^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Komety roku 2000

Jana Pittichová - 4. 4. 2004 | přístupy: | vytisknout článek

Roku 2000 sa podarilo nájsť rekordný počet nových komét - 103, čím sa počet objavených komét z predchádzajúceho roka zvýšil o 31 komét. Ďalších osem periodických komét, pozorovaných už pri ich predchádzajúcom návrate - 143P/Kowal-Mrkos, 144P/Kushida, 145P/Schoemaker-Levy 5, 146P/LINEAR, 147P/Kushida-Muramatsu, 148P/LINEAR, 149P/Mueller 4 a 150P/LONEOS - astronómovia našli podľa efemeridy. Bol to ich druhý pozorovaný návrat, a preto dostali definitívne označenie. Kométu 143P/Kowal-Mrkos astronómovia našli podľa efemeridy po nepozorovanom predchádzajúcom návrate roku 1991. K rekordnému počtu objavov prispela družica SOHO (Astronomická ročenka 1999, str. 208 SUH, Slovensko) a nový program Lincolnovho laboratória na hľadanie asteroidov približujúcich sa k Zemi LINEAR (Astronomická ročenka 2000, str. 190 a Astronomická ročenka 2001, str. 135, SUH, Slovensko). Zo zaregistrovaných komét koronografmi LASCO družice SOHO sa podarilo identifikovať 80, program LINEAR priniesol 15 nových komét. Po prvýkrát v histórii astronómie sa na objavoch komét mohli zúčastňovať astronómovia z ktorejkoľvek krajiny na virtuálnom observatóriu, ktoré predstavujú www stránky dát družice SOHO.

Okrem novoobjavených komét a periodických komét pozorovaných po druhý raz astronómovia pozorovali roku 2000 viacero známych periodických komét. Pozorovanie mnohých i vzdialenejších komét od Slnka umožňuje výkonná záznamová technika na báze CCD-čipov. Preto dnes astronómovia pozorujú viaceré krátkoperiodické kométy prakticky nepretržite, na celej ich dráhe okolo Slnka.


C/2000 A1 (Montani). J. Montani z Lunárneho a planetárneho laboratória v Tucsone objavil 12. januára 2000 novú kométu na CCD-obraze zhotovenom pomocou 0,9-m ďalekohľadu Spacewatch na Observatóriu Kitt Peak. Kométa mala celkovú zdanlivú jasnosť 18,9m a oválnu kómu s priemerom 5"-6" v pozičnom uhle 245o-250o.

C/2000 A2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 14. januára 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil J. Danaher na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 B1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 24. januára 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil J. D. Shanklin, člen kometárnej sekcie Anglickej astronomickej asociácie. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 B2 (LINEAR). 29. januára 2000 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométa mala v čase objavu zdanlivú jasnosť +18,8m a objaviteľ ju deklaroval ako objekt asteroidálneho vzhľadu. M. Tichý a Z. Moravec z Kleti a P. Kušnirák z Ondrejova však pozorovali tento objekt ako difúzny.

C/2000 B3 (LINEAR). 27. januára 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko a M. Elowitz 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,9m. Opísali ju ako objekt asteroidálneho vzhľadu. P. Kušnirák z Ondrejova 1. februára zistil, že objekt má kómu s priemerom 6"a slabý chvost v pozičnom uhle 120o. F. Zoltowski z Edgewoodu zaznamenal 1. februára pri tomto objekte chvost dlhý 30" a hustú kómu s priemerom 10".

C/2000 B4 (LINEAR). 29. januára 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +19,4m. Predobjavové snímky kométy pochádzajú z 2. januára 2000 a našli ich jej objavitelia.

C/2000 B5 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej novej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 17. januára 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil D. A. Biesecker. Kométa bola bez viditeľného chvosta. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 B6 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 17. januára 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil M. Meyer, T. Lovejoy, J. Shanklin a M. Oates. Kométa bola bez viditeľného chvosta. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 B7 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 17. januára 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil M. Meyer a T. Lovejoy. Kométa bola bez viditeľného chvosta. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

P/2000 C1 (Hergenrother). 4. februára 2000 Carl Hergenrother z Lunárneho a planetárneho laboratória oznámil do Centrály pre malé planéty a kométy objav kométy v rámci programu Prehliadka oblohy na stanici Catalina (Catalina Sky Survey) 0,41-m Schmidtovým ďalekohľadom. V čase objavu kométa mala zdanlivú jasnosť +17,1m a chvost dlhý 11" v pozičnom uhle 300o. Na snímkach programu LINEAR astronómovia našli predobjavové snímky tejto kométy zo 4. a 8. januára 2000.

C/2000 C2 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 3. februára 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil K. Černis. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +6,5maž +6,9m. Bola bez viditeľného chvosta. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 C3 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 4. februára 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil D. A. Biesecker. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +6,7m. Bola bez viditeľného chvosta. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 C4 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 5. februára 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Meyer. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +5,9m. Bola bez viditeľného chvosta. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 C5 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 7. februára 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +7,5m až +8,0m. Bola bez viditeľného chvosta. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 C6 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 9. februára 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil T. Lovejoy. Biesecker odhadol jej zdanlivú jasnosť na +8,7m. Vo vzdialenosti 13 slnečných polomerov od Slnka mala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 CT54 (LINEAR). 2. februára 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,9m. Kométa mala chvost dlhý 15-16". Predobjavové snímky kométy našli jej objavitelia z 28. januára 2000.

C/2000 D1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 28. februára 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil D. Lewis, ktorý odhadol jej zdanlivú jasnosť na +8,7m. Kométa mala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 D2 (LINEAR). 25. februára 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,1m. Predobjavové zábery kométy našli jej objavitelia na snímkach z 2. januára 2000. F. Zoltowski z Edgewoodu 28. februára zistil, že tento objekt má difúzny vzhľad a nevýrazný chvost dlhý 150".

C/2000 D3 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 17. januára 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Meyer a K. Černis. Kométa mala krátky chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 E1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 4. marca 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Mayer, M. Boschat, T. Harincar a M. Oates. Kométa mala viditeľný chvost dlhý asi 10'. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

143P = P/2000 ET90 (Kowal-Mrkos). 9. marca 2000 bol nájdený asteroidálny objekt +17,9m so strednou excentricitou, zodpovedajúcou dráhe asteroidu z hlavného asteroidálneho pásu v rámci programu LINEAR 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. G. V. Williams vypočítal dráhu, ktorá svedčila o tom, že ide skôr o dráhu kométy ako asteroidu, a objekt bol uverejnený na webovej stránke NEO. Na podnet C. W. Hergenrothera ďalšie výpočty dráhy ukázali, že objekt je totožný s kométou D/1984 H1 (Kowal-Mrkos), pre ktorú uverejnené elementy na rok 2000 potrebujú opravu v prechode perihéliom o -125 dní. Kométa prešla popri Jupiteri v marci 1989 iba vo vzdialenosti 0,16 AU, čo značne pozmenilo jej dráhu.Kométa nebola pozorovaná pri návrate roku 1991. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 143P.

C/2000 F1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 31. marca 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Meyer a J. D. Shanklin. Kométa mala krátky chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 G1 (LINEAR). 7. apríla 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil L. Brown-Manguso 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako rýchlo sa pohybujúci objekt s jasnou kometárnou aktivitou, so širokým difúznym chvostom v pozičnom uhle 270o. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +17,9m. J. Tichá, M. Tichý a Z. Moravec 8. apríla zaznamenali na Kleti kómu s priemerom 13".

C/2000 G2 (LINEAR). 4. apríla 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,4m. G. Hug z Eskridgenu 0,3-m ďalekohľadom od 21. do 29. apríla zaznamenal difúzny vzhľad objektu a J. Tichá, M. Tichý a Z. Moravec 0,57-m reflektorom na Kleti zaznamenali 22. apríla kómu s priemerom 6". C. Hergenrother 2,3-m ďalekohľadom Stewardovho observatória 30. apríla zaregistroval chvost dlhý 20".

C/2000 H1 (LINEAR). 26. apríla 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,7m. Z Kleti a z Modry kométu pozorovali ako difúzny objekt a M. Hicks z Observatória na Tabuľovej hore 20. apríla zaznamenal pri kométe centrálnu kondenzáciu s priemerom 7" a chvost dlhý 20".

C/2000 H2 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 28. apríla 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil T. Lovejoy, M. Boschat, M. Oates a R. Gorelli, ktorí odhadli jej zdanlivú jasnosť najmenej na +1,0m. Kométa mala chvost dlhý prinajmenej 0,5o. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 H3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 17. apríla 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 H4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 30. apríla 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 H5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 30. apríla 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil D. Biesecker. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 J1 (Ferris). W. D. Ferris z Lowellovho observatória 4. mája 2000 objavil 0,95-m Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS kométu zdanlivej jasnosti +19,0m. Mala chvost dlhý 10" v pozičnom uhle 150o.

C/2000 J2 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 7. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +7,8m. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 J3 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 9. mája 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil K. Černis a M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +7,0m. Kométa mala evidentne viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 J4 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 14. mája 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates a X. Leprette na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala krátky, viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 J5 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 11. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala krátky viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 J6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 11. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil T. Scarmato na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 J7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 4. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 K1 (LINEAR). 26. mája 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Manguso 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Išlo o neveľmi jasný kometárny objekt s krátkym chvostom. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,0m. J. Tichá a M. Tichý z Kleti pozorovali pri kométe v tú istú noc kómu s priemerom 12" a chvost široký 20" v pozičnom uhle 205o.

C/2000 K2 (LINEAR). 26. mája 2000, teda v tú istú noc ako kométa C/2000 K1, bola nájdená aj ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Manguso 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Išlo o kometárny objekt s krátkym chvostom. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,1m. Ešte v tú istú noc J. Tichá z Kleti pozorovala kométu ako slabo difúzny objekt a Kušnirák z Ondrejova aj slabý chvost dlhý asi 20" v pozičnom uhle 220o.

C/2000 K3 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 11. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala krátky viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 K4 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 11. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala krátky viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 K5 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 11. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates a M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala krátky, viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 K6 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 27. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates, X. Leprette a M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 K7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 19. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X. Leprette na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 K8 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 29. mája 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 L1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 3. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 L2 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 9. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 L3 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 10. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates, M. Boschat a X. Leprette na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 L4 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 14. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat, M. Meyer a X. Leprette na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 L5 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 15. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat a J. Shanklin na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol A. Mimejev na +4,0m až +5,0m. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden, sú uvedené v MPC 40896.

C/2000 L6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 11. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 M1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 15. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat a P. Shkreby na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 M2 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 18. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval G. V. Williams a B. G. Marsden.

C/2000 M3 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 19. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Meyer na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa bola veľmi málo jasná. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 M4 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 22. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Meyer a M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 M5 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 24. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil A. Mimejev a P. Shkreby na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 M6 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 25. júna 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Meyer a H. Luethen na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 M7 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 26. júna 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Meyer a D. A. Biesecker na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 M8 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 27. júna 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Meyer a D. A. Biesecker na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 M9 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 27. júna 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Meyer a T. Lovejoy na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 N1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 1. júla 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 N2 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 8. júla 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil M. Meyer a P. Shkreby na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO v reálnom čase. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 N3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 4. júla 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 O1 (Koehn). B. W. Koehn 20. júla 2000 objavil 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS kométu zdanlivej jasnosti +17,6m. Kométa mala kondenzované jadro v kóme s priemerom 10" a chvost dlhý 50", rozprestierajúci sa v pozičnom uhle 80o. 22. júla kométu pozorovala J. Tichá a M. Tichý na kletskom observatóriu ako difúzny obláčik s priemerom 8", bez náznaku chvosta.

144P = P/2000 O2 (Kushida). O. R. Hainaut našiel 25. júla 2000 podľa efemeridy kométu P/1994 A1 pomocou 3,6-m ďalekohľadu Európskeho južného observatória v Chile. Dostala predbežne označenie P/2000 O2. Kométa mala celkovú zdanlivú jasnosť 21,3m, kómu s priemerom 12" a chvost dlhý 0,53' v pozičnom uhle 266o. Nakanova predpovedná efemerida potrebovala korekciu -0,10 dňa v prechode kométy perihéliom. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 144P.

C/2000 O3 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 30. júla 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil J. D. Shanklin na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 OF8 (SPACEWATCH). Kométa dostala meno podľa kamery zostrojenej špeciálne na hľadanie komét a asteroidov a je umiestnená na 91-cm ďalekohľade Observatória Kitt Peak. Kométu objavil A. Descour, J. Larsen, R. S. McMillan a J. V. Scotti 24. júla 2000. Pôvodne ju pokladali za asteroidálny objekt, ktorého zdanlivú jasnosť odhadli na +21,3m. Ako difúzny objekt ju rozpoznal až O. R. Hainaut a C. E. Delahodde na CCD-snímke zhotovenej 20. augusta 2000 2,2-m ďalekohľadom ESO/MPI.

C/2000 P1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 6. augusta 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 P2 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 6. augusta 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 Q1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 28. augusta 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil J. Danaher na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +8,6m. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

145P = P/2000 R1 (Shoemaker-Levy 5). Tím programu LINEAR našiel 6. septembra 2000 kometárny objekt, ktorý bol 0,6o severozápadne od predpovedanej polohy kométy P/1991 T1. Táto odchýlka zodpovedá nepresnosti -1,4 dňa v predpovedi prechodu perihéliom. D. Balam našiel objekt 7. septembra 1,82-m Plaskettovým ďalekohľadom Národného výskumného centra Kanady. Mal dobre vyvinutú kómu a slabý chvost dlhý 30"v pozičnom uhle 250o.
Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 145P.

C/2000 R2 (LINEAR). 3. septembra 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Išlo o kometárny objekt s krátkym chvostom. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,7m.

P/2000 S1 (Skiff). Brian A. Skiff z Lowellovho observatória 24. septembra 2000 objavil Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS kométu zdanlivej jasnosti +14,8m. Zistil, že má vejárovitý chvost dlhý 2' v pozičnom uhle 250o. O deň neskôr kométu pozoroval M. Tichý, M. Kočer a P. Jelínek z Observatória na Kleti 0,57-m reflektorom. Kométa mala kómu s priemerom 14'.

146P/Shoemaker-LINEAR = C/2000 S2 (LINEAR). 27. septembra 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Išlo o kometárny objekt s krátkym chvostom rozprestierajúcim sa v pozičnom uhle 280o. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,6m. S. Nakano stotožnil objavenú kométu so stratenou periodickou kométou D/1984 W1 (Shoemaker 2). Oprava v predpovedanom návrate tejto periodickej kométy si vyžiadala +23,2 dňa v prechode perihéliom.

C/2000 S3 (LONEOS). Brian A. Skiff z Lowellovho observatória 29. septembra 2000 objavil Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS kométu zdanlivej jasnosti +17,7m na CCD-snímke zhotovenej M. E. Van Neissom. Pozoroval pri nej kruhovú kómu s priemerom 15" so strednou kondenzáciou. B. G. Marsden výpočtom zistil jej totožnosť s asteroidálnym objektom zdanlivej jasnosti +19,0m, objaveným v rámci programu LINEAR 20. septembra 2000. Identitu potvrdil J. G. Ries pozorovaním 2. októbra 2000 0,76-m reflektorom McDonaldovho observatória.

P/2000 S4 (LINEAR-Spacewatch). Tom Gehrels objavil málo jasnú kométu 2. októbra pomocou kamery Spacewatch umiestnenej na 91-cm ďalekohľade Observatória Kitt Peak. Mala zdanlivú jasnosť +20,5m a chvost dlhý 4". T. B. Spahr z Centra malých planét zistil, že je identická s asteroidálnym objektom +19,0m, objaveným 1. septembra v rámci programu LINEAR. Na požiadanie Gehrelsa P. Massey získal snímku tejto kométy 4-m Mayallovým ďalekohľadom Observatória Kitt Peak 3. októbra 2000. Kométa mala vejárovitý chvost dlhý 4" v pozičnom uhle 0o-80o.

148P/Anderson-LINEAR = P/2000 SO253 (LINEAR). 24. septembra 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Zdanlivá jasnosť objektu v čase objavu bola +19,8m. 24 novembra 2000 C. W. Hergenrother a A. E. Gleason 1,54-m reflektorom Stewardovho observatória pozorovali objekt už ako kométu s difúznou kómou s priemerom 5" a chvostom dlhým 15" v pozičnom uhle 45o.
S. Nakano zo Sumota v Japonsku výpočtom zistil, že objavená kométa LINEAR je totožná s kométou P/1963 W1 (Anderson). Kométa sa v auguste 1961 priblížila k Jupiteru na vzdialenosť 0,10 AU a v apríli 1985 na 0,40 AU. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 148P.

C/2000 SV74 (LINEAR). 24. septembra 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Išlo o kometárny objekt, ktorý mal viditeľnú kómu s priemerom 16" a chvost dlhý 20" v pozičnom uhle 150o. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +17,8m.

C/2000 T1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 9. októbra 2000 koronografom LASCO C3. Kométu objavil J. Danaher na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivú jasnosť kométy odhadol na +7,1m. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

147P = P/2000 T2 (Kushida-Muramatsu). Kométu našiel podľa efemeridy 3. októbra 2000 T. Oribe na CCD-snímke zhotovenej 1,03-m reflektorom Observatória Saji. Kométa mala kómu s priemerom 10" a zdanlivú jasnosť +20,2m. Marsdenova predpovedná efemerida potrebovala opravu o -0,04 dňa v prechode perihéliom. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 147P.

C/2000 T3 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 11. októbra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates, D. Biesecker a J. Danaher. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 T4 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 12. októbra 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates, D. Biesecker a J. Danaher. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 U1 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 21. októbra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates. Kométa bola veľmi málo jasná a nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 U2 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 22. októbra 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Boschat. Bola jasnejšia ako kométa C/2000 U1 a mala dlhý tenký chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 U3 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 24. októbra 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil J. Danaher. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 U4 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 25. októbra 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 U5 (LINEAR). 29. októbra 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Zdanlivá jasnosť objektu v čase objavu bola +17,1m. 30. októbra 2000 J. Tichá a M. Tichý na Observatóriu na Kleti pozorovali objekt už ako kométu s difúznou kómou s priemerom 14" a chvostom dlhým 18" v pozičnom uhle 170o.

P/2000 U6 (Tichý). Miloš Tichý našiel kométu na snímkach zhotovených spolu s J. Tichou a M. Kočerom 23. októbra 2000 na Observatóriu Kleť 0,57-m reflektorom. Zdanlivá jasnosť tohto objektu asteroidálneho vzhľadu bola v čase objavu +17,8m. Na snímkach z 28. a 29. októbra, zhotovených opäť na Kleti, už objekt vykazoval kómu s priemerom 10".
Dráhové elementy vypočítal B. G. Marsden zo 189 pozorovaní kométy, získaných od 23. októbra 2000 do 28. januára 2001.

C/2000 V1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 4. novembra 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Boschat. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 V2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 5. novembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil D. Biesecker. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 V3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 10. novembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones). Kométu objavil vizuálne 19. novembra 2000 Syogo Utsunomiya v Ase, Kumamoto, binokulárom 25x150. Kométa mala viditeľnú kómu s priemerom 5' a pohybovala sa juhovýchodným smerom v súhvezdí Plachty.
S. Nakano požiadal, aby pozorovanú kométu potvrdil aj iný pozorovateľ. Napriek snahe A. Hala, D. Seargenta, J. Bigsa, T. Urata a J. Kobayashiho kométu nenašli. Až 25. novembra 2000 Albert F. Jones z Nelsonu na Novom Zélande nahlásil objav novej kométy pri pozorovaní premennej hviezdy T Aps 0,078-m refraktorom. Kométa mala zdanlivú jasnosť +8,0m a kómu s priemerom 4'. Zanikla v rannom súmraku. Výpočty B. G. Marsdena potvrdili, že v oboch prípadoch išlo o tú istú kométu.

C/2000 W2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 16. novembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 W3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 18. novembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Meyer na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 W4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 19. novembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 W5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 27. novembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 WM1 (LINEAR). 16. novembra 2000 bola nájdená ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR.Kométu objavil F. Shelly, M. Blythe, M. Bezpalko, M. Elowitz a R. Huber 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Zdanlivá jasnosť objektu v čase objavu bola +18,0m. 20. decembra 2000 T. B. Spahr 1,2-m reflektorom Observatória na hore Mt. Hopkins pozoroval objekt už ako kométu s difúznou kómou s priemerom 10" a slabým chvostom dlhým 10"-20" v pozičnom uhle 45o.

150P = P/2000 WT168 (LONEOS). 25. novembra 2000 astronómovia objavili 0,95-m Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS asteroidálny objekt zdanlivej jasnosti +17,2m. C. W. Hergenrother 13. februára 2001 1,5-m ďalekohľadom na Observatóriu Catalina uvidel tento objekt ako kométu, ktorá mala kómu s priemerom 9,7" a chvost dlhý 8" v pozičnom uhle 110o. Kometárny pôvod tohto objektu potvrdili aj manželia Jana a Miloš Tichí, ktorí ho pozorovali 0,57-m reflektorom Observatória na Kleti 16. februára 2001.
R. M. Stoss z Observatória Starkenburg v Heppenheime a R. H. McNaught z Observatória Siding Spring identifikovali kométu s dvoma asteroidmi zaznamenanými na platniach exponovaných M. R. S. Hawkonsom a P. R. Standenom 6. marca 1978 a 14. marca 1986 U.K. Schmidtovým ďalekohľadom. Identifikáciu potvrdil B. G. Marsden výpočtami, použijúc 190 pozorovaní z rokov 1978 až 2001.
Keďže išlo v tomto prípade už o tretí pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 150P.

C/2000 X1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 3. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 X2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 5. decembra 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 X3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 5. decembra 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 X4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 5. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X.-m. Zhou na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 X5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 7. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 X6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 7. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 X7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 10. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 Y1 (Tubbiolo). Kométu objavil Andrew F. Tubbiolo 16. decembra 2000 kamerou Spacewatch umiestnenou na 91-cm ďalekohľade Observatória Kitt Peak. Kométa v čase objavu mala zdanlivú jasnosť +19,3m a chvost dlhý 20"-30". Predobjavovú snímku kométy našli astronómovia na zázname z programu LINEAR z 24. októbra 2000.

C/2000 Y2 (Skiff). Brian A. Skiff z Lowellovho observatória 27. decembra 2000 objavil Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS kométu zdanlivej jasnosti +17,2m. Pozoroval pri nej kruhovú kómu s priemerom 9" a chvost dlhý 14", smerujúci na juhozápad.

P/2000 Y3 (Scotti). J. V. Scotti objavil kométu 30. decembra 2000 pomocou kamery Spacewatch umiestnenej na 91-cm ďalekohľade Observatória Kitt Peak. Mala zdanlivú jasnosť +18,9m. Pri kométe pozoroval kómu s priemerom 7" a chvost dlhý 0,93' v pozičnom uhle 269o. Jadro kométy malo jasnosť +19,7m. B. G. Marsden z Centra malých planét ju identifikoval s asteroidálnym objektom objaveným 29 novembra 2000 v rámci programu LINEAR.

C/2000 Y4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 17. decembra 2000 koronografom LASCO C2 a C3. Kométu objavil T. Lovejoy na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 Y5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 19. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 Y6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 20. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Meyer a S. Hoenig na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. D. Biesecker odhadol zdanlivú jasnosť kométy na +7,8m. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 Y7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 20. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Meyer a S. Hoenig na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 Y8 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 23. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 Y9 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 25. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates na snímkach uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

C/2000 X8 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil za konzorcium SOHO-LASCO do Centrály pre malé planéty a kométy objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 12. decembra 2000 koronografom LASCO C2. Kométu objavil D. Biesecker. Kométa nemala viditeľný chvost. Pozície kométy, ktoré meral D. A. Biesecker a D. Hammer a redukoval B. G. Marsden.

149P = P/2000 Y10 (Mueller 4). Kométu našiel podľa efemeridy 22. decembra 2000 T. Oribe na CCD-snímke zhotovenej 1,03-m reflektorom Observatória Saji. Kométa mala stelárny vzhľad a jasnosť +20,5m. Predpovedná efemerida potrebovala opravu +0,23 dňa v prechode perihéliom. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 149P.


Údaje o kométach boli prevzaté z Cirkulárov Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a z Cirkulárov malých planét a komét (MPC). Posledný použitý cirkulár bol Cirkulár IAU 7430 z 5.mája 2001 a Cirkulár MPC 42547 z 8.apríla 2001.

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv