^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Komety roku 2001

Jana Pittichová - 4. 4. 2004 | přístupy: | vytisknout článek

Roku 2001 sa podarilo nájsť rekordný počet nových komét - 127, čím sa počet objavených komét z predchádzajúceho roka zvýšil o 24 komét. Ďalšie dve periodické kométy, pozorované už pri ich predchádzajúcom návrate - 151P/Helin a 152P/Helin-Lawrence - astronómovia našli podľa efemeridy. Bol to ich druhý pozorovaný návrat, a preto dostali definitívne označenie. Podarilo sa tiež nájsť dve stratené kométy 11P/Tempel-Swift a 39P/Oterma.

K rekordnému počtu objavov prispela družica SOHO (Astronomická ročenka 1999, str. 208). Zo zaregistrovaných komét koronografmi LASCO družice SOHO sa podarilo identifikovať 87. K rekordnému počtu objavov prispelo i virtuálne observatórium na webových stránkach družice SOHO, ktoré umožňuje objavovať kométy astronómom pracujúcim na ľubovoľnom mieste zemegule. Program Lincolnovho laboratória na hľadanie asteroidov približujúcich sa k Zemi LINEAR (Astronomická ročenka 2000, str. 190 a Astronomická ročenka 2001, str. 135) priniesol objavenie 19 nových komét.

Vznikli aj ďalšie dva programy na vyhľadávanie komét a asteroidov. Jeden, známy pod skratkou NEAT (Near-Earth Asteroid Tracking), predstavuje dva autonómne pozorovacie systémy, určené na hľadanie a pozorovanie asteroidov a komét približujúcich sa k dráhe Zeme. Prvý z nich, NEAT/MSSS (Maui Space Surveillance Site), je umiestnený na hore Haleakala na ostrove Maui na Havaji, druhý, NEAT/Palomar, na Palomarskom observatóriu v Kalifornii. Na oboch staniciach sú rovnaké 1,2-m ďalekohľady so širokouhlými CCD-kamerami a automatickou detekciou objektov. Systém vyvinuli pracovníci Jet Propulsion Laboratory a financuje ho NASA. Vedúcou projektu je Eleanor F. Helinová. Systém je v činnosti od februára 2000 a podarilo sa mu objaviť najviac telies prichádzajúcich do blízkosti Zeme. Predchodcom projektu NEAT bol GEODSS, pracujúci v rokoch 1995-1999. Roku 2001 bolo týmto systémom objavených 14 nových komét.

Roku 2001 začalo pracovať ďalšie stredisko na pozorovanie blízkozemských objektov na Astronomickom observatóriu v Bisei, Okajama v Japonsku. Jeho skratkový názov je BATTERS (Bisei Asteroid Tracking Telescope for Rapid Survey). Na vyhľadávanie objektov používa (zatial) 0,25-m zrkadlový ďalekohľad. Roku 2001 bola v rámci tohto programu objavená jedna nová kométa.

Okrem novoobjavených komét a periodických komét pozorovaných po druhý raz astronómovia pozorovali roku 2001 viacero známych periodických komét.

Pozorovanie mnohých i vzdialenejších komét od Slnka umožňuje výkonná záznamová technika na báze CCD-čipov. Preto dnes astronómovia pozorujú viaceré krátkoperiodické kométy prakticky nepretržite, po celej ich dráhe okolo Slnka.


C/2001 A1 (LINEAR). 7. januára 2001 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +17,7m. M. Dawson z Luxemburska ju pozoroval 13. januára ako difúzny objekt s kómou s priemerom 9". J. Tichá a M. Tichý z Kleti ju pozorovali o deň neskôr. Kométa mala kómu s priemerom 17" a slabý chvost, dlhý 30".

C/2001 A2 (LINEAR). 15. januára 2001 M. Blythe a jeho spolupracovníci našIi v rámci programu LINEAR novú kométu asteroidálneho vzhľadu. Jej jasnoť bola +15,8m. Kometárný vzhľad objektu potvrdili M. Tichý a M. Kočer z Kleti a P. Pravec a L. Šarounová z Ondrejova. Kométa mala kómu s priemerom 10" a jasnosť +17,2m. Dodatočne kométu našiel B. W. Koehn na snímkach z 3. januára, zhotovených 0,59-m ďalekohľadom programu LONEOS. V tom čase mala kométa zdanlivú jasnosť +19,0m.
C W. Hergenrother, M. Chamberlain a Y. Chamberlain z Lunárneho a planetárneho laboratória v Tucsone zaznamenali 30. apríla 2002 1,54-m ďalekohľadom dvojité jadro kométy. Oba komponenty (A a B) s takmer rovnakou jasnosťou boli od seba vzdialené 3,5". Druhý raz obe zložky jadra pozoroval J. Broughton v Reedy Creeku, Queensland, 0,25-m Schmidtovým-Cassegrainovým ďalekohľadom. Jasnejšia zložka mala zdanlivú jasnosť +14,7m, jasnosť druhej bola o 0,3m menšia. Boli vzdialené od seba 7". Pozorovania definitívne potvrdili podvojnosť kométy.

C/2001 A3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 7. januára 2001 koronografom LASCO C3. Kométu objavil M. Boschat z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 A4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 14. januára 2001 koronografom LASCO C3. Kométu objavil M. Boschat z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 B1 (LINEAR). 22. januára 2001 našiel M. Blythe so spolupracovníkmi novú kométu v rámci programu LINEAR 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +17,7m. M. Tichý a M. Kočer ju pozorovali na Observatóriu na Kleti 0,57-m ďalekohľadom 23. januára ako difúzny objekt +16,4m . G. J. Garradd 0,45-m reflektorom o deň neskôr odhadol priemer kómy kométy na 10" a jasnosť jadra na +18,1m.

C/2001 B2 (NEAT). Steven H. Pravdo oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 24. januára 2001 na stanici Haleakala. Kométa mala v čase objavu jasnosť +15,5m a kómu s priemerom 29". O deň neskôr ju pozoroval C. E. Lopez 0,5-m dvojitým astrografom na Observatóriu San Juan v Argentíne a D. T. Durig 0,3-m reflektorom v Sewanee. Kométa mala jasnosť +14,7m a difúzny chvost dlhý 25".

C/2001 B3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 24. januára 2001 koronografom LASCO C3. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

P/2001 BB50 (LINEAR-NEAT). Steven H. Pravdo oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 20. marca 2001 na stanici Haleakala. Kométa mala v čase objavu jasnosť +18,4m, kómu s priemerom 10" a náznak chvosta smerom na severovýchod. T. B. Spahr z Centra pre malé planétky vypočítal, že nájdená kométa je asteroidálny objekt, nájdený v rámci programu LINEAR 21. januára 2001.

C/2001 C1 (LINEAR). 1. februára 2001 našiel L. Manguso so spolupracovníkmi novú kométu v rámci programu LINEAR 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,9m. G. Hug v Eskride ju pozoroval o deň neskôr ako objekt zdanlivej jasnosti +18,3m s kondenzovanou kómou a náznakom krátkeho chvosta.

C/2001 C2 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 6. februára 2001 koronografom LASCO C3. Kométu objavili S. Hoenig a X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivú jasnosť kométy odhadli na +7,6.

C/2001 C3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 3. februára 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala dlhý tenký chvost.

C/2001 C4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 8. februára 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 C5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 13. februára 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. D. Biesecker odhadol zdanlivú jasnosť kométy na +5,4.

C/2001 C6 (SOHO). D. A. Biesecker z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 13. februára 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Boschat z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

P/2001 CV8 (LINEAR). 1. februára 2001 bol nájdený asteroidálny objekt s jasnosťou +19,0 v rámci programu LINEAR. D. Esqueda, A. Esqueda a T. H. Ha na Observatóriu Table Mountain v Kalifornii už 4. februára pozorovali objekt 0,61-m reflektorom ako difúzny útvar s 5" vejárovitým chvostom. J. Tichá a M. Tichý na Observatóriu Kleť 10. februára pozorovali kométu s kómou s priemerom 9" a chvostom dlhým 15".

C/2001 E1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 15. marca 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

P/2001 F1 (NEAT). Eleanor F. Helinová oznámila nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 24. marca 2001 na stanici Haleakala. Kométa mala v čase objavu +19,7m a chvost smerom na severzápad dlhý 40". Pozorovania M. Tichého a M. Kočera z Kleti 29. marca 0,57-cm reflektorom zachytili difúznu kómu s priemerom 10".

C/2001 F2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 25. marca 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Boschat z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 G1 (LONEOS). Asteroidálny objekt objavený v rámci programu LONEOS skupinou astronómov z Lowellovho observatória 1. apríla 2001 0,95-m Schmidtovým ďalekohľadom bola kométa. Mala zdanlivú jasnosť +17,4m. Ešte v tú istú noc objekt pozorovali J. Tichá, M. Tichý a P. Jelínek na Kleti a o deň neskôr C. E. Lopez a M. R. Cesco z El Leoncita. Kométa mala zreteľnú kómu s priemerom 10".

C/2001 G2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 7. apríla 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 G3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 10. apríla 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 H1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 20. apríla 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 H2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 20. apríla 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil T. Scarmato a X. Leprette z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 H3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 20. apríla 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X. Leprette z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 H4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 20. apríla 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X. Leprette z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

P/2001 H5 (NEAT). Eleanor F. Helinová oznámila nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 24. apríla 2001 na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu jasnosť +16,8m. O deň neskôr objav potvrdili M. Tichý a M. Kočer z Kleti a C. E. Lopez z El Leoncita. Kométa mala kómu s priemerom 9".

C/2001 H6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 26. apríla 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 H7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 26. apríla 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

P/2001 HT50 (LINEAR-NEAT). Steven H. Pravdo oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 14. mája 2001 na Palomarskom observatóriu. Kométa mala v čase objavu +18,3m. T. B. Spahr z Centra pre malé planétky vypočítal, že kométa je asteroidálny objekt nájdený 23. apríla 2001 v rámci programu LINEAR a 26. apríla v rámci programu LONEOS. Kométa bola 23. apríla iba o desatinu magnitúdy slabšia ako 14. mája.

P/2001 J1 (NEAT). S. Pravdo oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 11. mája 2001 na Observatóriu Haleakala. Kométa mala v čase objavu jasnosť +19,9m a javila sa ako difúzny objekt. Ešte v ten istý deň objav potvrdili M. Tichý a J. Tichá na Kleti -p riemer kómy odhadli na 10" a jasnosť kométy na +17,1m - a L. Šarounová z Ondrejova.

C/2001 J2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 5. mája 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili K. Černis, M. Oates a X. Leprette z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 J3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 6. mája 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili K. Černis, M. Oates a X. Leprette z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 J4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 10. mája 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili K. Černis, M. Oates a X. Leprette z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

P/2001 K1 (NEAT). S. Pravdo oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 20. mája 2001 na Observatóriu Haleakala. Kométa mala v čase objavu jasnosť +18,7m. Ešte v ten istý deň objav potvrdili M. Tichý a M. Kočer na Kleti a o deň neskôr P. Pravec a P. Kušnirák. Priemer kómy odhadli na 14" a dĺžku chvosta na 48".

C/2001 K2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 19. mája 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 K3 (Skiff). Brian A. Skiff z Lowellovho observatória 22. mája 2001 objavil Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS kométu zdanlivej jasnosti +16,0m. Pozoroval na nej dobre kondenzovanú kómu s priemerom 20" a chvost dlhý 60" v pozičnom uhle 225o.

C/2001 K4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil, že D. A. Biesecker objavil ďalšiu kométu SOHO na snímkach získaných 22. mája 2001 koronografom LASCO C2.

C/2001 K5 (LINEAR). 17. mája 2001 bola nájdená ďalšia nová kométa, pôvodne asteroidálneho vzhľadu, v rámci programu LINEAR. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +17,7m. G. V. Williams stotožnil objavený objekt s objektom zachyteným programom LINEAR ešte 30. apríla. M. Tichý a J. Tichá na Kleti pozorovali kométu 27. mája, pričom zaznamenali silne kondenzovanú kómu s priemerom 12" a chvost dlhý 13" v pozičnom uhle 210o.

C/2001 K6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 23. mája 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili M. Oates, K. Černis a T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 K7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 23. mája 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili M. Oates, K. Černis a T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 K8 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 29. mája 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili M. Oates, K. Černis a T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 K9 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 24. mája 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili M. Boschat, S. Hoenig a T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 L1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 2. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili X. Leprette a M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 L2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 4. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili X. Leprette a M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 L3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 4. júna 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavili M. Boschat, S. Hoenig a T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 L4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 5. júna 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavili M. Boschat, S. Hoenig a T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 L5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 5. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 L6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 8. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 L7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 9. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 L8 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 10. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili X. Leprette a T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 L9 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, patriacej pravdepodobne do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 13. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X. Leprette a T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

151P = P/2001 M1 (Helin). Kométu P/1987 Q3 našli podľa efemeridy 20. júna 2001 M. Bush, A. Seib, F. Hormuth a R. Stoss z Observatória Starkenburg, Heppenheim, a A. Gnädig a A. Doppler z Observatória Archenhold, Berlín, na CCD-snímkach zhotovených 1,52-m reflektorom na Observatóriu Calar Alto. Kométa mala zdanlivú jasnosť +20,0m. Marsdenova predpovedaná efemerida potrebovala opravu -1,0 dňa v prechode perihéliom. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 151P.

C/2001 M2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 16. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 M3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 16. júna 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 M4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 19. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 M5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 20. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 M6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 21. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 M7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 25. júna 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavili K. Černis, X. Leprette a M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 M8 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 26. júna 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavili K. Černis, X. Leprette a M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 M9 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 26. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili K. Černis, X. Leprette a M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 M10 (NEAT). K. J. Lawrence, E. F. Helinová a S. Pravdo oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 20. júna 2001 na Palomarskom observatóriu. Kométa mala v čase objavu jasnosť +19,5m.

C/2001 M11 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 27. júna 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Oates, X. Leprette a S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

P/2001 MD7 (LINEAR). 21. júna 2001 bola zaznamenaná ďalšia nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so spolupracovníkmi 11. júla 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako difúzny objekt s jasnosťou +16,7m. Predobjavové snímky kométy našli jej objavitelia z 21. júna 2001, keď ju považovali za asteroid. Vtedy dostala predbežné označenie 2001 MD7. Jej zdanlivá jasnosť v tom čase bola +17,6m.

C/2001 N1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 5. júla 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili M. Oates, X. Leprette a S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 N2 (LINEAR). Kométu objavil M. Blythe so spolupracovníkmi 11. júla 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako difúzny objekt +18,1m v rámci programu LINEAR. Kométa sa javila ako asteroid. To, že ide o kométu, potvrdili pozorovania M. Hicksa, D. Esqueda a T. Ha z 13. júla, ktoré uskutočnili 0,6-m reflektorom Observatória na Table Montain, Wrightwood, Kalifornia. Kométa bola difúzna a mala krátky, málo výrazný chvost, dlhý 5" v pozičnom uhle 90o.

C/2001 O1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 16. júla 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavili M. Oates, X. Leprette a S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 O2 (NEAT). K. J. Lawrence, S. Pravdo a E. F. Helinová oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 25. júla 2001 na Observatóriu Haleakala. Kométa mala v čase objavu jasnosť +19,3m. Lawrence poznamenal, že bola difúzna s jadrovou kondenzáciou.

C/2001 OG108 (LONEOS). Asteroidálny objekt, objavený v rámci programu LONEOS skupinou astronómov z Lowellovho observatória 28. júla 2001 0,95-m Schmidtovým ďalekohľadom, zdanlivej jasnosti +18,7m, sa nakoniec ukázal byť kométou, napriek tomu, že viacerí pozorovatelia sa dlhší čas neúspešne snažili detekovať kometárnu aktivitu objektu pohybujúceho sa na kometárnej dráhe. Aktivitu objektu po prvý raz pozoroval 11. januára 2002 A. Nakamura 0,60-m zrkadlovým ďalekohľadom na Observatóriu Kuma, Ehime v Japonsku. Kométa mala kómu s priemerom 0,4', chvost dlhý 0,5' a zdanlivú jasnosť +16,1m.

C/2001 P1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 4. augusta 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 P2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 15. augusta 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

39P = P/2001 P3 (Oterma). Yan R. Fernandez našiel podľa efemeridy 13. augusta 2001 2,2-m ďalekohľadom na Observatóriu Mauna Kea Havajskej univerzity stratenú kométu Oterma. Kométa mala v čase objavu zdanlivú jasnosť +22,0m. Potvrdzujúce snímky kométy zhotovili 20. a 21. augusta Karen J. Meechová a Jana Pittichová. Kométa sa nachádzala asi 2' od polohy predpovedanej B. G. Marsdenom. Znovunájdenie kométy potvrdili dodatočne zistené polohy Meechovej z 9. mája a 15. júla 1999 a D. D. Jewitta, J. X. Luu a C. A. Trujilla 1. a 22. mája 1998. Kométa bola naposledy pozorovaná v auguste 1962. 12. apríla 1963 sa priblížila k Jupiteru na vzdialenosť 0,095 AU. Gravitačné pole Jupitera zmenilo dráhu kométy tak, že jej perihéliová vzdialenosť sa zväčšila z 3,4 AU na 5,5 AU a perióda obehu okolo Slnka vzrástla zo 7,9 roka na 19 rokov.

C/2001 Q1 (NEAT). K. J. Lawrence, E. F. Helinová a S. Pravdo oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 17. augusta 2001 na Palomarskom observatóriu. Kométa mala v čase objavu jasnosť +18,8m. Lawrence poznamenal, že bola difúzna s jadrovou kondenzáciou s priemerom 3". O deň neskôr kometárny vzhľad objektu potvrdili M. Kočer na Kleti a P. Pravec a P. Kušnirák v Ondrejove. T. B. Spahr výpočtami zistil, že kométa bola zaznamenaná 16. júla 2001 v rámci programu LONEOS na snímkach B. W. Koehna, zhotovených 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom Lowellovho observatória. Jej zdanlivú jasnosť odhadol na +17,0m.

P/2001 Q2 (Petriew). Vance Avery Petriew objavil kométu vizuálne 0,51-m ďalekohľadom 18. augusta 2001 počas stretnutia amatérov astronómov na Cyprus Hills, Saskatchewan, Kanada. Nachádzala sa blízko hviezdy beta Tauri. Kométu, ako sám objaviteľ povedal, objavil náhodne, svojou chybou. Pokúšal sa nájsť Krabiu hmlovinu, no začal hľadať od nesprávnej hviezdy v súhvezdí Býka. Kométa mala celkovú jasnosť +11,0m, kruhovú kómu s priemerom 3' a jasne kondenzované jadro. Nemala chvost. Kométu potvrdili aj ďalší účastníci hviezdnej party - R. Huziak 0,25-m reflektorom a P. Campbell 0,32-m reflektorom. Presné pozície kométy zaznamenal o deň neskôr A. Hale 0,20-m Schmidtovým-Cassegrainovým ďalekohľadom v Croudcrofte, Nové Mexiko.

C/2001 Q3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 25. augusta 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil Chen Dong Hua z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala jasnosť +8,3 a pekný chvost.

C/2001 Q4 (NEAT). S. H. Pravdo, E. F. Helinová a K. J. Lawrence oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 24. augusta 2001 na Palomarskom observatóriu. Kométa mala v čase objavu jasnosť +20,0m a difúzny vzhľad so sféricky symetrickou kómou s priemerom 8".

P/2001 Q5 (LINEAR-NEAT). K. J. Lawrence, E. F. Helinová a S. H. Pravdo oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 28. augusta 2001 na Palomarskom observatóriu. Kométa bola v čase objavu jasná +17,3m, mala difúzny vzhľad s jadrovou kondenzáciou s priemerom 6" a chvost dlhý 100", smerujúci na juhozápad. T. B. Spahr výpočtami zistil, že objavená kométa je identická s asteroidálnym objektom, objaveným v rámci programu LINEAR 17. augusta 2001. V tom čase jej zdanlivá jasnosť bola +18,6m.

C/2001 Q6 (NEAT). S. H. Pravdo, E. F. Helinová a K. J. Lawrence oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 28. augusta 2001 na Palomarskom observatóriu. Kométa bola v čase objavu jasná +17,6m, mala difúzny vzhľad s centrálnou kondenzáciou s priemerom 3" a chvost dlhý 10", smerujúci na juhozápad.

C/2001 Q7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 21. augusta 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil R. Kracht z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa sa javila ako bodový zdroj bez chvosta. Mala zdanlivú jasnosť +8,1.

P/2001 R1 (LONEOS). V rámci programu LONEOS astronómovia z Lowellovho observatória 10. septembra 2001 objavili 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom kométu zdanlivej jasnosti +17,6m. Objekt podobný asteroidu o deň neskôr identifikoval R. Dyving z Quinnu 0,66-m ďalekohľadom ako kométu. Mala difúzny tvar bez stredovej kondenzácie a krátky chvost, smerujúci na severovýchod.

C/2001 R2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 3. septembra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa bola jasná +2,5 až +3,0a mala chvost dlhý najmenej 0,75.

C/2001 R3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 5. septembra 2001 koronografom LASCO C3. Kométu objavil M. Meyer z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 R4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 5. septembra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala krátky chvost.

C/2001 R5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 10. septembra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil D. Johnson z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa mala krátky chvost.

P/2001 R6 (LINEAR-Skiff). Brian A. Skiff z Lowellovho observatória objavil 25. septembra 2001 Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS kométu zdanlivej jasnosti +17,0m. Pozoroval pri nej kómu s priemerom 15" a chvost dlhý 25". T. B. Spahr výpočtom zistil jej totožnosť s asteroidálnym objektom zdanlivej jasnosti +19,4m, objaveným v rámci programu LINEAR 11. septembra 2001. Identitu potvrdil J. G. Ries pozorovaním 27. septembra 2001 0,76-m reflektorom McDonaldovho observatória.

C/2001 RX14 (LINEAR). 10. septembra 2001 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,8m a objavitelia ju pokladali za asteroid z hlavného asteroidálneho pásu. Po zverejnení objavu na webovej stránke NEO objekt pozorovali viacerí astronómovia. J. Tichá a M. Tichý z Kleti ju pozorovali 18. októbra ako difúzny objekt s kómou s priemerom 13" a zdanlivou jasnosťou +16,7m. Predobjavové pozorovania kométy sa našli na snímkach z 28. augusta. Boli zhotovené v rámci programu LONEOS B. A. Skiffom a B. W. Koehnom a v rámci programu NEAT E. F. Helinovou a jej spolupracovníkmi na Palomarskom observatóriu.

C/2001 S1 (Skiff). Brian A. Skiff z Lowellovho observatória 26. septembra 2001 objavil Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS kométu zdanlivej jasnosti +19,7m. Kométa mala kómu s priemerom 17". Pozorovania R. H. McNaughta z austrálskeho Observatória Siding Spring z tej istej noci potvrdili kometárny vzhľad objektu s krátkym chvostom dĺžky 10". J. G. Ries pozoroval objekt 28. septembra 2001 0,76-m reflektorom McDonaldovho observatória a potvrdil jeho kometárny vzhľad.

C/2001 S2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 28. septembra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 T1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 9. októbra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavili X. Leprette a R. Kracht z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 T2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 12. októbra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavili X. Leprette a R. Kracht z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 T3 (NEAT). K. J. Lawrence, S. H. Pravdo a E. F. Helinová oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 14. októbra 2001 na Palomarskom observatóriu. Kométa bola v čase objavu jasná +18,4m a mala slabo vyvinutú kómu. Ešte v ten istý deň kométu pozorovali P. Pravec a P. Kušnirák v Ondrejove a J. Tichá, M. Tichý a P. Jelínek na Kleti. Priemer kómy kométy odhadli na 11".

C/2001 T4 (NEAT). S. H. Pravdo, E. F. Helinová, M. Hicks a K. J. Lawrence oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 15. októbra 2001 na Palomarskom observatóriu. Kométa mala v čase objavu jasnosť +20,3m, difúznu kómu s priemerom 4" a chvost dlhý 10".

C/2001 T5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 14. októbra 2001 koronografom LASCO C3. Kométu objavil X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 T6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 15. októbra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil R. Kracht z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 T7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 6. októbra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Oates z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

P/2001 TU80 (LINEAR-NEAT). Steven H. Pravdo oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 16. novembra 2001 na Palomarskom observatóriu. Kométa mala v čase objavu jasnosť +17,9m a kómu s priemerom 3". G. V. Williams z Centra pre malé planétky vypočítal, že nájdená kométa je asteroidálny objekt, ktorý objavili v rámci programu LINEAR 13. októbra 2001, keď jeho jasnosť bola +19,8m, a ktorý pozorovali aj 19. októbra v programe NEAT na Observatóriu Haleakala.

C/2001 U1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 16. októbra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X. Leprette z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 U2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 17. októbra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X. Leprette z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 U3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 17. októbra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 U4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 17. októbra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 U5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO na snímkach získaných 18. októbra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Boschat z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 U6 (LINEAR). 29. októbra 2001 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi z Lincolnovho laboratória 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +19,5m a mala vzhľad asteroidálneho objektu. J. Tichá a M. Tichý z Kleti ju pozorovali 3. novembra ako difúzny objekt. Rovnako ju rozpoznal 6. novembra R. Trentman, Louisburg, Kanada.

C/2001 U7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 18. októbra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 U8 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 18. októbra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil R. Kracht z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 U9 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 22. októbra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavi X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa bola jasná.

C/2001 U10 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 31. októbra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil R. Kracht z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 V1 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 1. novembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil T. Scarmato z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 V2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 4. novembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavili A. a M. Mimejevovci z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 V3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 11. novembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 V4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 12. novembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 V5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 14. novembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil A. Mimejev z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 W1 (LINEAR). 17. novembra 2001 našli novú kométu v rámci programu LINEAR ako asteroidálny objekt s nezvyčajným pohybom. Kométu objavili M. Blythe a jeho spolupracovníci 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +19,2m. O deň neskôr ju pozoroval J. Nomen na Observatóriu v Barcelone 0,40-cm Schmidtovým ďalekohľadom ako slabo difúzny objekt. V ten istý deň ju pozoroval aj T. Spahr 1,2-m reflektorom na Observatóriu Mount Hopkins. Potvrdil jej kometárny vzhľad - difúznu kómu s priemerom 7" a veľmi slabý chvost, dlhý 1'.

C/2001 W2 (BATTERS). A. Asami 21. novembra 2001 našiel novú kométu v rámci programu BATTERS 0,50-cm ďalekohľadom Astronomického observatória v Bisei v Japonsku. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +13,8m. Mala kómu s priemerom 30" a chvost dlhý 30" v pozičnom uhle 4o. Ešte v ten istý deň ju pozorovali M. Tichý na Kleti a Š. Gajdoš a A. Galád v Astronomickom observatóriu v Modre-Pieskoch.

C/2001 W3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 22. novembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 W4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 26. novembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X. Leprette z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 WF2 (LONEOS). Asteroidálny objekt, ktorý v rámci programu LONEOS objavila skupina astronómov z Lowellovho observatória 17. novembra 2001 0,95-m Schmidtovým ďalekohľadom LONEOS, zdanlivej jasnosti +18,9m, bol napokon kométou. T. B. Spahr pozoroval 13. februára 2002 1,2-m ďalekohľadom Observatória na hore Mount Hopkins pri objekte dobre viditeľný chvost, dlhý 45" v pozičnom uhle 320o.

C/2001 X1 (LINEAR). 13. decembra 2001 našli novú kométu v rámci programu LINEAR. Objavili ju R. Huber a jeho spolupracovníci 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +16,5m. Kométa mala kómu a chvost dlhý 95" v pozičnom uhle 295o.

P/2001 X2 (Scotti). J. V. Scotti objavil kométu 14. decembra 2001 pomocou kamery Spacewatch umiestnenej na 91-cm ďalekohľade Stewardovho observatória na Kitt Peaku. Mala zdanlivú jasnosť +19,3m. Na kométe pozoroval kómu s priemerom 5" a chvost dlhý 0,4' v pozičnom uhle 283o. Jadro kométy malo jasnosť +22,7m. Potvrdzujúce pozorovania urobili J. Tichá, M. Tichý a P. Jelínek na Kleti ešte v tú istú noc.

11P/Tempel-Swift-LINEAR = C/2001 X3 (LINEAR). 13. decembra 2001 našli novú kométu v rámci programu LINEAR. Kométu objavili R. Huber a jeho spolupracovníci 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +19,9m. Kométa mala difúzny tvar. Dodatočne našli astronómovia snímky kométy z programu LINEAR už z 10. septembra 2001, keď kométa mala jasnosť +20,1m. C. Hergenrother z Lunárneho a planetárneho laboratória v Tucsone, Arizona, a nezávisle od neho K. Muraoka z Kochi, Japonsko, upozornili na podobnosť dráhy objavenej kométy a stratenej kométy 11D/Tempel-Swift, ktorú naposledy pozorovali roku 1908. Pracovníkom Centra pre malé planétky a nezávisle od nich aj S. Nakanovi sa skutočne podarilo spojiť dráhy týchto dvoch telies a dokázať, že ide o jedno a to isté teleso.

C/2001 X4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 2. decembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 X5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 4. decembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Meyer z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 X6 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 6. decembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Meyer z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 X7 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 7. decembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil M. Boschat z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 X8 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 12. decembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil A. Mimejev z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 X9 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 12. decembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil S. Hoenig z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

152P = P/2001 Y1 (Helin-Lawrence). T. Oribe našiel podľa efemeridy 24. decembra 2001 kométu Helin-Lawrence pri jej druhom pozorovanom návrate do perihélia. Kométu pozoroval 1,0-m zrkadlovým ďalekohľadom Observatória v Saji. Bola 2 od polohy, ktorú predpovedal Marsden. Mala zdanlivú jasnosť +19,5m. Kométu nezávisle od neho našli K. Sárneczky a Z. Heiner 11. januára 2002 pomocou 0,6-m Schmidtovho ďalekohľadu Observatória Piszkéstetö, keď jej jasnosť bola +20,0m. Vypočítanú polohu kométy potvrdilo jej jednodňové pozorovanie spred roka, t. j. z 23. januára 2001, ktoré vykonali C. W. Hergenrother a D. Means 2,3-m ďalekohľadom Stewardovho observatória na Kitt Peaku 840-s expozíciou kamerou CCD. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 152P.

C/2001 Y2 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 16. decembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 Y3 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 16. decembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 Y4 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 18. decembra 2001 koronografom LASCO C2. Kométu objavil X.-m. Zhou z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 Y5 (SOHO). D. Hammer z Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA oznámil objavenie ďalšej kométy SOHO, pravdepodobne patriacej do Kreutzovej skupiny komét, na snímkach získaných 21. decembra 2001 koronografmi LASCO C2 a C3. Kométu objavil M. Boschat z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2001 YX127 (LINEAR). 17. decembra 2001 bolo objavené nové teleso asteroidálneho vzhľadu v rámci programu LINEAR. Teleso objavili M. Blythe a jeho spolupracovníci 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť objektu v čase objavu bola +20,2m. T. B. Spahr 1,2-m ďalekohľadom Observatória na hore Mount Hopkins pozoroval 14. februára 2002 na objekte vejárovitý výbežok v pozičnom uhle 100o. Tú istú noc pozoroval objekt aj C. W. Hergenrother 1,54-m ďalekohľadom na stanici Catalina. Zaznamenal kómu s priemerom 7" a široký chvost dlhý 8". Obaja tak potvrdili kometárny pôvod objektu.


Údaje o kométach boli prevzaté z Cirkulárov Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a z Cirkulárov malých planét a komét (MPC). Pozície komét SOHO meral D. Hammer a redukoval B. G. Marsden. Sú uvedené v Elektronických cirkulároch malých planét (MPEC). Posledný použitý cirkulár bol Cirkulár IAU 7900 zo 16.mája 2002, Cirkulár MPC 42547 z 8.apríla 2002 a Cirkulár MPEC 2002-B4 z 10. mája 2002.

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv