Kométy roka 2005 - 2.část

Eduard M. Pittich - 14. 10. 2006

Komety objevené ve druhé polovině roku 2005.

C/2005 N1 (Juels-Holvorcem). C. W. Juels z Fountain Hills, Arizona a P. R. Holvorcem z Campinas, Brazília, objavili na CCD-snímkach kométu 0,07-m refraktorom vo Fountain Hills 2. júla 2005. Jasnosť kométy odhadli na +14,6m. Mala difúzny vzhľad.

168P/Hergenrother = P/2005 N2. D. Herald z Kambahy pri Canberre našiel podľa efemeridy kométu P/1998 W2 objavenú Hergenrotherom na CCD-snímkach, ktoré zhotovil 0,36-m ďalekohľadom typu Schmidt- -Cassegrain 4. a 5. júla 2005. Kométa mala chvost dlhý 20" v pozičnom uhle 270o. Jasnosť kométy odhadol na +20,3m. Perihéliom prešla o 0,27 dňa neskôr, ako udávala predpoveď. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 168P.

C/2005 N3 (Larson). S. Larson v rámci programu Mount Lemon prehliadky oblohy 1,5-m ďalekohľadom v observatóriu Mount Lemon objavil kométu 5. júla 2005. Jasnosť kométy v čase objavu bola +20,2m. Kométa mala kómu s priemerom 4" a chvost dlhý 10" v pozičnom uhle 230o. Kométu dodatočne Larson našiel aj na predobjavových snímkach zhotovených tým istým ďalekohľadom na Observatóriu Mt. Lemon 3. júla 2005.

C/2005 N4 (Catalina). Astronómovia v rámci programu Catalinskej prehliadky oblohy 0,68-m Schmidtovým ďalekohľadom na stanici Catalina objavil asteroidný objekt 6. júna 2005. Jasnosť odhadli na +19,1m.

Že ide o kométu zistil J. Young 0,6-m ďalekohľadom v observatóriu Table Mountain. Na jeho CCD-snímkach zo 14. júna 2005 kométa mala difúznu kómu s priemerom 5". Na snímkach zo 7. júna kométa bola iba o čosi viac difúzna ako okolité hviezdy.

C/2005 N5 (Catalina). Astronómovia v rámci programu Catalinskej prehliadky oblohy 0,68-m Schmidtovým ďalekohľadom na stanici Catalina objavil asteroidný objekt 12. júna 2005. Jasnosť odhadli na +17,2m.

Že ide o kométu zistil 13. júna P. Birtwhistle 0,40-m ďalekohľadom typu Schmidt-Cassegrain v observatóriu Great Shefford. Kométa mala priamy úzky chvost dlhý 75" v pozičnom uhle 345o a koncentrovanú kómu s priemerom 10".

C/2005 N6 (SOHO). Kométu objavil T. Chen na snímkach získaných 6. júla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 N7 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 11. júla koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +5,5m vo vzdialenosti 10,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 N8 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 12. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 N9 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 13. júla koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +5,5m vo vzdialenosti 9,8 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 N10 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 13. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 O1 (NEAT). Tím programu NEAT objavil 27. júla 2005 asteroidný objekt s jasnosťou +19,1m v Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom.
A. Fitzsimmons rozoznal na CCD-snímkach zhotovených 30. júla 2,0-m ďalekohľadom Faulkes North v observatóriu Haleakala kométu s takmer symetrickou kómou rozkladajúcou sa 3,5" okolo jadrovej kondenzácie.

C/2005 O2 Christensen. E. J. Christensen z Lunárneho a planetárneho laboratória Arizonskej univerzity objavil na CCD-snímkach zhotovených 0,5-m Uppsala Schmidtovým ďalekohľadom v Observatóriu Siding Spring 31. júla 2005 kométu. Kométa mala kómu s priemerom 7" a jasnosť +18,2m.

C/2005 O3 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 21. júla koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +4,5m vo vzdialenosti 11,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 O4 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 23. júla koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,5m vo vzdialenosti 12,3 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 O5 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 26. júla koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 O6 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 26. júla koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +5,5m vo vzdialenosti 10,6 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 P1 (SOHO). Kométu objavil T. Scarmato na snímkach získaných 5. augusta koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +4,6m vo vzdialenosti 12,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 P2 (SOHO). Kométu objavil T. Scarmato na snímkach získaných 5. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 P3 (SWAN). Viacerí astronómovia (H. Sato - Sukagawa, Fukushima-ken, Japonsko; M. Suzuki - Utsunomiya, Tochigi, Japonsko; M. Mattiazzo - Adelaide, Austrália; M. Jaeger - Viedeň; V. Bezugly - Dnepropetrovsk, Ukrajina) našli nezávisle od seba na obrázkoch zaznamenaných od 4. do 21. augusta 2005 prístrojom SWAN umiestnenom na družici SOHO možnú novú kométu.
Vizuálnym pozorovaním 0,41-m reflektorom z Cloudcroftu, Nové Mexiko, objav potvrdil A. Hale 25. augusta. Kométa mala mierne kondenzovanú kómu s priemerom 3" a celkovú jasnosť +9,5m. Kométu ešte pozorovali 24. augusta S. Sanchez, R. Stoss a J. Nomen 0,07-m refraktorom z Mallorky, 26. augusta J. E. McGaha 0,36-m Schmidtovým-Cassegrainovým reflektorom z Tucsonu, a K. Kadota z Ageo, Japonsko, 0,25-m ďalekohľadom.

C/2005 P4 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 11. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,6m vo vzdialenosti 12,2 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 P5 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 12. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +8,0m vo vzdialenosti 11,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 P6 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 14. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,7m vo vzdialenosti 11,9 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Q1 (LINEAR). 27. augusta 2005 bola objavená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu pracovníci projektu LINEAR objavili 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,9m.
Že ide o kométu potvrdili pozorovania J. E. McGaha z hvezdárne v Tucsone, Arizona, získané 0,62-m ďalekohľadom 28. augusta. Kométa bola difúzna s priemerom kómy 9". Na snímkach J. Younga z hvezdárne v Table Mountain, ktoré získal 0,6-m reflektorom 28. a 29. augusta, kométa mala kómu s priemerom 6" a vejárovitý chvost dlhý 16" v pozičnom uhle 190-230o. J. Lacruz z Madridu našiel kométu s vejárovitým chvostom dlhým 12" na svojich snímkach zhotovených 0,30-m ďalekohľadom ešte 28. júla 2005.

C/2005 Q2 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 23. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,5m. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 Q3 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 30. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +8,5m. Nepatrí ku žiadnej skupine SOHO komét.

P/2005 Q4 (LINEAR). 31. augusta 2005 bola objavená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu pracovníci projektu LINEAR objavili 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +19,1m.

Že ide o kométu potvrdili pozorovania J. Lacruza z hvezdárne Madride, získané 0,30-m ďalekohľadom 3. septembra 2005. Kométa bola difúzna a mala chvost dlhý 16" v pozičnom uhle 255o.

C/2005 Q5 (SOHO). Kométu objavil S. Farmer, Jr. na snímkach získaných 17. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,3m vo vzdialenosti 10,8 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Q6 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 19. augusta koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa bola veľmi málo jasná. Nepatrí do žiadnej skupiny SOHO komét.

C/2005 Q7 (SOHO). Kométu objavil S. Farmer, Jr. na snímkach získaných 24. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,3m vo vzdialenosti 12,4 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Q8 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 25. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa bola veľmi málo jasná. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 Q9 (SOHO). Kométu objavil S. Farmer, Jr. na snímkach získaných 29. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,1m vo vzdialenosti 12,2 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Q10 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 30. augusta koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,4m vo vzdialenosti 12,4 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2000 QJ46 (LINEAR). 24. augusta 2000 bola nájdená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu objavil M. Blythe so svojimi spolupracovníkmi 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Socorro, Nové Mexiko, ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,5m.

Že ide o kométu zistili v roku 2005 M. Solontoi a A. West z Astronomického oddelenia Washingtonskej univerzity, za asistencie D. Schlelgela, zo snímok zhotovených 3. a 4. septembra 2000 v rámci programu Sloan Digital Sky Survey 2,5-m ďalekohľadom v Observatóriu Apache Point, Nové Mexiko. Jasnosť kométy odhadli na 19,6m.

C/2005 QY127 (LINEAR). 28. decembra 2005 objavili pracovníci programu LINEAR novú kométu 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Socorro, Nové Mexiko, ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,0m.

Že ide o kométu potvrdili M. Mannucci, N. Montigiani a S. Riccetti z observatória Marghjerita Hack, Florencia, 0,25-m ďalekohľadom. U kométy pozorovali difúznu kómu.

P/2005 R1 (NEAT). K. J. Lawrence oznámil nájdenie asteroidného objektu s náznakom krátkeho chvosta smerujúceho na juhozápad v rámci programu NEAT 2. septembra 2005 v Palomarskom observatóriu 1,2-m Oschonovým-Schmidtovým ďalekohľadom. Objekt mal v čase objavu jasnosť +18,0m. Že ide o skutočne o kométu potvrdil 5. septembra J. Young 0,6-m reflektorom v Observatóriu Table Mountain. Kométa sa javila difúzna s priemerom kómy 6" a chvostom dlhým 14" v pozičnom uhle 240-260o. Jasnosť kométy odhadol na +17,6m.

P/2005 R2 (Van Ness). Kométu objavil M. E. Van Ness z Lowellovho observatória v rámci programu LONEOS na CCD-snímkach získaných 10. septembra 2005 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala kondenzovanú kómu s priemerom 20", vejárovitý chvost dlhý 245" v pozičnom uhle 240o a jasnosť +17,0m.

171P/Spahr = P/2005 R3. F. Fratev a E. Mihaylova z observatória v Plana našli podľa efemeridy kométu P/1998 W2 objavenú Spahrom na snímkach, ktoré zhotovili 0,25-m ďalekohľadom 7. septembra 2005. Nezávisle od nich v ten istý deň kométu našiel aj E. J. Christensen 0,68-m Schmidtovým ďalekohľadom na stanici Catalina. Kométa mala kómu s priemerom 15" a jasnosť +17,3m.
Perihéliom prešla o 0,2 dňa skôr, ako udávala predpoveď. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 171P.

C/2005 R4 (LINEAR). 13. septembra 2005 bola objavená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu pracovníci projektu LINEAR objavili 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +18,7m.

Že ide o kométu potvrdili pozorovania J. Younga z hvezdárne v Table Mountain, ktoré získal 0,6-m reflektorom 15. septembra. Kométa mala relatívne jasnú kómu s priemerom 5" a chvost dlhý 16"v pozičnom uhle 115o.

C/2005 R5 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 5. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,4m vo vzdialenosti 12,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 R6 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 6. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa bola veľmi málo jasná. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 R7 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 15. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,6m vo vzdialenosti 12,6 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2005 RV25 (LONEOS-Christensen). Kométu objavil E. J. Christensen v rámci programu Catalinskej prehliadky oblohy na CCD-snímkach získaných 22. októbra 2005 0,68-m ďalekohľadom na stanici Catalina. Kométa mala kómu s priemerom 15" a jasnosť +18,3m. Výpočty pracovníkov Centrály pre malé planétky z viacerých predobjavových pozícií ukázali, že objavená kométa je totožná s asteroidným objektom 2005 RV25, ktorý objavili astronómovia v rámci programu LONEOS 11. septembra 2005. Jeho jasnosť v čase objavu bola 17,7m.

C/2005 S1 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 27. septembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +3,4m vo vzdialenosti 10,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 S2 (Skiff). B. Skiff z Lowellovej hvezdárne objavil kométu na snímkach získaných 29. septembra 2005 LONEOS 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom. Kométa mala stredne kondenzovanú kómu s priemerom 6" a vejárovitý chvost dlhý 15" smerujúci na juhozápad. Jasnosť kométy odhadol na +19,1m.

P/2005 S3 (Read). Michael T. Read objavil kométu na snímkach získaných 30. septembra 2005 0,9-m Spacewatch ďalekohľadom na Kitt Peaku. Kométa bola difúzna s dlhým chvostom smerujúcim na juhozápad. Jasnosť kométy odhadol na +19,2m.

C/2005 S4 (McNaught). R. H. McNaught z Austrálskej národnej univerzity objavil kométu na snímkach získaných 30. septembra 2005 0,5-m Uppsala Schmidtovým ďalekohľadom na Siding Spring. Kométa bola difúzna a mala chvost dlhý asi 8" v pozičnom uhle 135o a jasnosť +18,9m.

C/2005 S5 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 18. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,7m vo vzdialenosti 11,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 S6 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 20. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,4m vo vzdialenosti 13,4 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 S7 (SOHO). Kométu objavil Q. Ye na snímkach získaných 23. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Kométa bola málo jasná pre účely fotometrie. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 S8 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 23. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,4m vo vzdialenosti 12,9 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 S9 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 24. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,6m vo vzdialenosti 12,5 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 S10 (SOHO). Kométu objavil T. Chen na snímkach získaných 24. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,8m vo vzdialenosti 12,2 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 S11 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 25. septembra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy odhadol na +8m. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 S12 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 26. septembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,0m vo vzdialenosti 11,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 S13 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 29. septembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu.

P/2005 SB216 (LONEOS). Kométu objavili pracovníci Lowellovho observatória v rámci programu LONEOS na CCD-snímkach získaných 30. septembra 2005 0,59-m Schmidtovým ďalekohľadom ako asteroidný objekt s jasnosťou +19,1m.
Že ide o kométu zistili G. Galli, S. Minuto a D. Crespi na snímkach zhotovených 0,40-m ďalekohľadom 7. decembra 2005. Objekt sa im javil ako mierne difúzny. J. Pittichová pozorovala kométu 2,2-m ďalekohľadom Havajskej univerzity na Mauna Kea 7. februára 2006 ako objekt mierne pretiahnutý asi 2,7" v pozičnom uhle 78". Zdanlivú jasnosť kométy odhadla na +19,2m.

P/2005 SD (LINEAR). 16. septembra 2005 bola objavená nová kométa v rámci programu LINEAR. Kométu pracovníci projektu LINEAR objavili 1-m ďalekohľadom f/2,15 GEODSS v observatóriu Lincolnovho laboratória v Novom Mexiku ako asteroidný objekt. Jasnosť kométy v čase objavu bola +17,3m.
Že ide o kométu potvrdili pozorovania R. Navesa a M. Campasa z hvezdárne v Barcelone, získané 0,30-m ďalekohľadom 15. októbra 2005. Kométa mala slabo kondenzovanú kómu a krátky vejárovitý chvost smerujúci na severozápad.

173P/Mueller = P/2005 T1. E. J. Christensen našiel podľa efemeridy kométu P/1993 W1 objavenú Muellerovou na snímkach, ktoré zhotovil 1,5-m ďalekohľadom Kométa mala kómu s priemerom 8", zakrivený chvost dlhý 20", v pozičnom uhle 250-280o a jasnosť +18,0m. Dodatočne kométu našiel aj F. Fratev zo Zvezdnoho Obshtestva Observatory v Plana, 0.25-m ďalekohľadom.
Perihéliom prešla o 0,8 dňa skôr, ako udávala predpoveď. Keďže išlo o druhý pozorovaný prechod kométy perihéliom, Centrála pre malé planéty a kométy jej pridelila definitívne označenie 173P.

P/2005 T2 (Christensen). Kométu objavil E. J. Christensen na CCD- -snímkach získaných 7. októbra 2005 1,5-m ďalekohľadom z observatória Mount Lemon. Kométa mala kómu s priemerom 7", málo výrazný chvost dlhý 10", v pozičnom uhle 220-240" a jasnosť +19,9m.

P/2005 T3 (Read). Michael T. Read objavil kométu na snímkach získaných 7. októbra 2005 0,9-m ďalekohľadom Spacewatch na Kitt Peaku. Kométa bola difúzna s krátkym chvostom smerujúcim na juhovýchod. Jasnosť kométy odhadol na +20,6m.

P/2005 T4 (SWAN). R. D. Matson z Newport Coast v Kalifornii a M. Mattiazzo z Wallaroo v južnej Austrálii našli nezávisle od seba na obrázkoch zaznamenaných od 6. do 13. októbra 2005 prístrojom SWAN umiestnenom na družici SOHO možnú novú kométu. E. J. Christensen 0,68-m ďalekohľadom na stanici Catalina potvrdil objav 22. októbra 2005. Kométa mala stredne kondenzovanú kómu s priemerom 2" a jasnosť +12,4m.

P/2005 T5 (Broughton). John Broughton objavil kométu na snímkach získaných 9. októbra 2005 0,51-m ďalekohľadom v Reedy Creek, Austrália. Kométa mala kómu s priemerom 8" a chvost dlhý 16" v pozičnom uhle 20-30o. Jasnosť kométy odhadol na +18,5m. Dodatočne sa CCD-snímky s touto kométou našli v období pred objavom, až do 26. augusta 2005.

C/2005 T6 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 1. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 T7 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 4. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 T8 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 6. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 T9 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 14. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 T10 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 14. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 T11 (SOHO). Kométu objavil T. Chen na snímkach získaných 15. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +4,9m vo vzdialenosti 10,9 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2005 U1 (Read). Michael T. Read objavil kométu na snímkach získaných 24. októbra 2005 0,9-m ďalekohľadom Spacewatch na Kitt Peaku. Kométa bola difúzna s chvostom dlhým asi 20" smerujúcim na juhozápad. Jasnosť kométy odhadol na +20,2m.

C/2005 U2 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 18. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 U3 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 18. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 U4 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 19. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 U5 (SOHO). Kométu objavil T. Scarmato na snímkach získaných 21. októbra koronografom LASCO C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 U6 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 23. októbra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 U7 (SOHO). Kométu objavil Q. Ye na snímkach získaných 24. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 U8 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 30. októbra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2005 V1 (Bernardi). Kométu objavil Fabrizio Bernardi na CCD- -snímkach získaných 1. novembra 2005 3,6-m Canada-France Hawaii ďalekohľadom z observatória Mauna Kea na Havaji, v rámci progranu ''Projekt hľadania asteroidov Havajskej univerzity`` , ktorého vedúcim je D. Tholen. Pri objavnom pozorovaní asistovali A. Boatini, T. Burdullis a M. Laychak. Kométa mala málo výrazný chvost dlhý 12", v pozičnom uhle 290" a jasnosť +20,5m.

C/2005 V2 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 2. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 V3 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 3. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 V4 (SOHO). Kométu objavil T. Scarmato na snímkach získaných 4. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 V5 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 7. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 V6 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 8. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +6,5m vo vzdialenosti 10,5 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 V7 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 9. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 V8 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 9. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Nepatrí do žiadnej skupiny SOHO komét.

C/2005 V9 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 13. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +3,9m vo vzdialenosti 11,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W2 (Christensen). Kométu objavil E. J. Christensen na CCD- -snímkach získaných 20. novembra 2005 v rámci programu Catalinskej prehliadky oblohy 0,68-m Schmidtovým ďalekohľadom na stanici Catalina. Kométa mala mierne asymetrickú kómu s priemerom 20", pretiahnutú smerom v pozičnom uhle 230-260o. Jasnosť kométy odhadol na jasnosť +17,1m.

P/2005 W3 (Kowalski). Kométu objavil Richard Kowalski na CCD- -snímkach získaných 25. novembra 2005 v rámci programu Catalinskej prehliadky oblohy 0,68-m Schmidtovým ďalekohľadom na stanici Catalina. Kométa mala dobre vyvinutú kómu s priemerom 10" a chvost dlhý 20" v pozičnom uhle 280-290o. Jasnosť kométy odhadol na jasnosť +18,2m.

C/2005 W4 (SOHO). Kométu objavil B. Zhou na snímkach získaných 23. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +6,6m vo vzdialenosti 6,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Krachtovej skupiny komét. Zdá sa, že kométa je totožná s kométou SOHO C/2000 O3.

C/2005 W5 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 29. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,1m vo vzdialenosti 5,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Marsdenovej skupiny komét.

C/2005 W6 (SOHO). Kométu objavil T. Scarmato na snímkach získaných 18. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W7 (SOHO). Kométu objavil W. Xu na snímkach získaných 19. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W8 (SOHO). Kométu objavil J. Ruan na snímkach získaných 19. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +7,6m vo vzdialenosti 11,5 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W9 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 19. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 W10 (SOHO). Kométu objavil T. Hoffman na snímkach získaných 19. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W11 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 19. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 W12 (SOHO). Kométu objavil Q. Ye na snímkach získaných 20. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W13 (SOHO). Kométu objavil T. Scarmato na snímkach získaných 21. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +6,8m vo vzdialenosti 8,5 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W14 (SOHO). Kométu objavil T. Scarmato na snímkach získaných 23. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +7,1m vo vzdialenosti 6,0 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W15 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 25. novembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W16 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 28. novembra 2005 koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivá jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 W17 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 29. novembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 X1 (Beshore). Kométu objavil Edward C. Beshore na CCD- -snímkach získaných 7. decembra 2005 v rámci programu Catalinskej prehliadky oblohy 0,68-m Schmidtovým ďalekohľadom na stanici Catalina. Kométa mala kómu s priemerom 15" a široký chvost dlhý 50" v pozičnom uhle 300o. Jasnosť kométy odhadol na jasnosť +19,6m. S. Gajdoš a J. Vilagi pozorovaniami 9. decembra s 0,6-m ďalekohľadom v Mode potvrdili difúzny charakter objektu.

C/2005 X2 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 3. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 X3 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 4. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +7,7m vo vzdialenosti 6,5 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 X4 (SOHO). Kométu objavil K. Černis na snímkach získaných 6. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 X5 (SOHO). Kométu objavil J. Ruan na snímkach získaných 8. decembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +6,4m vo vzdialenosti 9,3 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 X6 (SOHO). Kométu objavil J. Ruan na snímkach získaných 8. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 X7 (SOHO). Kométu objavil H. Su na snímkach získaných 9. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 X8 (SOHO). Kométu objavil Q. Ye na snímkach získaných 11. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 X9 (SOHO). Kométu objavil R. Matson na snímkach získaných 12. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +7,7m vo vzdialenosti 9,3 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

P/2005 XA54 (LONEOS-Hill). Kométu objavil R. Hill v rámci programu Catalinskej prehliadky oblohy na CCD-snímkach získaných 6. januára 2006 0,68-m ďalekohľadom na stanici Catalina. Kométa mala chvost dlhý 20" smerujúci na západ až severozápad a jasnosť +17,1m. Výpočty T. Spara z Centrály pre malé planétky ukázali, že objavená kométa je totožná s asteroidným objektom 2005 XA54, ktorý objavili astronómovia v rámci programu LONEOS 4. decembra 2005. Jeho jasnosť v čase objavu bola 18,5m.

C/2005 Y1 (SOHO). Kométu objavil S. Farmer, Jr. na snímkach získaných 16. decembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšiu jasnosť kométy odhadol na +7,1m vo vzdialenosti 5,0 slnečného polomeru od Slnka. Nepatrí do žiadnej skupiny SOHO komét.

P/2005 Y2 McNaught. R. H. McNaught nahlásil do Centrály pre malé planéty a kométy objav kométy na snímkach získaných 30. decembra 2005 0,5-m Uppsala Schmidtovým ďalekohľadom v Siding Spring. Kométa bola difúzna a mala jasnosť +17,8m. Na lepšej snímke z 31. decembra rozoznal kómu s priemerom 10".

C/2005 Y3 (SOHO). Kométu objavil Q. Ye na snímkach získaných 19. decembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +6,6m vo vzdialenosti 7,4 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Y4 (SOHO). Kométu objavil S. Hönig na snímkach získaných 20. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Y5 (SOHO). Kométu objavil K. Battams na snímkach získaných 22. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Y6 (SOHO). Kométu objavil K. Battams na snímkach získaných 22. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Y7 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 24. decembra 2005 koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Zdanlivá jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Y8 (SOHO). Kométu objavil R. Kracht na snímkach získaných 24. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +6,9m vo vzdialenosti 5,1 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Meyerovej skupiny komét.

C/2005 Y9 (SOHO). Kométu objavil S. Farmer, Jr. na snímkach získaných 26. decembra koronografmi LASCO C2 a C3 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Najväčšia jasnosť kométy bola +4,0m vo vzdialenosti 7,9 slnečného polomeru od Slnka. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

C/2005 Y10 (SOHO). Kométu objavil Q. Ye na snímkach získaných 27. decembra koronografom LASCO C2 z dát uverejnených na webovej stránke SOHO. Jasnosť kométy bola malá, nevhodná na fotometriu. Patrí do Kreutzovej skupiny komét.

 


Údaje o kométach boli prevzaté z Cirkulárov Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a z Cirkulárov malých planét a komét (MPC) a ich elektronickej verzie (MPEC). Posledné použité cirkuláre boli Cirkulár IAU 8709 z 11. mája 2006, Cirkulár MPC 57591 zo 7. septembra 2006 a Cirkulár MPEC 2006-D03 z 15. júna 2006.

První část neleznete ZDE .

Článek byl vytištěn z: www.komety.cz
Adresa článku: www.komety.cz/clanek/komety-roka-2005-2.cast