10,3m a J. J. Gonzales v Leone, Španielsko, 9. júna na +9,8m.
J. A. Reyes a S. Pastor z Murcia, Španielsko, našli na CCD-snímkach z 12. júna sekundárne jadro kométy, ktoré bolo 29" na východ a 25" na sever od primárneho jadra a bolo o 1,4m slabšie ako primárne jadro.

Z. Sekanina z Jet Propulsion Laboratory v Pasadene vypočítal z 20. astrometrických pozorovaní oboch zložiek jadra v období od 10. do 16. júna 2005, že jadro kométy sa rozdelilo na dve časti 22. apríla 2005 +/- 2 dni. Separačná rýchlosť bola omnoho menšia ako 1 m/s.

P/2005 K3 (McNaught). R. H. McNaught v Observatóriu Siding Spring, Tucson, Arizona, objavil kométu na CCD snímkach zhotovených 0,5-m uppsalským ďalekohľadom typu Schmidt 20. mája 2005. Jasnosť kométy v čase objavu bola +17,3m a mala difúzny vzhľad. Chvost kométy bol dlhý 30" v pozičnom uhle 240".

C/2005 K4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 14. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 K5 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 18. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +8,2m vo vzdialenosti 5,9 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 K6 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 20. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 K7 (SOHO). Kométu objavil K. Battams na snímkach získaných 20. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 K8 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 20. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +8,2m vo vzdialenosti 5,6 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 K9 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 28. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,9m vo vzdialenosti 6,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 K10 (SOHO). Kométu objavil K. Battams na snímkach získaných 30. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2005 L1 (McNaught). R. H. McNaught v Observatóriu Siding Spring, Tucson, Arizona, objavil ďalšiu kométu na CCD snímkach zhotovených 0,5-m Uppsala Schmidt ďalekohľadom 2. júna 2005. Jasnosť kométy v čase objavu bola +16,7m a mala difúzny vzhľad.

C/2005 L2 (McNaught). R. H. McNaught v Observatóriu Siding Spring, Tucson, Arizona, objavil ďalšiu kométu na CCD snímkach zhotovených 0,5-m Uppsala Schmidt ďalekohľadom 2. júna 2005. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,5m a mala nevýrazný vzhľad. Na snímkach zhotovených o deň neskôr objekt identifikoval so stelárnym vzhľadom a chvostom dlhým 10" v pozičnom uhle 90o.

C/2005 L3 (McNaught). R. H. McNaught v Observatóriu Siding Spring, Tucson, Arizona, objavil ďalšiu kométu na CCD snímkach zhotovených 0,5-m uppsalským ďalekohľadom typu Schmidt 3. júna 2005. Jasnosť kométy v čase objavu bola +17,7m a mala zreteľnú kondenzáciu s priemerom 10".

P/2005 L4 (Christensen). Erick J. Christensen z Lunárneho a planetárneho laboratória Arizonskej univerzity objavil kométu na CCD snímkach zhotovených 1,5-m ďalekohľadom z observatóriu Mount Lemon 13. júna 2005. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,1m a mala stelárny vzhľad a málo jasný chvost dlhý 15" v pozičnom uhle 250o.

C/2005 L5 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 1. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L6 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 5. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L7 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 5. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +5,5m vo vzdialenosti 9,8 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L8 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 6. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,8m vo vzdialenosti 6,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L9 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 6. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,0m vo vzdialenosti 6,4 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L10 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 9. júna koronografmi LASCO C2. z dát uverejnených na webovej stránke SOHO Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L11 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 12. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,4m vo vzdialenosti 7,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L12 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 12. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,1m vo vzdialenosti 7,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L13 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 12. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +8m. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L14 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 12. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 L15 (SOHO). Kométu objavil K. Battams na snímkach získaných 15. júna koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +5,0m vo vzdialenosti 9,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

170P/Christensen = P/2005 M1. Erick J. Christensen z Lunárneho a planetárneho laboratória Arizonskej univerzity objavil kométu na CCD snímkach zhotovených 1,5-m ďalekohľadom v observatóriu Mount Lemon 17. júna 2005. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +19,9m. Kométa mala mierne difúznu kómu s priemerom 5" a chvost dlhý 10" v pozičnom uhle 230-240o.
Dodatočne astronómovia našli predobjavové polohy tohto objektu až do roku 1997. Preto kométa dostala definitívne označenie 170P.

C/2005 M2 (SOHO). Kométu objavil K. Battams na snímkach získaných 16. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,8m vo vzdialenosti 7,6 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 M3 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 19. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,6m vo vzdialenosti 7,3 slnečného polomeru od Slnka. Nepatrí k žiadnej skupine komét.

C/2005 M4 (SOHO). Kométu objavil J. Zhang na snímkach získaných 20. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,7m vo vzdialenosti 7,9 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 M5 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 20. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +8,2m vo vzdialenosti 7,6 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 M6 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 24. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 M7 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 25. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,4m vo vzdialenosti 7,8 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 M8 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 27. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +8,0m vo vzdialenosti 7,6 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 M9 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 27. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,8m vo vzdialenosti 7,5 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 M10 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 29. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,8m vo vzdialenosti 7,5 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

 


Pokračování ZDE

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv