^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

NEJSTARŠÍ SNÍMEK KOMETY

Jana Tichá - 28. 9. 2006 | přístupy: | vytisknout článek

Tak jako ve všem, i zde jsou v historii určité pochybnosti. Máme jako první fotografii komety hodnotit opravdu časově první snímek, který je ovšem dnes nezvěstný, či následující technicky nedokonalé fotografie nebo až snímek zachycují kometu v celé kráse a zároveň dost zřetelný pro vědecký výzkum?

V noci z 30.června na 1.července 1881 zaznamenal Jules Janssen, ředitel Pařížské observatoře v Meudonu na fotografickou desku kometu C/1881 K1 (Tebbutt). Snímek byl pořízen 50-cm f/3,2 reflektorem na suchou želatinovou (kolodiovou) desku. 30-ti minutová expozice umožnila zaznamenat ohon dlouhý 2,5 stupně. Janssen v Annuaire du Bureau des longitudes for the 1882 uvedl, že se jedná o vůbec první fotografické zachycení celé komety, které bylo kdy pořízeno. Tato fotografie komety zachycuje mnoho detailů včetně paprskovité struktury v ohonu komety i paprsků směřujících z hlavy komety do ohonu. (Nezapomeňme, že pohybujeme v roce 1881, tedy jen pár desetiletí po vynálezu fotografie! BTW, dovedete si představit, jak se zachází se SKLENĚNOU fotografickou DESKOU?)


Janssenova fotografie komety C/1881 K1

Pokud jde o prvenství ve fotografickém záznamu komety, dnes víme, že úplně prvním byl komerční fotograf, portrétista William Usherwood z Dorkingu v Anglii, který již 27.září 1858 zachytil velkolepý ohon komety Donati, leč kde se nyní nachází originální deska či kopie z ní, není známo. Pouhý den poté zachytil hlavu této komety George Bond na Harvardu.

Nejstarší dochovaný snímek, který ukazuje ohon komety jsou nezřetelné matné flekaté desky, pořízené Henry Draperem 24., 25. a 28.června 1881, kde není ovšem ohon zřetelně vidět. Hned po něm následuje Janssenova expozice. Přiložený snímek komety byl v roce 2004 věnován Observatoire de Paris.

A co říci ke kometě C/1881 K1 samotné? Objevena byla 22.května 1881 z Nového jižního Walesu, tedy z Austrálie Johnem Tebbuttem pouhým okem, nezávisle ji nalezli i pozorovatelé z jiných míst na jižní polokouli. Někteří autoři jí proto nazývají Tebbutovou, v oficiálním katalogu komet vydávaném Minor Planet Center IAU i například v Kronkově Cometography je označena jako Great Comet (Velká kometa).


Pro srovnání kresby komety C/1881 K1 pořízená E. B. Knobelem (MNRAS)

Zemi se kometa C/1881 K1 nejvíce přiblížila 20.června 1881 (na 0,28 AU). Po průchodu kolem Slunce byla pozorovatelná na severní polokouli a vskutku pozorovaná z mnoha observatoří. Tato kometa výrazně přispěla k rozvoji kometární astronomie, byla objevena právě v době rozvoje astrofyziky, který vyvolal zájem o detailnější studium komety jako tělesa, byl proto detailně studován její vzhled, struktura, oblast hlavy kolem jádra, byla dokonce už pořizována její spektra. Poslední pozorování Velké komety 1881 pochází z 15.února 1882.


Jules Janssen

Její fotografie pořízená J. Janssenem je považována za první astronomickému zkoumání vyhovující snímek komety s hlavou (komou) i ohonem.

Zdroj: F. Launay, Observatoire de Paris (LERMA)

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv