^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Mezihvězdný posel

Miloš Tichý - 26. 10. 2017 | přístupy: | vytisknout článek

Po dlouho dobu očekávalo lidstvo příchod něčeho mimozemského, něčeho mimo sluneční soustavu. A nyní tento okamžik nadešel.

Malý, nedávno objevený objekt – nevíme úplně přesně zda kometa či asteroid (i když výsledně dostal kometární označení) – vypadá na to, že k nám přilétl přímo „odjinud“.  Důležité je to přímo, protože jednoho  poutníka zde již máme – viz tento článek http://www.komety.cz/clanek/kometa-96pmachholz-mezihvezdny-poutnik .

Objekt, nyní označovaný jako A/2017 U1 byl objeven v rámci projektu Pan-STARRS dne 19. října 2017.  Dynamika neboli pohyb tohoto tělesa nemohl být vysvětlen pohybem jen v gravitačním poli našeho Slunce, na to se těleso pohybovalo moc rychle.  Muselo tudíž svojí energii získat někde jinde, u nějaké jiné hvězdy, a od ní pak doletět až k nám. O tom svědčí i předběžné dráhové elementy. Obvykle, když má kometa z naší sluneční soustavy hyperbolickou dráhu, je hodnota excentricity jemně nad 1 (pokud je přesně rovna jedné, je dráha parabolická).  Jak ukazují níže uvedené elementy,m zde je hodnota e = 1.18, čili opravdu extrémní.

Orbital elements:

    C/2017 U1 (PANSTARRS)

Epoch 2017 Sept. 4.0 TT = JDT 2458000.5

T 2017 Sept.  9.41719 TT                                MPCW

q   0.2515404            (2000.0)            P               Q

z  -0.7541603      Peri.  241.01670     -0.63536548     +0.68733697

+/-0.0181483      Node    24.61531     +0.49903801     +0.71329677

e   1.1897018      Incl.  122.32770     -0.58929769     -0.13702411

From 34 observations 2017 Oct. 18-24, mean residual 0".5.

(Zdroj: Minor Planet Center)

Dráhové elementy a jejich následná vizualizace a spočtení jeho vývoje ukazují, že dané těleso k nám mohlo přiletět z oblastí, kde ne na naší obloze nachází souhvězdí Lyry, a to rychlostí 25,5 kilometru za sekundu (čili mnohem vyšší než je třetí kosmická, čili úniková rychlost od Slunce – ta činí při startu ze Země 16,7 km/s, pozn. autora)

dráha tělesa A/2017 U1 (zdroj CNEOS)

Podíváme-li se na sklon dráhy k ekliptice, je 122 stupňů, čili k nám jakoby přilétalo dané těleso seshora, takže se cestou nepotkal tento objekt se žádnou z našich planet. Dne 2. září 2017 se těleso protáhlo pod rovinu ekliptiky mezi Sluncem a Merkurem, a nejblíže naší hvězdy bylo 9. září. V důsledku gravitačního působení Slunce se velice razantně změnila jeho dráha, a těleso je objevilo jakoby pod naší sluneční soustavou a 14. října minulo Zemi ve vzdálenosti 24 milionů kilometrů, což je cca šedesátinásobek vzdálenosti Země-Měsíc. Nyní se od nás již vzdaluje, a to rychlostí 44 kilometrů za sekundu od Slunce a míří si to směrem k našemu souhvězdí Pegase.

Pokud se opravdu potvrdí tyto dráhové elementy, bude to tak první pozorovaný mezihvězdný kometární poutník. Pokud jde o výpočty velikosti tohoto objektu, s ohledem na jeho neznámou odrazivost (alespoň nyní neznámou), je pohybujeme v oblastech od 150 do 400 metrů v průměru.

A na závěr jeden bonbónek, Začneme popisem: 1,06-m teleskop KLENOT, Observatoř Kleť, 19. října 2017, čas 20:43:13 UT, expozice 5 sekund, označeno šipkou - unikátní smímek tohoto tělesa z jihočeské Kleti (foto autor tohoto článku)

Je vidět, jak je to opravdu slabý objekt.... V čase expozice cca 20,4 mag. V.

Zdroj: CNEOS/NASA/JPL/MPC/Observatoř Kleť

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv