^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Komety roku 2002

Jana Pittichová - 4. 4. 2004 | přístupy: | vytisknout článek

Roku 2002 sa podarilo nájsť rekordný počet nových komét - 153, čím sa počet objavených komét z predchádzajúceho roka zvýšil o 26 komét. Nárast nových objavov za rok má stúpajúcu tendenciu. Roku 2002 bol o dve kométy väčší ako roku 2001. Ďalšie tri periodické kométy, pozorované už pri ich predchádzajúcom návrate - 153P/Ikeya-Zhang, 154P/Brewington a 155P/Shoemaker 3 - astronómovia našli podľa efemeridy. Bol to ich druhý pozorovaný návrat, a preto dostali definitívne označenie. Podarilo sa takisto stotožniť kométu P/2002 T4 (NEAT) s kométou 54P/de Vico-Swift.

K rekordnému počtu objavov opäť prispela družica SOHO (Astronomická ročenka 1999, str. 208). Z komét zaregistrovaných koronografmi LASCO družice SOHO sa podarilo identifikovať 108 a prístrojom SWAN jednu kométu, teda o 22 komét viac ako roku 2001. K rekordnému počtu objavov prispelo i virtuálne observatórium na webových stránkach družice SOHO, ktoré umožňuje objavovať kométy astronómom pracujúcim na ľubovoľnom mieste zemegule. Program Lincolnovho laboratória na hľadanie asteroidov približujúcich sa k Zemi LINEAR (Astronomická ročenka 2000, str. 190, a Astronomická ročenka 2001, str. 135) priniesol objavenie 25 nových komét, teda o 6 viac ako v predchádzajúcom roku. V ďalšom programe na vyhľadávanie komét a asteroidov NEAT (Astronomická ročenka 2003, str. 199) astronómovia objavili 11 nových komét, jednu spoločne s programom LINEAR. Tento program objavil roku 2002 o tri kométy menej ako v predchádzajúcom roku.

Prístroj SWAN (Solar Wind Anisotropies - nehomogenity v slnečnom vetre) je spoločným prístrojom Fínska a Francúzska na družici SOHO. Registruje medziplanetárne žiarenie z celej oblohy v Lymanovej alfa oblasti spektra. Z dát prístroja astronómovia roku 2002 objavili prvú novú kométu. V predchádzajúcich rokoch zo záznamov prístroja vypočítali pri niekoľkých kométach veľkosť produkcie vody. Jednou z nich bola i kométa C/1995 O1 (Hale-Bopp), ktorá 27. februára 1997 produkovala viac ako 200 ton vody za sekundu, teda tri razy viac ako kométa 1P/Halley pri jej poslednom návrate. Rozmer oblaku vody vyvrhnutej kométou Hale-Bopp do medziplanetárneho priestoru bol väčší ako 70 miliónov km.

Okrem novoobjavených komét a periodických komét pozorovaných po druhý raz astronómovia pozorovali roku 2000 viacero známych periodických komét. Pozorovanie mnohých i vzdialenejších komét od Slnka umožňuje výkonná záznamová technika na báze CCD-čipov. Preto dnes astronómovia pozorujú viaceré krátkoperiodické kométy prakticky nepretržite, po celej ich dráhe okolo Slnka.


C/2002 A1 (LINEAR). 8. januára 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +18,7m. V čase objavu bola kométa vzdialená od Jupitera iba 0,7 AU. T. B. Spahr a P. Berlind na Whipplovom observatóriu pozorovali kométu 11. januára 1,2-m ďalekohľadom ako difúzny objekt s úzkym chvostom v pozičnom uhle 250o. V tú istú noc kométu pozoroval aj R. H. McNaught 1,0-m ďalekohľadom na Observatóriu v Siding Spring. Kométa mala slabý chvost, dlhý 25". Najbližšie k Jupiteru sa dostala 9. júla na vzdialenosť menšiu ako 0,4 AU.

C/2002 A2 (LINEAR). Na tej istej snímke, na ktorej bola predchádzajúca kométa, objavil M. Blythe so spolupracovníkmi ešte ďalšiu kométu s veľmi podobnou dráhou, líšiacou sa iba dobou prechodu perihéliom o 7 dní. Kométa mala takmer stelárny vzhľad zdanlivej jasnosti +18,4m a veľmi úzky chvost, dlhý 20". I táto kométa bola najbližšie k Jupiteru 9. júla na vzdialenosť menšiu ako 0,4 AU.

C/2002 A3 (LINEAR). 13. januára 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +17,6m. J. Nomen z Barcelony už 19. januára spozoroval, že objekt je kométa. Mala difúzny vzhľad a jasnosť +17,3m.

C/2002 A4 (SOHO). Kométu objavil R. Krach na snímkach získaných 1. januára koronografom LASCO C2 a X.-M. Zhou na koronografe C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét. Parabolické dráhové elementy uvedené v tabuľke sú vypočítané z 8 pozícií, získaných 1. januára 2002.

C/2002 AR2 (LINEAR). 6. januára 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,9m. Dráha objektu vypočítaná z troch nocí vo februári a marci naznačila, že ide o kométu. Potvrdili to i pozorovania P. Berlinda a T. B. Spahra zo 6. apríla 1,2-m ďalekohľadom na Observatóriu Mt. Hopkins, podľa ktorých mal objekt difúzny vzhľad.

C/2002 B1 (LINEAR). 26. januára 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,2m. Pozorovania M. Tichého a J. Tichej z Kleti už 29. januára potvrdili, že objekt je kométa. Mala kómu s priemerom 7" a jasnosť +17,7m.

C/2002 B2 (LINEAR). 23. januára 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,7m. Pozorovania M. Tichého a J. Tichej z Kleti už 3. februára potvrdili, že objekt je kométa. Mala kómu s priemerom 6", slabý, 9"dlhý chvost a jasnosť +17,2m.

C/2002 B3 (LINEAR). 26. januára 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil F. Shelly so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,5m. Pozorovania T. B. Spahra z 11. februára potvrdili, že objekt je kométa so slabo vyvinutým chvostom.

P/2002 BV (Yeung). Kométu objavil William Kwong Yeung na snímkach získaných 21. januára 2002 0,45-m reflektorom umiestneným blízko hory Apache Peak, Benson, Arizona. Kométa mala v čase objavu asteroidalný vzhľad a jasnosť +20,4m. Centrála pre malé planétky ju stotožnila s už objavenou planétkou viacerými observatóriami v predchádzajúcich rokoch, ktorá dostala predbežné označenie 2001 CB40.

153P=C/2002 C1 (Ikeya-Zhang). Kaoru Ikeya objavil vizuálne kométu 1. februára 25-cm ďalekohľadom v Mori, Shuchi, Shizouka, Japonsko. Mala zdanlivú jasnosť +9,0m, kómu s priemerom 2'. Nezávisle od neho ju v ten istý deň vizuálne objavil Daqing Zhang blízko Kaifengu, Čína, 20-cm ďalekohľadom. Rovnako ju o čosi neskôr v ten istý deň našiel Paulo M. Raymundo zo Salvadoru, Brazília, 25-cm ďalekohľadom.
Nakano 3. februára vypočítal, že dráha kométy sa podobá na dráhu kométy z roku 1532 (C/1532 R). Po upresnení dráhy novoobjavenej kométy z viacerých pozorovaní však 21. februára zistil, že je totožná s dráhou kométy C/1661 C1 a k Slnku sa vracia každých 367,17 roka. Perióda kométy je dnes po výpočte zo všetkých pozorovaní 264,46 roka.

C/2002 C2 (LINEAR). 1. februára 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil F. Shelly so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Kométy mala v čase objavu jasnosť +17,8m a chvost dlhý 42-47". Aktivitu kométy potvrdili pozorovania A. Galáda a L. Kornoša z 1. februára, ktoré získali na Observatóriu v Modre, a J. Tichej a M. Tichého 2. februára z Observatória na Kleti. Kóma kométy v tom čase už dosiahla priemer 10" a jasnosť +16,6m.

C/2002 C3 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 4. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 C4 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 10. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 CW134 (LINEAR). 7. februára 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil F. Shelly so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +20,1m. Pozorovania M. Tichého a M. Kočera 1,06-m ďalekohľadom Hvezdárne na Kleti z 19. marca ukázali kometárnu aktivitu objektu. Mal difúzny vzhľad a kómu s priemerom 13".

C/2002 D1 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 22. februára koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 E1 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 2. marca koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 E2 (Snyder-Murakami). Douglas Snyder objavil vizuálne kométu 11. marca 50-cm ďalekohľadom v Palominas, Arizona. Mala zdanlivú jasnosť +13,0m, difúznu kómu s priemerom 4' a jasne viditeľnú centrálnu kondenzáciu. Nezávisle od neho v ten istý deň ju vizuálne objavil Shigeki Murakami v Matsunoyame, Niigata, Japonsko, 46-cm ďalekohľadom.

C/2002 E3 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 15. marca koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2002 EJ57 (LINEAR). 13. marca 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil F. Shelly so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt. Kométa mala v čase objavu jasnosť +18,5m. To, že ide o kométu, potvrdili pozorovania J. Tichej a M. Tichého z 1. mája, ktoré získali v Observatóriu na Kleti. Kométa mala difúzny vzhľad a kruhovú kómu s priemerom 7".

C/2002 F1 (Utsunomiya). Syogo Utsunomiya objavil vizuálne kométu 18. marca binokulárom 25x150. v ranných zorách v Minami Oguni-machi, Aso-gun, Kumamoto-ken, Japonsko. Mala zdanlivú jasnosť +10,0m, difúznu kómu s priemerom 1' a slabo rozoznateľnú centrálnu kondenzáciu.

C/2002 F2 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 20. marca koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 F3 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 25. marca koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 G1 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 2. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 G2 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 4. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 G3 (SOHO). Kométu objavili R. Krach na snímkach získaných 12. apríla koronografom LASCO C2 a X.-M. Zhou koronografom C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivú jasnosť kométy odhadli na +8,5m.

C/2002 G4 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 4. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 G5 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 12. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 H1 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 12. apríla koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 H2 (LINEAR). 22. apríla 2002 našiel M. Blythe so spolupracovníkmi novú kométu v rámci programu LINEAR 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Zdanlivá jasnosť kométy v čase objavu bola +15,9m. Kométa mala difúznu, mierne pretiahnutú kómu. L. Šarounová ju pozorovala v Observatóriu v Ondřejove 0,65-m ďalekohľadom o deň neskôr ako difúzny objekt +15,5m,ktorý mal kómu s priemerom väčším ako 1' a slabý vejárovitý chvost, smerujúci na juhozápad.

C/2002 H3 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 17. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 H4 (SOHO). Kométu objavil X.-M. Zhou na snímkach získaných 18. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 H5 (SOHO). Kométu objavil X.-M. Zhou na snímkach získaných 19. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 H6 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 26. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 H7 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 23. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 H8 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 20. apríla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2002 J1 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 1. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 J2 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 3. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 J3 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 13. mája koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 J4 (NEAT). S. Pravdo, Eleanor F. Helinová a K. Lawrence oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 13. mája 2002 na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu jasnosť +18,0m. Ešte v ten istý deň objav potvrdili M. Tichý a M. Kočer z Kleti, P. Kušnirák z Ondřejova a L. Kornoš z Modry. Kométa mala kompaktnú kómu s priemerom 16".

C/2002 J5 (LINEAR). 15. mája 2002 našiel M. Blythe so spolupracovníkmi novú kométu v rámci programu LINEAR 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS. Kométa mala vzhľad asteroidu a zdanlivá jasnosť v čase objavu bola +18,2m. O deň neskôr M. Tichý a M. Kočer pozorovaním 1,06-m ďalekohľadom potvrdili, že ide o kometárny objekt mierne difúzneho vzhľadu s kómou s priemerom 10".

C/2002 J6 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 14. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 J7 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 15. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 J8 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 13. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2002 JN16 (LINEAR). 9. mája 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil F. Shelly so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt +18,0m. To, že ide o kométu, rozpoznal C. A. Trujillo z Kalifornského technologického inštitútu na snímkach zo 17. mája, ktoré zhotovil spoločne s M. Brownom 1,2-m Schmidtovým ďalekohľadom na Palomare. Kométa mala kómu s priemerom 10-15"a zreteľnú jadrovú kondenzáciu.

C/2002 K1 (NEAT). K. Lawrence, Eleanor F. Helinová a S. Pravdo oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 16. mája 2002 na stanici Haleakala. Kométa mala v čase objavu +19,5m a chvost smerom na juhozápad dlhý 8". Pozorovania E. S. Barkera z McDonaldovho observatória zo 17. mája 0,76-m ďalekohľadom potvrdili kometárny vzhľad objektu s chvostom dlhým 15".

C/2002 K2 (LINEAR). 15. mája 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil F. Shelly so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt +18,2m. To, že ide o kométu, rozpoznali M. Tichý a M. Kočer z Observatória na Kleti 1,06-m ďalekohľadom 16. mája. Objekt bol slabo difúzny a kóma mala polomer 10".

C/2002 K3 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 18. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 K4 (NEAT). S. Pravdo, Eleanor F. Helinová a K. Lawrence oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 27. mája 2002 na stanici Haleakala. Kométa mala v čase objavu jasnosť +18,5m. O deň neskôr objav potvrdili pozorovaniami v rámci programu NEAT na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu zreteľnú jadrovú kondenzáciu s priemerom 4" a chvost dlhý 10", smerujúci na juhozápad.

C/2002 K5 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 23. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 K6 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 24. mája koronografom LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 K7 (SOHO). Kométu objavil D.-h. Chen na snímkach získaných 25. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 K8 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 25. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 K9 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 25. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 K10 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 30. mája koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 L1 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 5. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 L2 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 6. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 L3 (SOHO). Kométu objavil D. Hanson na snímkach získaných 7. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 L4 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 7. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 L5 (SOHO). Kométu objavil T. Scarmato na snímkach získaných 11. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 L6 (SOHO). Kométu objavil D. Hanson na snímkach získaných 8. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 L7 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 13. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 L8 (SOHO). Kométu objavil M. Oates na snímkach získaných 15. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 L9 (NEAT). S. Pravdo, Eleanor F. Helinová a K. Lawrence oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 13. júna 2002 na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu asteroidálny vzhľad a jasnosť +17,6m. Pravdo neskôr potvrdil pozorovaniami z 2. júla, že ide o kométu. Pozoroval centrálnu kondenzáciu s priemerom 3", obklopenú sférickou hmlovinou s priemerom 8".

C/2002 M1 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 20. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 M2 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 17. júna koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 M3 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 23. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 M4 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 27. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 M5 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 27. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 M6 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 28. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 M7 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 28. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 M8 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 16. júna koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 N1 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 8. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 N2 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 11. júla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Krachtovej skupiny komét.

C/2002 O1 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 16. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 O2 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 16. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 O3 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 16. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 O4 (Hönig). Sebastian Hönig objavil kométu vizuálne 0,25-m ďalekohľadom 22. júla 2002 v Dossenheime, Nemecko. Objekt sa pohyboval na sever. Kométa mala celkovú jasnosť +12,0m a kruhovú kómu s priemerom 2'. Nemala chvost. Pre nepresnú polohu a jasný Mesiac ani A. Hale z Cloudcroftu, Nové Mexiko, ani Hönig kométu v ďalších dňoch nenašli. Kométu zaznamenal až 27. júla K. Kadota v Ageu, Saitama, Japonsko, 0,18-m reflektorom. Kométa bola difúzna, s kómou s priemerom 1,5'a chvostom dlhým 1,8'. V ten istý deň kométu ešte pozorovali M. Giesser, Wiesendangen, Švajčiarsko, P. Kušnirák, Ondřejov, J. Toth, Modra, B. Busch a F. Hormuth, Heppenheim, Nemecko, a ďalší pozorovatelia.

P/2002 O5 (NEAT). S. Pravdo a K. Lawrence oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 30. júla 2002 na Observatóriu Haleakala. Kométa mala v čase objavu jadrovú kondenzáciu s priemerom 6", chvost dlhý 12", smerujúci na juhozápad a jasnosť +17,2m.

C/2002 O6 (SWAN). M. Suzuki z Utsunomiye, Tochigi, Japonsko, našiel na obrázkoch zaznamenaných 25. a 27. júla 2002 prístrojom SWAN umiestnenom na družici SOHO kométu celkovej jasnosti +9,0m. Predobjavové obrázky kométy našiel ešte z 13. júla. Vizuálnym pozorovaním 20-cm reflektorom z Cloudcroftu, Nové Mexiko, objav potvrdil A. Hale 1. augusta. Kométa mala kómu s priemerom 4' a jasnosť +9,5m.

C/2002 O7 (LINEAR). 29. júla 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil F. Shelly so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS ako asteroidálny objekt +20,0m. To, že ide o kométu, rozpoznal A. Boatini 0,60-m Schmidtovým ďalekohľadom na Campo Imperatore 2. augusta a J. Tichá a M. Tichý 0,57-m ďalekohľadom na Kleti 4. augusta. Kométa bola jemne difúzna a kóma mala priemer 8".

C/2002 O8 (NEAT). K. Lawrence oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 29. júla 2002 na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu jadrovú kondenzáciu s priemerom 6", chvost dlhý 10", smerujúci na západ a jasnosť +17,5m. Predobjavové obrázky astronómovia našli na snímkach programu NEAT zo 16. júla, programu LINEAR z 5. júla a na snímkach kamery Spacewatch z 22. mája a 11. júna.

C/2002 P1 (NEAT). S. Pravdo, Eleanor F. Helinová a K. Lawrence oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 13. júna 2002 na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu chvost dlhý 7" a jasnosť +19,6m. Difúzny vzhľad objektu potvrdil G. Hug pozorovaniami z 8. augusta na Observatóriu Farpoint.

C/2002 P2 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 10. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 P3 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 12. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2002 Q1 (Van Ness). Michael E. Van Ness z Lowellovho observatória objavil kométu na snímkach LONEOS získaných 17. augusta. Kométa mala celkovú jasnosť +16,9m, stredne kondenzovanú kómu s priemerom 24" a vejárovitý chvost, dlhý 200". To, že ide o kométu, potvrdili viaceré pozorovania urobené na druhý deň na rôznych observatóriách.

C/2002 Q2 (LINEAR). S. Adams z Lincolnovho laboratória Massachusettského inštitútu našiel kométu na snímkach získaných v programe LINEAR 26. augusta 2002. Kométa mala kómu s priemerom 90"a jasnosť +18,8m.

C/2002 Q3 (LINEAR). S. Adams z Lincolnovho laboratória Massachusettského inštitútu našiel i druhú kométu na snímkach získaných v programe LINEAR 26. augusta 2002. Kométa mala kómu s priemerom 90"a jasnosť +19,3m, teda bola menej jasná ako predchádzajúca kométa. Zdá sa, že tieto dve kométy majú spoločný pôvod. Prvá z nich je primárnou zložkou rozpadnutého materského telesa.

154P/Brewington = P/2002 Q4. Kométu P/1992 Q1 našli podľa efemeridy 26. augusta 2002 F. Artique, H. Cucarullo a G. Tancredi z Astronomického observatória Los Molinos, Montevideo, na CCD-snímkach zhotovených 0,46-m ďalekohľadom. Kométa mala zdanlivú jasnosť +16,8m, difúznu kómu s priemerom 20" a centrálnu kondenzáciu. Marsdenova predpovedaná efemerida potrebovala opravu +0,52 dňa v prechode perihéliom. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 154P.

C/2002 Q5 (LINEAR). L. Manguso z Lincolnovho laboratória Massachusettského inštitútu našiel kométu na snímkach získaných v programe LINEAR 28. augusta 2002. Kométa mala kómu s priemerom 10", slabý chvost smerujúci na juhovýchod a jasnosť +17,3m. Existencia kométy bola potvrdená pozorovaniami na viacerých observatóriách.

C/2002 Q6 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 23. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 Q7 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 23. augusta koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 Q8 (SOHO). Kométu objavil X.-M. Zhou na snímkach získaných 26. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí pravdepodobne do Krachtovej skupiny komét.

C/2002 Q9 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 19. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 Q10 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 27. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Krachtovej skupiny komét.

C/2002 Q11 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 29. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 Q12 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 18. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 Q13 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 27. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 Q14 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 29. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 R1 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 2. septembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Marsdenovej skupiny komét.

155P/Shoemaker = P/2002 R2. Kométu P/1986 A1 našli podľa efemeridy nezávisle od seba T. Orbite 9. septembra a A. Nakamura 12. septembra 2002. Prvý z nich použil na vyhľadanie kométy 1,03-m ďalekohľad v Saji, druhý 0,60-m ďalekohľad v Kume, Japonsko. Kométa mala 9. septembra zdanlivú jasnosť +18,0m, difúznu kómu s priemerom 10" a náznak chvosta smerujúci na západ. Predpovedaná efemerida potrebovala opravu -0,14 dňa v prechode perihéliom. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod tejto kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 155P.

C/2002 R3 (LONEOS). Asteroidálny objekt objavený v rámci programu LONEOS skupinou astronómov z Lowellovho observatória 4. septembra 2002 0,95-m Schmidtovým ďalekohľadom bola kométa. Mala zdanlivú jasnosť +18.2m. Potvrdili to pozorovania D. T. Duringa zo Sewanee, Tenessee, ktoré urobil 7. septembra 0,3-m ďalekohľadom. Objekt mal vzhľad difúzneho obláčika s priemerom 8-10". M. Tichý a J. Tichá pozorovali objekt 8. septembra na Hvezdárni na Kleti 1,06-m ďalekohľadom KLENOT. Kométa bola mierne difúzna s kómou priemeru 12".

C/2002 R4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 3. septembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Marsdenovej skupiny komét.

C/2002 R5 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 5. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí pravdepodobne do Marsdenovej skupiny komét.

C/2002 R6 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 13. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 R7 (SOHO). Kométu objavil J. Sachs na snímkach získaných 13. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 R8 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 15. septembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2002 S1 (Skiff). Brian A. Skiff z Lowellovho observatória 17. septembra 2002 objavil Schmidtovým ďalekohľadom v rámci programu LONEOS kométu zdanlivej jasnosti +18,0m. Kométa mala mierne kondenzovanú kómu s priemerom 10" a chvost dlhý 30".

C/2002 S2 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 17. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 S3 (SOHO). Kométu objavili X. Leprette a S. Hönig na snímkach získaných 17. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 S4 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 17. septembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Krachtovej skupiny komét.

C/2002 S5 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 19. septembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Krachtovej skupiny komét.

C/2002 S6 (SOHO). Kométu objavil M. Oates na snímkach získaných 20. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 S7 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 20. septembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Krachtovej skupiny komét.

C/2002 S8 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 21. septembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 S9 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 23. septembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 S10 (SOHO). Kométu objavil M. Boschat na snímkach získaných 26. septembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 S11 (SOHO). Kométu objavil T. Scarmato na snímkach získaných 30. septembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Krachtovej skupiny komét.

C/2002 T1 (LINEAR). 3. októbra 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15. Kométa mala kómu, náznak chvosta a jasnosť +16,2m. Existenciu kométy potvrdil pozorovaniami P. Birtwhistle v Great Shefforde, Anglicko 4. októbra. Jasnosť kométy odhadol na +15,4m a dĺžku chvosta na 1'.

C/2002 T2 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 4. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2002 T3 (SOHO). Kométu objavil M. Oates na snímkach získaných 8. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

54P/de Vico-Swift-NEAT = P/2002 T4. S. Pravdo, Eleanor F. Helinová a K. Lawrence oznámili nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 11. októbra 2002 na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým- -Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu jasnosť +19,3m, jadrovú kondenzáciu s priemerom 4" a chvost dlhý 20", smerujúci na juhozápad. K. Muraoka v Koci, Japonsko, vypočítal, že kométa je identická s kométou 54P de Vico-Swift, ktorú pozorovali naposledy pri jej návrate roku 1965. Predpovedaná efemerida mala posun v prechode perihéliom o -7,5 dňa. Podľa výpočtov Marsdena kométa sa 18. októbra 1968 priblížila k Jupiteru na 0,16 AU. Kométa sa pohybuje okolo Slnka po eliptickej dráhe s periódou obehu 7,31 roka.

P/2002 T5 (LINEAR). 25. októbra 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 ako asteroidálny objekt s jasnosťou +18,4m. To, že ide o kométu, potvrdili pozorovania D. T. Duriga a J. A. K. Blackwooda z Južnej univerzity, Sewanee, Tennessee, ktoré zhotovil 18. októbra 30-cm ďalekohľadom. Kométa mala kómu s priemerom 5-8" a chvost dlhý 12-15".

P/2002 T6 (NEAT-LINEAR). K. Lawrence oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 4. októbra 2002 na Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom ako asteroidálny objekt. Kométa mala v čase objavu jasnosť +20,1m. Nezávisle od neho kométu našli 7. októbra 2002, tiež ako asteroidálny objekt, astronómovia v rámci programu LINEAR 1-m ďalekohľadom f/2,15. Jasnosť kométy odhadli na +19,4m. To, že ide o kométu, ukázali snímky P. Birtwhistla z Great Sheffordu, Anglicko, ktoré urobil 0,3-m reflektorom 27. októbra 2002. Na snímkach zachytil dva slabé úzke chvosty, dlhé 36" a 39", v pozičnom uhle 107o a 310o. Kométa mala jadrovú kondenzáciu s priemerom asi 8". T. B. Spahr na 5-min expozícii 1,2-m ďalekohľadom Observatória na Mt. Hopkinse 29. októbra zaznamenal kómu s priemerom 6" a veľmi slabý chvost, dlhý 10", v pozičnom uhle 330o.

C/2002 T7 (LINEAR). 14. októbra 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR ako asteroidálny objekt. Kométu objavil M. Bezpalko so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15. Kométa mala chvost a jasnosť +17,5m. P. Birtwhistle z Great Sheffordu, Anglicko, uvidel na snímkach 28. októbra, že objekt je o čosi menej ostrý ako hviezdy rovnakej jasnosti. Aj na snímkach, ktoré zhotovil T. B. Spahr 1,2-m ďalekohľadom Observatória na Mt. Hopkinse 29. októbra bol objekt iba veľmi slabo difúzny. No už nebolo pochýb, že ide o kométu.
Je možné, že kométa bude pri svojom prechode perihéliom v apríli 2004 viditeľná voľným okom.

C/2002 U1 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 16. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2002 U2 (LINEAR). 25. októbra 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Bezpalko so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15. Kométa mala chvost a jasnosť +17,3m. O deň neskôr kométu pozorovala L. Šarounová v Ondřejove 0,65-m ďalekohľadom. Jasnosť kométy odhadla na +15,5m, priemer kómy na 10" a dĺžku úzkeho chvosta približne na 2'.

C/2002 U3 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 17. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 U4 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 22. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 U5 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 26. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 U6 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 28. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 U7 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 30. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 U8 (SOHO). Kométu objavil X. Leprette na snímkach získaných 31. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 U9 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 31. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO.

C/2002 V1 (NEAT). S. Pravdo oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 6. novembra 2002 na Observatóriu Haleakala 1,2-m ďalekohľadom. Kométa mala v čase objavu chvost dlhý 10" a jasnosť +17,3m. To, že ide o kométu, potvrdili ešte v ten istý deň P. Pravec a L. Šarounová z Ondřejova pozorovaniami 0,65-m ďalekohľadom a M. Lehký z Hradca Králové pozorovaniami 0,40-m ďalekohľadom. Kométa mala kómu s priemerom 0,4' a chvost dlhý 0,4'.

C/2002 V2 (LINEAR). 5. novembra 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR ako asteroidálny objekt. Kométu objavil M. Bezpalko so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15. Kométa mala chvost a jasnosť +18,6m. To, že ide o kométu, potvrdili pozorovania M. Tichého z Hvezdárne na Kleti 7. novembra. Kométa mala kompaktnú kómu s priemerom 6". Rovnako pozorovania, ktoré urobili P. R. Holvorcem a M. Schwartz 0,81-m reflektorom Tenagra 7. a 8. novembra potvrdili kometárny pôvod objektu. Priemer kómy odhadli na 8".

C/2002 V3 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 9. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 V4 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 9. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2002 V5 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 11. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Marsdenovej skupiny komét.

C/2002 V6 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 13. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 V7 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 15. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 W1 (SOHO). Kométu objavil X.-M. Zhou na snímkach získaných 16. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 W2 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 17. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 W3 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 18. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 W4 (SOHO). Kométu objavil M. Meyer na snímkach získaných 19. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 W5 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 19. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 W6 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 20. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 W7 (SOHO). Kométu objavil D. Evans na snímkach získaných 21. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 W8 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 22. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 X1 (LINEAR). 5. decembra 2002 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR ako asteroidálny objekt. Kométu objavil M. Bezpalko so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15. Kométa mala chvost a jasnosť +18,0m. To, že ide o kométu, potvrdili pozorovania D. T. Duriga zo Sewanee, Tennessee, 0,3-m reflektorom 7. decembra. Kométa mala kómu s priemerom 25" a jasnosť +15,5m. P. R. Holvorcem a M. Schwartz, Nogales, Arizona, urobili pozorovania kométy 0,81-m ďalekohľadom. Cezeň sa kométa javila difúzna, mala kómu s priemerom 10" a náznak chvosta v pozičnom uhle 300o.

P/2002 X2 (NEAT). K. J. Lawrence oznámil nájdenie novej kométy v rámci programu NEAT 7. decembra 2002 na Palomarskom observatóriu 1,2-m Schmidtovým ďalekohľadom. Skupina programu NEAT je teraz zložená z nasledujúcich astronómov: K. J. Lawrence, R. Bambery, E. F. Helinová, S. Pravdo, M. Hicks a R. Thicksten. Kométa mala v čase objavu jasnosť +18,4m. To, že ide o kométu, potvrdili 8. decembra 2002 J. Tichá a M. Tichý na Kleti. Priemer kómy kométy odhadli na 7" a dĺžku chvosta na 14". Rovnako opísal kométu aj P. Holvorcem, Nogales, Arizona, ktorý ju pozoroval 8. decembra ďalekohľadom Tenagra II.

C/2002 X3 (SOHO). Kométu objavil X.-M. Zhou na snímkach získaných 4. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Snímky boli zhotovené približne v čase úplného zatmenia Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 X4 (SOHO). Kométu objavil X.-M. Zhou na snímkach získaných 4. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Snímky boli zhotovené približne v čase úplného zatmenia Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2002 X5 (Kudo-Fujikawa). Tetuo Kudo z Nishi Gishi-machi, Kikuchi-gun, Kumamoto-ken, Japonsko, objavil 13. decembra 2002 binokulárom 20x120 novú kométu. Kométa mala celkovú jasnosť +9,5m, kómu s priemerom 24' a viditeľnú centrálnu kondenzáciu, ale bola bez chvosta. Chvost dlhý 18' zaznamenal až na druhý deň K. Kadota z Agea, Saitama, Japonsko, 25-cm ďalekohľadom. Shigehisa Fujikawa z Oonohary, Kagawa, Japonsko, objavil kométu nezávisle od Kuda 14. decembra 16-cm ďalekohľadom. Jasnosť kométy odhadol na +9,0m.

C/2002 X6 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 2. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem). Charles W. Juels z Fountain Hills, Arizona, a Paulo R. Holvorcem, Campinas, Brazília, objavili 28. decembra 2002 novú kométu. Juels na hľadanie použil 12-cm refraktor. Kométa mala celkovú jasnosť +15,1m a kómu s priemerom 1,8'.

C/2002 Y2 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 19. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.


Údaje o kométach boli prevzaté z Cirkulárov Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a z Cirkulárov malých planét a komét (MPC). Posledné použité cirkuláre boli Cirkulár IAU 8130 zo 6.mája 2003, Cirkulár MPC 48007 z 18.marca 2003 a Cirkulár MPEC 2003-H15 z 23. apríla 2003.

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv