^
STRÁNKY PROVOZUJE OBSERVATOŘ KLEŤ
HLEDAT

Znovunalezena kometa Tritton

Miloš Tichý - 2. 11. 2003 | přístupy: | vytisknout článek

Po více než čtvrt století byla znovunalezena periodická kometa Tritton, pokládaná za ztracenou.

Kometu P/Tritton objevil 11.února 1978 Keith Tritton (U. K. Schmidt Telescope Unit, Coonabarabran, Austrálie) pomocí 122-cm Schmidtova teleskopu. Kometa měla dvacátou nagnitudu a na dalších snímcích z 13.února byl vidět i ohon komety. Objev potvrdil 15.února 1978 C.-Y. Shao (Harvard Observatory's Agassiz Station, USA), který potvrdil nejen diffuznost jádra ale i zmiňovaný ohon.

První dráhu tělesa spočetl z pozorování 11.,13. a 15.února M. P. Candy. Jednalo se o eliptickou dráhu s přísluním 30. října 1977 a dobou oběhu kolem Slunce 7,30 roků. Z celého oblouku pozorování, tj. od 11.února do 14.března 1978, spočetl výslednou dráhu Brian. G. Marsden, s časem průchodu přísluním 28.51 října 1977 a dobou oběhu 6,33 roku.

První poobjevový návrat této komety byl spočten na rok 1984. Kometu se však nepodařilo znovuobjevit. Stejná situace se opakovala v letech 1990 a 1996. Další návrat byl spočten na rok 2003.

C. Juels (Fountain Hills, Arizona, USA) našel na svých CCD snímcích z 0,12-m zrcadlového dalekohledu ze 6.října 2003 rychle se pohybující objekt. Jeho kolega P. Holvorcem (Campinas, Brazílie) sečetl tři nefiltrované snímky, a objevil komu o průměru dvě úhlové minuty a slabý ohon, tudíž že nalezený objekt jest kometou, Během dalších dvaceti čtyř hodin byla dalšími pozorovateli potvrzena kometárnost objeveného tělesa. Výpočty kometární dráhy posléze vedli k závěru, že se jedná o čtvrtstoletí ztracenou kometu Tritton, kterou nyní známe pod značením 157P/Tritton. Průchod přislunním byl spočten na 24. září 2003 a oběžná doba na 6,45 roku.

Dráha komety 157P/Tritton ve sluneční soustavě

POČET NÁVŠTĚV

2 284 455 návštěv od 1. března 2003

Klet.cz Planetky.cz WebArchiv