^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Slavnostní setkání ke 110. výročí úmrtí astronoma Theodora Brorsena

Pavel Suchan - 19. 3. 2005 | přístupy: | vytisknout článek

Město Žamberk zve zájemce na setkání konané u příležitosti 110. výročí úmrtí známého dánského astronoma Theodora Brorsena, který významnou část svého života strávil v Žamberku.
Setkání se koná pod záštitou čestného předsedy České astronomické společnosti RNDr. Jiřího Grygara, CSc.
Theodor Brorsen (29.7.1819 – 31.3.1895) s přispěním majitele žamberského panství Johna Parishe vybudoval v Žamberku hvězdárnu vybavenou bohatým astronomickým i meteorologickým instrumentářem. Zde se zabýval studiem komet – objevil jich během svého života celkem pět, z nichž některé i nyní zůstávají středem zájmu astronomů. Studoval také skvrny na Slunci, planetoidy, vlastní pohyby stálic a byl první, kdo začal soustavně pozorovat zodiakální světlo. O jeho významu svědčí i pojmenování planetky č. 3979 v roce 1996 jeho jménem.

Program slavnostního setkání, které se uskuteční v sobotu 30. dubna 2005 je následující:

13.30položení květin k pamětní desce Theodora Brorsena na budově zámku
14.00přednáškové odpoledne v Divišově divadle:
  • příspěvky pozvaných hostů
  • historická přednáška PhDr. Milana Skřivánka o osobnosti Theodora Brorsena a jeho působení na hvězdárně v Žamberku
  • přednáška Ing. Jany Tiché o poznatcích výzkumu meziplanetární hmoty
  • promítání filmu Sluneční soustava Mgr. Miroslava Brože, komentované autorem
17.00začátek pozorování Slunce v improvizované hvězdárně v zámeckém parku
20.30začátek pozorování nočních objektů.

Na přípravě programu se podílely tyto organizace a jednotlivci: Astronomická společnost v Hradci Králové, Společnost pro meziplanetární hmotu, Česká astronomická společnost, Astronomická společnost Pardubice, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, město Žamberk a jeho kulturní organizace, p. John M. Parish, p. Jiří Veselý a další.


Snímek planetky (3979) Brorsen byl pořízen 11. srpna 1998 na Observatoři Kleť 0,57-m zrcadlovým dalekohledem se CCD kamerou SBIG ST-8 expozicí 60 sekund. Planetka je označena šipkou.
Foto © 1998, Miloš Tichý, Observatoř Kleť.

Planetka (3979) Brorsen byla objevena na Observatoři Kleť v roce 1983 a v roce 1996 na návrh J. Tiché pojmenována po T. Brorsenovi.

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv