^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

S rozpadlými kometami se roztrhl pytel (update 5.XII.2004)

Miloš Tichý - 4. 12. 2004 | přístupy: | vytisknout článek

Ještě před nemnoha lety to vypadalo, že rozštěpené komety jsou velkou vzácností, úplnými raritami mezi kometami. Leč taková pozorování začínají přibývat. Jako zatím poslední případ máme dvě "nové" rozpadlé komety - C/2003 S4 (LINEAR) a P/2004 V5 (LINEAR-Hill).

Kometa C/2003 S4 (LINEAR) byla objevena v rámci projektu LINEAR 27. září 2003 jako poměrně slabá kometa 18. magnitudy s malou asi 10" komou, a s přísluním skoro čtyři astronomické jednotky od Slunce.


Kometa C/2003 S4 (LINEAR) dne 28. října 2003
(foto: 1,06-m KLENOT Teleskop)

Změna nastala téměř přesně o rok později. Dne 24. září 2004 byla u komety zpozorována dvě jádra přibližně 8 úhlových vteřin od sebe. Kometa byla již poměrně slabá, ale pozorování zvolna přibývalo (Observatorio Pla D'Arguines, Volkssternwarte Kirchheim) a tak se známý "kometárník" Zdeněk Sekanina z JPL v Pasadeně mohl dát do práce. Jak je jeho zvykem, aplikoval svůj model fragmentování komet z roku 1982 a dospěl k následujícím závěrům.

Hlavním jádrem komety je složka B, Toto tvrzení podporuje i fakt, že pozorování R. Ferranda z 9. října 2004 odhalila ještě kandidáta na jádro C, a komponent A byl mezi částmi C a B. Astrometrická pozorování během září a října 2004 umožnila vypočítat i některé informace ohledně jádra A. Radiální komponent rychlosti oddělení nebylo možné určit, na jeho výpočet by bylo nutné shromáždit větší množství pozorování. Ale další parametry se spočítat podařilo. Jestliže jsme limitováni rychlostmi vzdalování od 0 do 2 metrů za sekundu, kometa se rozštěpila v období od 23. května do 17. června 2004 (tj. tři dny před až 22 dní po průchodu přísluním) ve vzdálenosti 3,86 astronomických jednotek (tj. 577 milionů kilometrů) od Slunce, s negravitační decelerací v rozmezí (140-90)*10^-5 slunečního gravitačního zrychlení. Rychlost štěpení byla kolem 0,8 metrů za sekundu ve směru proti pohybu tělesa a 0.2 m/s směrem pod rovinu oběhu.


Jádra A a B komety C/2003 S4 (LINEAR) dne 15. listopadu 2004
(foto: 1,06-m KLENOT Teleskop)

Velká decelerace jádra A indikuje, že se jedná o fragment s krátkou "životností", která se předpokládá na 12-33 ekvivalentdní. Ve vzdálenosti 4 astronomické jednotky to znamená, že by toto jádro mohlo býti pozorovatelné po dobu několika následujících měsíců.

Na obloze se ale jádra od sebe mnoho nevzdálí. Například pro 1. prosince je předpovězena jejich vzdálenost na 13 úhlových vteřin, a na 11. března 2005 na necelých 20 úhlových vteřin.

A nyní ke druhé kometě - P/2004 V5 (LINEAR-Hill).
Tým Casalina Sky Survey (CSS) oznámil objev dvou komet na snímcích z 10. listopadu 2004 (pozorovatel Rik Hill). Slabší složka se nacházela 102 úhlových vteřin západně a 33 úhlových vteřin severně od jasnější složky, v místech konce pozdějšího ohonu. Prvotní dráhy obou těles se lišily jen v čase průchodu přísluním, a to ve vzdálenosti 4,3-4,4 astronomické jednotky od Země. Kontrolou v databázi pozorování Minor Planet Center byla nalezena předobjevová pozorování této komety - a to jako planetka 2003 YM159 objevená v rámci projektu LINEAR dne 17. prosince 2003 a poté pozorována ještě 30. prosince 2003 (proto je označena jako P/2004 V5 = P/2003 YM159). Posléze byla ještě nalezena jednonocová pozorování LINEARu z 8. a 24. října 2004. Jednalo se o předobjevová pozorování jádra A. Z tohoto důvodu se kometa jmenuje LINEAR-Hill a ne jen Hill (provotní název byl LINEAR-Catalina v domění, že jde o týmový objev, ale po konzultacích s týmem CSS bylo nomenklaturní komisí jméno změněno na Hill, kterýžto je objevitelem této komety).


Kometa P/2004 V5 (LINEAR-Hill) dne 5. prosince 2004
(foto: 1,06-m KLENOT Teleskop)

Výše zmiňovaný Zdeněk Sekanina spočetl, že kometa se rozštěpila v čase 2001.9 +/- 0.3 roku, ve vzdálenosti přibližně 6,3 astronomické jednotky od Slunce a to dva a půl roku před průchodem přísluním. Rychlost štěpení jader (pod rovinu oběhu) byla nejméně 2,6 m/s, s decelerací jádra B v rozmezí (40 +/- 6)*10^-5 slunečního gravitačního zrychlení.

Vzdálenost obou složek je na 21. listopadu 2004 spočtena na 131 úhlových minut, na 30. ledna 2005 již na 181 úhlových minut.

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv