^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Sledujte Deep Impact

Miloš Tichý - 4. 2. 2005 | přístupy: | vytisknout článek

Kolegové z JPL připravili Java Applet, pomocí nějž můžete sledovat polohu nejen komety 9P/Tempel 1, ale i sondy Deep Impact k ní letící.

Samozřejmě musíte brát v úvahu, že daný applet počítá systémem dvou těles a tudíž je přesný pouze po určitou dobu (ale od této doby do času srážky s kometou jsou polohy dostatečně přesné - pozn. autora).
V pravém dolním rohu vidíte datum, v levém vzdálenosti sondy Deep Impact od komety Tempel 1, od Země a od Slunce (všechny vzdálenosti jsou v astronomických jednotkách AU - 1 AU je přibližně 150 milionů kilometrů).

Při animaci poloh komety a sondy berte též v úvahu, že vzájemná rychlost sondy a komety v čase dopadu impaktoru na těleso bude 10,2 kilometru za sekundu. Po pozorování dopadu impaktoru bude vlastní sonda Deep Impact pokračovat ve své dráze kolem Slunce, 6. ledna 2007 mine planetu Mars ve vzdálenosti 0,033 AU, tj. 4.9 milionů kilometrů). Poblíž Země ji spatříme opět koncem ledna 2008, čili tři roky po startu a po dvou obězích kolem Slunce.

Dle sdělení NASA - pokud budou finance a sonda bude nadále v pořádku a funkční, není vyloučena možnost změny dráhy a vyslání této sondy na výzkum dalšího tělesa. Ale na to je dost času ;-)

Pokud jde o vlastní animaci, planety jsou vyznačeny bílou barvou, dráha komety barvou modrou a sonda Deep Impact je červená. Tmavší odstíny jsou pod rovinou ekliptiky, světlejší znamenají, že těleso je nad ekliptikou.

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv